Samband / Kontakt:

Heimasími/Hemtel:
+354 - 5884898KAI2010-08

Kristbjörg:
gsm: +354 - 6992381
kai@mi.is

Per-webPer:
gsm: +354 - 6980822
per@per.is

Denna webb uppdaterades senast 17.04.2017

Per på Blogger:

Per på Island - Utkiken på Atlantön
Vulkaner och geologi på Island
Hekla
Islandsguiden på svenska
 

Om jordskalv och vulkanutbrott på Island
Läs om mer om jordskalv och vulkanutbrott. Klicka på rubriken här ovan för allmänt om geologisk aktivitet.

Webbkameror som bevakar vulkanerna Hekla och Katla live.

Barðarbunga 2014-2015 (Holuhraun)
Jag har öppnat en ny bloggsida om Barðarbunga 2014.

Vulkanen Hekla

Vulkanen Hekla är mogen för utbrott. Här har jag öppnat en särskild webbsida om Hekla inför ett eventeullt utbrott.

Hekla 120516-1

Vulkanen Katla
 Läs mer...
Webbkamera vid Katla...

Vulkanutbrottet 2011 i Vatnajökull

Läs här om utbrottet, bilder, asknedfall m.m. Utbrottet började 21 maj och slutade 25 maj. Här...

VULKANUTBROTTEN I EYJAFJALLAJÖKULL 2010.

Läs om vulkanutbrotten (två separata utbrott) i Eyjafjalla- jökull våren 2010 på vulkansidan om Eyjfjallajökull.
Där finns också ett litet bildgalleri från utbrotten.
Se här...

Vulkan 100417-1734

16-022en

ALANDIA TRAVEL SERVICE

Reseplanering på svenska för din islands-resa
Bussbokningar, guidning, måltider och andra arrangemang för din Islandsresa.
reseplanerartillstånd från den statliga turistbyrån på island

E-mail: per@per.is.  www.per.is
Tel.: +354-6980822.
Läs mera här. Hör av dig för förslag och offert.

Personlig och engagerad service för din Islandsresa

PERS BLOGGSIDA - Läs även min BLOGSPOTsida

23.11.2012:
BOKSTAVEN “Д

Historikern Stefan Pálsson har givit ut en bok här på Island, som handlar om den historiska bakgrunden för den isländska bokstaven "Ð / ð". 
Bokstaven betecknar uttalet som "th" i engelskans "the", dvs. ett tonande ljud. 

Kan vara intressant för andra än islänningar att få veta lite mera om denna säregna bokstav.

Pálsson säger, att islänningarna gärna framhåller att bokstaven är isländsk och används här på Island och på Färöarna, som sent tog upp sitt skriftspråk med det isländska skriftspråket som förebild. Men på Färöarna uttalas bokstaven som ett vanligt "d", dvs inget tonande "th"-ljud.

Utlänningar upphovsmän för den "isländska" bokstaven

Faktum är dock att bokstaven i isländskan kom till på initiativ av utlänningar. Ursprungligen är den anglosaxisk och den tas upp i isländskan på 1200-talet. När grannländerna slutade att använda bokstaven, så slutade islänningarna ockå. Normalt hade bokstavens historia därmed varit utagerad, som den är i andra länder.

Rasmus Kristjan Rask

Två personer, utlänningar, ville återinföra bokstaven. Den ene är en engelsk biskop, Matthew Parker, biskop i Cantebury. Han hade stort intresse av gamla anglosaxiska texter och gav ut böcker, där han använda både "ð" och "þ". Hans återupptagning av de gamla bokstäverna hade dock ingen stor inverkan utomlands. 
Då kom näste utlänning i leken. 
Rasmus Kristjan Rask var dansk och var mycket språkintresserad. Han läste "Heimskringlan" (bok av Snorri Sturluson om den norska kungasagan fram till 1200-talet) parallellt på danska och isländska. På så sätt lärde han sig isländska utan att någonsin träffat en islänning. Senare träffade han islänningar och besökte landet. Rask skrev läroböcker i rättskrivning och hade den bestämda åsikten att det vore rätt och korrekt att använda "ð" i text. Han hade övertygelsen om att islänningarnas roll var att hålla det gamla forna språket levande. 
Få var överens med honom om att använda bokstaven och han tog kritiken mot sig hårt. Men så blev det en allmän uppfattning att han ägde en bokstav i alfabetet och det blev på modet att åter använda "ð". Det ansågs som obildning att inte använda bokstaven i skriven text. Detta var på 1800-talet.

Problem i dagens datavärld

I dag är problemen med att använda bokstaven främst i datavärlden. Bokstaven passar helt inte in i datanät, internet, text-TV och i mobiltelefoner.
Bokstaven väcker fortfarande starka känslor. Designers anser ibland att bokstaven är felritad. Många av dem jobbar hårt för att få bokstaven accepterad och har rönt framgång utomlands. Medan andra anser att det bara är en dålig vana att använda bokstaven och att den borde avskaffas snarast. 

Isländskan och färöiskan

Bokstaven används som sagt i isländskt och färöiskt skriftspråk, men troligen inte i andra. Den används dock som fonetiskt tecken för att visa på rätta "th"-uttalet, som t.ex. i "the". Samma sak gäller om bokstaven "þ". 

Intressant att notera, att "ð" i färöiskan uttalas som ett vanligt "d" medan uttalet för "þ" finns i färöiskan, men inte i skriftspråket, där man använder "th".

Men färöiskan fick sent sitt skriftspråk och då beslöt man att använda det isländska skriftspråket och därför är det många uttalsljud i färöiskan som inte har egna bokstäver, trots att uttalet avviker från vanliga bokstävers uttal.

Denna bloggnotis bygger på en tidningsartikel i Morgunblaðið 4.11.2012

 

25.05.2012:
Island, vart är Du på väg?

En liten, självständig republik som Island med ca 320.000 innevånare har varit i blåsten sedan 2008 då bankerna kollapsade och hela den isländska samhällsekonomin vändes upp och ned.
Jag börjar mer och mer bli övertygad om att landet har hamnat i en återvändsgränd och att man på allvar måste ta sig samman för att svänga skutan in på rätt väg igen.

Ett litet land med egen valuta är väldigt bräckligt i den internationella finansvärlden. När ekonomin gick på högvarv 2003 - 2007 då stärktes den lilla kronvalutan. Här rådde högkonjunktur. Centralbanken höll styrräntan hög i den ljusblåa förhoppningen om att man skulle kyla av den överhettade ekonomin. Så säger nationalekonomerna att man ska göra. Men här ledde till en okontrollerad inströmning av utländska investerare, som såg förtjänstmöjligheter i den höga isländska räntan. Här byggdes upp oerhört stora depositioner i utländsk valuta som nu är inlåsta i den isländska ekonomin genom valutarestriktionerna och är egentligen ett olöst problem i ekonomin i dag och har medfört att valutarestriktionerna, som bara skulle vara en kort tid till att överleva den akuta krisen 2008, blir allt svårare att ta bort, eftersom ett okontrollerat fall av valutan troligen följer på ett avskaffande av dem.

År 1918 var en dansk krona värd lika mycket som den nya isländska kronan. 1:1 alltså. I dag är kursen 22 : 1, dvs en dansk krona kostar 22 isländska kronor. Men då ska man komma ihåg att Island har avskaffat två nollor, så den verkliga relationen är 2200 : 1. Vad har hänt på knappt 100 år.
Frestelsen har varit alltför stor att devalvera den isländska valutan för att stimulera exportnäringarna. Traditionellt har fiskegrevarna, som de kallas här, de som äger och driver fiskeriföretagen och -näringarna, haft goda kontakter till det politiska etablissemanget med Självständighetspartiet i spetsen. Partiet är ett konservativt parti, typ Moderaterna i Sverige. Det har varit lätt att förmedla sina budskap till regering och finanspolitiskt ansvariga: - Vi har ett tufft konkurrensläge på exportmarknaderna, kan ni göra något åt det (devalvera), kan man tänka att har varit budskapet i telefonsamtalen från grevarna till politikerna. Och eftersom grevarna har givit frikostiga bidrag till partiet, så har uppföljningen av budskapet löpt smort.

Förlorarna är den isländska allmänheten, som får sin lön i kronor och som får mindre köpkraft när priser på mat, konsumtionsvaror och andra förnödenheter stiger. Men exportföretagen går bra.
Karusellen med återkommande devalveringar leder till inflation. Det minns vi från Finland på 1960- och 1970-talen.
Lösningen är indexbindning. Modellen bygger på tanken att om alla förbindelser knyts till index, då får man alltid lika mycket för sina pengar och bostadslånen stiger visserligen, men eftersom lönen också gör det, så har man ändå pengar till att betala sina lån. I teorin är det så, men modellen medför självgenererande inflation och den tenderar att öka takten och blir slutligen ohållbar. Det märkte man i Finland och avskaffade indexbindingar på lån och löner.
Det märkte man också här på Island, så man avskaffade bindingen på lönesidan, men man behöll den på lånesidan. Varför? Jo, man tänkte mer på kapitalägarna än löntagarna. Långivarna måste ju få sina lån återbetalda med samma reella värde som då man lånade ut pengarna.
Visst, men åter är det allmänheten i form av löntagare som förlorade.

I motsats till de politiska åsikterna i andra nordiska länder är högerpartierna och centern emot ett EU-medlemsskap. Varför? Jo, då vill man kanske eftersträva att ta upp euron som valuta, med den hårda finansdisciplin som det medför. Då misstar grevarna möjligheten att rädda sin export med nya devalveringar och välta över kostnaden på löntagarna.

Så är det fackföreningsledarna och pensionsfonderna.
I dag är de lagstadgade pensionsfonderna överfulla av pengar för att man inte kan investera utomlands som förr. Deras investeringstillgångar består till stor del av utlåning till allnänheten. I form av indexbundna lån. Pensionsfonderna, som ju förvaltar löntagarnas pensionsreserver, har blivit storkapitalister och går nu i de gamla kapitalisternas fotspår och följer deras ideologi. Indexbindningen måste vara kvar, säger de, för annars får vi inte tillbaka våra utlånade pengar till de värde vi lånade ut dem. I stället förblir löntagarna överskuldsatta och med den inflationstakt vi har nu (ca. 6%), så blir betalbördan större för varje månadsskifte för denna allmänna grupp av islänningar. Så kanske det går så att låntagaren inte förmår återbetala sitt lån och då sitter pensionsfonderna ändå uppe med förlorade pengar i form av kreditförluster.

De EU-positiva har gjort ett räkneexempel.
I korthet går det ut på att man år 2006 lånade 18 milj. kr.  för att köpa en standardbostad. Den, som tog ett hävdbundet isländskt bostadslån med indexbindning och på allmänt tillämpade lånevillkor och 40 års lånetid, han står nu i 27 milj. kr:s skuld p.g.a. indexbindningen.
Hade  man i stället tagit ett hävdbundet bostadslån i Europa (exemplet talar om ett medelrike i Europa) med samma lånetid. Då är låneskulden nu 15 milj. kr.
Skillanden är alltså 12 milj. kr i lånebörda och det ska man ju förr eller senare återbetala.
Skillnaden blir ännu större om exemplet skulle ha räknat med en längre tid sedan lånet togs.

Regering och Allting
Regeringen verkar oförmögen att finna lösningar på problemen. Alltinget, den isländska riksdagen jobbar i motsättningspolitik. Majoritet och opposition står i en ständig strid och evigt käbbel, Allt pratas sönder. När t.o.m. fackföreningsledarna går ut i offentligheten och säger att den sittande röd-gröna regeringen, som traditionellt borde stå nära arbetarrörelsen, inte förmår göra något för att få fart på hjulen och lösa allmänhetens lånebekymmer, då har det gått långt.

05.04.2012:
Påsk i Hörpulunden

Årets premiär med husvagnen har kommit. I går kväll for vi med vagnen till vårt lantställe Hörpulunden och parkerade vagnen där. Vi ska fira påskledigheten i lugn och ro på landet. Visserligen är väderprognosen inte den bästa, men regn smattrande på huvagnstaket är faktiskt ganska mysigt. Det är så skoj också att se hur alla trädplantor är klara för våren och lövsprickningen. Kanske kommer några bilder här eller på Facebook.

Glad påsk till er alla!

16.02.2012:
Islands ekonomi - valutan en elefant i porslinsbutiken? - Skandalen med valutalånen

Elefanten i porslinsbutiken
Direktör Jón Sigurðsson är VD för protesföretaget Össur hf. på Island. Företaget är ett av de mest framgångsrika exportföretagen på Island. I går den 15 februari höll han ett anförande på den isländska näringsdelegationens möte i går. Han sade att den isländska kronan är som en elefant i vardagsrummet, eller som vi säger på svenska en elefant i porslinsbutiken. Ingen vill ha elefanten där, men ingen törs heller köra i väg honom.

EU och euron som valuta?
- Detta går bara inte längre och de som är emot EU och att ta upp euron som valuta är skyldiga att visa på andra konkreta lösningar, sade Sigurðsson. 

De som nu och tidigare talar om att vi ska tacka den isländska kronan för att saker och ting inte for värre än de gjorde i kraschen. Man ska då komma ihåg att vi har två sorters kronor, de indexbundna och de som inte är bundna vid index. Därmed har vi aldrig fast mark under fötterna. Sigurðsson säger, att det är som att tacka pyromanen för att det inte slutade värre. 

En instabil valuta leder till stora växlingar och överföringar. Detta leder till missnöje när penningar därigenom överförs mellan grupper i samhället. Valutarestriktionerna påminner kanske mest om kommunistpartiet i Östtyskland och att multinationella företag inte kan arbeta på Island på längre sikt p.g.a. restriktionerna. 

Det som man bör göra enligt Jón Sigurðsson är att förstora kakan. Öka inhemska och utländska investeringar i landet, få mera stabilitet och att därmed ta elefanten ur porslinsbutiken genom att ansluta sig till en större valutaenhet.

Skandalen med valutalånen
Här på Island bedrev man från år 2000 till kraschen år 2008 mycket aktivt utlåning i utländsk valuta. Eller snarare utlån i isländsk valuta som var bunden till kursen på utländska valutor och räntor.
Gott och väl om valutaläget är stabilt. Men med en devalvering på 50 % eller mer mot vissa valutor slutade allt i katastrof.
Skandalen blev uppenbar när Högsta Domstolen konstaterade att det enligt isländsk lag är förbjudet att binda lån i isländska kronor till kursen på andra valutor. Banker och finansieringsbolag stod upp som oskyldiga barn och sade, att det visste vi inte. Trots att det påtalats i lagstiftningen och i förarbetena för lagen.
Dessa finansinstitut satte sig ned och omräknade alla lån enligt gällande bestämmelser, sade man. Många fick återbetalt på för mycket betalda räntor och amorteringar.
Regeringen kom som med ett lagförslag, som godkändes av Alltinget, där man föreskrev att räntor på dessa lån kunde beräknas med ränta enligt centralbankens räntesats för isländska lån. Dessa räntor var kanske 7 - 18%, mot räntesatser på några få procentenheter i de ursprungliga lånedokumenten. Finansbolagen räknade alltså till sin fördel om alla gamla räntebetalningar och minskade därmed beloppet som skulle återbetalas.

Skandalen blev så uppenbar, när Högsta Domstolen i går, den 15 febr. 2012, konstaterade att denna lagstiftning på regeringens initiativ, strider mot den isländska grundlagen, där det inte är tillåtet att påföra avgifter med retroaktiv verkan. Lagen ogiltigförklaras alltså av HD. 

Nu blir det att åter räkna om alla gamla betalningar på dessa lån och återbetala till låntagarna vad dem enligt lag och regler har rätt till.

Ojämlikhet mellan lånetyper

Nu vaknar så följdfrågan: Vad med alla oss andra som inte var djärva och tog lån bundna till andra valutor, dvs. vi som höll oss till traditionella, lagliga isländska indexbundna lån? 

Våra lån har genomgått en sorts genmutation p.g.a. den stora inflationen sedan kraschen 2008 och har höjt dessa lån och lånebetalningar med minst 50%. 

Regeringen bör nu trygga jämlikhet och uppfylla de krav som ställts på att de indexbundna lånen ska räknas ned tillbaka till indexnivån 2008.

Jag tror att det blir nyval snart. Folkets vrede över orättvisorna blir allt starkare. 

05.01.2012:
Trettondagen firas inte på Island.

Ikväll är trettondagsafton och i morgon trettondag i min gamla hembygd. Här på Island firas trettondagen inte som helg. Visserligen är fyrverkerier och vissa evenemang på trettondagen och den sista isländska jultomten återvänder till fjällen, men någon helgdag är det inte. Nej, vi arbetar som en vanlig fredag på trettondagen.
Så jag önskar alla forna landsmän en god trettondagshelg och hoppas på era sympatier för oss här på Island som måste jobba.

03.12.2011:
Julbordens tid.

Nu är julbordens tid inne. Läs mer på min blogspotsida.

03.12.2011:
Jobbintervju

Här på jobbet hos Norðurál ges månatligen ut ett nyhetsbrev med artiklar om vad som sker i företaget, aluminiumfabriken vid Grundartangi. I företaget jobbar drygt 500 personer och i varje nummer brukar man ha en intervju med någon anställd.
I november numret var det min tur att vara intervjuobjekt. Resultatet blev en artikel, där bl.a. den här bilden ingick.

Per NA

29.11.2011:
Regeringen sitter löst - ommöbleringar eller nyval?

Ommöbleringar eller nyval

Dagarna nu i slutet av november har skakat om rejält i regeringsleden här på Atlantön. Det började på fredagen den 25 november när inrikesministern kungjorde sitt avslag för kinesen Nubos fastighetsköp i mot regeringskumpanernas vilja, dvs. de som är från Samfylkingin. Så under helgen kom fram att fiskeriministern hade låtit omarbeta ett förslag till ny lag om fiskekvoter utan att regeringskumpanerna fått vara med. Inte heller Vänster-Grönas Alltingsgrupp hade fått varit med och påverka förslaget. Allt såg ut för att fiskeriministern skulle tvingas avgå. Såväl statsminister Jóhanna Sigurðardóttir (Sf), som de Vänster Grönas partiledare och finansminister Stengrímur J. Sigfússon var missnöjda med fiskeriministerns arbetssätt i frågan.

Fiskeriministern sitter dock kvar på sin stol och svarar på frågan om han tvingas avgå med att “Jag är ännu fiskeriminister”. Några andra ur Vänster-Gröna har också uttryckt sitt stöd för ministern, bl.a. inrikesminister Ögmundur Jónasson och Alltingsledamoten Guðfriður Lilja Grétarsdóttir, medan Alltingsgruppens ordförande Björn Valur Gíslason inte verkar stöda fiskeriministern. Vänster Gröna är splittrade i frågan.

Till saken hör att nu sittande regering har bara ett mandats majoritet i Alltinget, sedan några hoppat av ur Vänster-Gröna.

Statsministern är i stort dilemma. Helst skulle hon vilja bli av med fiskeriminister Jón Bjarnason, därför att han är som en propp i förhandlingarna med EU om isländskt anslutningsavtal. Han vägrar låta sitt ministeriefolk jobba med beredning av EU-strategier.
Å andra sidan skulle ett avsked för fiskeriministern splittra stödet för regeringen ännu mer. Några ut de Vänster-Gröna skulle inte längre stöda regeringen, bl.a. inrikesministern och Guðfríður Lilja, och så själva fiskeriministern.

Vad kan statsministern göra? Om hon vill avsätta fiskeriministern, då måste hon säkra stöd för regeringen från annat håll, bl.a. avhopparen från Framstegspartiet  Guðmundur Steingrímsson, som är EU-sinnad och stöder regeringen på den punkten.

Det troliga är att statsministern och finansministern, dvs. de båda partiledarna i regeringen, enas om ommöbleringar i regeringen, där man gör sig kvitt nu sittande fiskeriminister, men passar på att kamoflera det i andra ändringar i regeringen, bl.a. är det aktuellt att sittande industriminister befrias, eftersom hon oberoende av en regeringskris kommer att gå på mammaledighet inom kort.

Om ommöbleringen inte lyckas, då faller nog regeringen i brist på majoritet i Alltinget och nyval är enda lösningen.

Målsättningen är att få till stånd en handlingskraftig regering för den återstående tiden av mandatperioden till ordinarie val år 2013. Statsministern och utrikesminstern vill inget hellre än att medlemsskapsförhandlingarna med EU kan genomföras friktionsfritt och till största delen vara avklarade innan nästa Alltingsval hålls.

Vägrar ta emot EU-bidrag

En av institutionerna under fiskeriministern (som även är lantbruksminister), Matís, dvs. Livsmedelskontrollen, meddelade i går att man avtackar stöd på 300 milj. kr. (knappt 2 milj. euro) från EU för att göra mätningar och kvalitetskontroll på livsmedelsprodukter från jordbruk och fiske. Chefen för Matís sade, att orsaken var att de som i huvudsak finansierar verksamheten är jordbruks- och fiskeriföretagare. Men han erkände också att det politiska motståndet mot EU har spelat in. Till saken hör att fiskeriminister Jón Bjarnason har sagt, att han inte vill erhålla stöd för EU för “EU-anpassningar” som Island påtvingas av EU i förhandlingsproceduren. Detta är ministerns ord.

Anmärkningsvärt i dagens krassa ekonomiska verklighet för  Island, att man inte vill ta emot ekonomiskt stöd för åtgärder som i slutändan skulle gagna konsumenter och producenter i landet.

27.11.2011:
Minister avgår?

Lantbruks- och fiskeriminster Jón Bjarnason verkar ha hamnat i blåsväder efter att hans reviderade lagförslag om nytt fiskekvoteringssystem blivit offentligt. I våras lade han fram ett lagförslag, men det sågades och en kommitté tillsattes för att se över det. Nu har kommitténs arbete slutförts och lagförslaget omarbetats rejält.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir kritiserade i dag skarpt ministern för att bereda lagförslaget utan samordning och diskussion med andra ministrar i regeringen. Hon sade att förslaget i nu föreliggande form aldrig kommer att föras till Alltinget som en regeringsproposition.
Nu i kväll kritiserar Alltingsledamoten Ólína Þorvarðardóttir, ordförande i fiskeriutskottet och från Samfylkingin, ministern för egenmätkig agerande och att han med sitt agerande “själv stämplat sig ut ur regeringen”.

Också inom hans eget parti, de Vänster-Gröna, bl.a. från partikamraten Björn Valur Gíslason, har kritik framförts mot hans sätt att bereda frågan.

27.11.2011:
1:a advent

Nu är juletiden här. I dag är det första advent. Advent betyder väntan. När man var liten, då var det väntan på julafton som räknades. Man fick öppna en lucka per dag i adventskalendern. Så jullovet när man börjat skolan. I dag är det för min del mindre väntan på själva julen, mera väntan på att vintersolståndet ska komma och att vi åter börjar gå mot ljusare tider. Jag måste erkänna att november och december är tråkiga tider, eftersom det är så mörkt. Det är mörkt när man far på jobb och det blir mörkt innan man kommer hem från jobbet. Vädret är ofta grått och mulet. Adventstiden med alla sina ljus i fönstren och uteljus på hus och i trädgårdar lyser upp vardagen och det gör det lättare att överleva denna tid. Men så kommer våren emot och i januari börjar man märka att dagarna blir längre.

I dag ska vi fara på en julkonsert med kören “Léttsveitin”, som lovar en lätt och underhållande konsert i jultidens anda. Därmed kan man börja känna efter om inte julkänslan infinner sig.

26.11.2011:
Inrikesministern har inskränkt syn på utlänningars investeringar

Inrikesminister Ögmundur Jónasson beslöt som bekant i går fredag att avslå kinesen Huang Nubos ansökan om att få äga fastigheten Grímsstaðir på norra Island. Se nyhetsnotis här på min webb.

Därigenom avtackar ministern investeringar i storleksordningen 30 miljarder kronor (200 milj. EUR) i turistnäringen på Island och därtill följande arbetstillfällen, kanske 200 - 300 jobb. I ett område på Island som minsann skulle behöva få arbetsplatser. Här konkurrerar man inte om arbetsplatser med andra verksamheter, så varje arbetstillfälle ger mervärde, som så ger intäkter till nationalekonomin.

De Vänster-Gröna på Island är bara emot all form av uppbyggnad i näringslivet, särskilt om investeringskapitalet kommer från utlandet. Ändå är det just utländskt kapital som Island behöver för att bygga upp sitt raserade näringsliv efter den stora kraschen hösten 2008. Det är helt oförståeligt. Ministrarna från Vänster-Gröna tycks göra allt för att stoppa investeringar.

EES-avtalet

Island har skrivit under EES-avtalet och är med i området sedan 1993. Där ges bl.a. frihet för EES-medborgare att bosätta sig i landet, bedriva näringar och äga fastigheter och företag på Island.

Nu talar inrikesministern om att han vill se över EES-avtalet och rätten för utländska medborgare (inom EES) att äga fastighetere på Island. Detta är mycket kortsiktigt.

Isländska företag, kanske främst inom fisket, har stora egendomar ute i Europa, dels direkt och dels indirekt genom dotterbolag och försäljningsbolag. Bankerna köpte under de goda åren upp egendomar i Europa. Många islänningar äger fastigheter i t.ex. Spanien. Vad händer då med deras möjligheter till fastighetsägande?

Man får hoppas att förnuftet ändå får segra och att dagens internationella levnadssätt kan få utvecklas vidare. Att isolera siog ute på denna Atlantö är kortsiktigt.

22.11.2011:
Regering på villovägar

Islands röd-gröna vänsterregering är på villovägar. I sin iver att få balans i statsbudgeten inför man nya skatter, eller höja redan befintliga så att de företag som ska betala skatterna tvingas lägga ned.

Regeringen tycks tro att det finns otömliga resurser i företagen. Med miljötänkandet som samvete införde man för några år sedan energiskatt på elström och kolämnesskatt på bränslen. Detta för att tvinga företagen till en miljövänligare verksamhet. Gott och väl. Elenergi på Island kommer till 3/4 från vattenkraft och 1/4 från geotermisk energi (varmvattenkällor). När skatterna infördes var de måttliga och alla hade förståelse för en sådan miljöpolitik. Nu har regeringen bildat sig den uppfattningen, att detta är en inkomstkälla för att täppa till hålen i statsbudgeten.

Företaget Elkem Island, som tillverkar ferrosilikon (kiseljärn) för stålindustrin, konstaterar i en skrivelse till alla Alltingsledamöter och kommunalpolitikier på västlandet, ävensom till Verkalýðsfélag Vesturlands (den största fackföreningen på västlandet), att om den nya kolämnesskatten blir verklighet enligt regeringens planer, kommer det att betyda att fabriken, som arbetat snart 40 år i området, kommer att läggas ned. Enligt bolagets skrivelse skulle skatten uppgå till 430 MISK år 2013 för att sedan stiga till 645 MISK år 2014 och 860 MISK år 2015. Beloppet skulle därmed vara dubbelt större än bolagets medelnettovinst de senaste åren.

Så planerar man att införa en övernattningsskatt, som ytterligare lägger pålagor på turistnäringen, som redan drabbas hårt av kolämnesskatten (flyg och bussar).

Fiskekvotsystemet är helt i luften efter regeringens planer på att inkalla kvoter utan att man kunnat enas om regler för det.

Utländska investerare som vill komma till Island, skräms bort och många nyinnovationsföretag (databaser, kiselmalmsfabrik, m.m.) tvekar nu att genomföra planerade investerare. Själv har jag kunnat följa med hur motigt det är att komma i gång på allvar med byggandet av en ny aluminiumfabrik i Helguvik på sydvästra Island.

Vad Island behöver mest nu är nyinvesteringar i produktiva näringsverksamheter såsom industri och fiske. De skapar nya jobb, arbetslösheten skulle minska, omsättningen i samhället skulle utökas och BNP skulle växa, som skulle komma alla islänningar tillgodo. Det är enda sättet att resa sig upp ur depressionen och få en stabil ekonomi i landet.

I stället reser man skattebarriärer, höjer folks inkomstskatter och till råga på allt det, skär man ned primär sjukvårds- och social service i landet, så att de svaga, sjuka och utslagna får ännu svårare att komma tillbaka.

Regeringen beskattar ihjäl näringslivet.

20.11.2011:
Självständighetspartiet fortsätter på inslagen väg

Nu med facit i hand kan man konstatera, att små förändringar är framundan i partiets politik. Återval av ordförande Bjarni Benediktsson och viceordförande Ólöf Norrdal. Gamla rävar som Davið Oddsson och Geir H. Haarde kom fram och underströk kontinuiteten och konservatismen.

Den enda ljuspunkten är kanske att partietkongressens majoritet var inte beredd att gå in på den stenhårda linjen att kräva att de pågående EU-medlemsskapsförhandlingarna skall avbrytas. I stället godkände man en kompromiss, visserligen efter omröstningar om flere motförslag, och där röstningsproceduren var tveksam, att partiet ska gå in för att frågan om att fortsätta förhandlingarna om EU-medlemsskap, som ju pågår sedan 2010, ska föras till folkomröstning, och om väljarna säger ja till fortsatta förhandlingar, då lovar man att arbeta för att uppnå bästa möjliga anslutningsavtal.

Resolutionen om EU-förhandlingarna har dock liten verkan i dagsläget, där som det ännu är knappt två år till nästa Alltingsval och där som nu sittande regering (åtminstone majoriteten) avser att genomföra förhandlingarna före nästa Alltingsval.

Det positiva i resolutionen är ändå att man inte kategoriskt kräver att förhandlingarna ska avbrytas.

15.11.2011:
Sjálstæðisflokkurinn (Självständighetspartiets) partikongress dagarna 17- 20 november. Spännande ordförandeval och stora samhällsekonomiska spörsmål på dagordningen.

SjalfstaedisflokkurNu inkommande helg håller det största partiet på Island partikongress och ska välja partiordförande och behandla viktiga frågor i politiken inför nästa val, som hålls 2013 i maj, om inte förtida val utlyses.

I ordförandevalet står det mellan nu sittande partiledaren Bjarni Benediktsson och stadspolitikern Hanna Birna Kristjánsdóttir, f.d. borgmästare i Reykjavik.

Stora frågor som partikongressen ska ta ställning till är bl.a. de pågående medlemsskapsförhandlingarna med EU och den ekonomiska politiken, där Självständighetspartiet har utarbetat ett eget manifest “Framtíðin”, som gavs ut i oktober 2011.

Ordförandevalet
Nuvarande partiledare Bjarne Benediktsson valdes efter kraschen 2008, då Geir H. Haarde avgick. Fram till för några veckor sedan var han enda kandidaten för ordförandeplatsen, men för några veckor sedan seglade Hanna Birna Kristjánsdóttir upp som ny kandidat. Hon är ny i rikspolitiken, men har lång erfarenhet i kommunalpolitik som aktiv i Reykjaviks fullmäktige och som borgmästare en ett par år fram till senaste kommunalval 2010. Det verkar som om hennes understöd är växande, så det kommer att bli ett spänannde val under helgen. Hon är dock än mer emot EU än Bjarni och därmed lämnas den del av partiets medlemmar som vill slutföra medlemsskapsförhandlingarna helt utanför ordförandevalet, eftersom ingen kandidat från deras led har stigit fram.

Den ekonomiska politiken
I oktober i höst gav partiet ut en publikation som fick namnet “Framtíðin” och redovisar en mängd åtgärdsförslag till hur Island ska resa sig upp ur nuvarande kris och ekonomiska bekymmer. Inte oväntat kritiserar man nu sittande röd-gröna regering, men man kommer med konkreta förslag.
Sänkta skatter, ökade investeringar är åtgärder man vill vidta. Målsättningen är en flat skattesats på 15% för inkomster, kapital och företag.
Investeringar i energiresurser ska ge tillväxt på 1,4% per år. Valutarestriktionerna avskaffas inom 12 månader.
Det är goda målsättningar som partiet lägger fram och de är enligt min mening på rätt väg. Det är genom en offensiv ekonomisk politik med inkomstskattesänkningar och åtgärder som får näringslivet att vakna till igen som man kan få ordning på ekonomin i landet.

Medlemsskapsförhandlingarna med EU
Alltinget godkände sommaren 2009 att Island skulle ansöka om medlemsskap i EU. Detta ingick också i regeringsprogrammet, som nu sittande regering gjorde efter valet på våren 2009. Ansökan inlämnades i juli 2009 och medlemsavtalsförhandlingarna pågår nu för fullt.
Självständighetspartiets ledning och majoritet är emot förhandlingarna och ett medlemsskap i EU, men det finns en betydande minoritet inom partiet som är EU-sinnade. Här kommer man att ta sig an en hård debatt om detta ämne på partikongressen.
Det är märkligt att ett parti som Självständighetspartiet och klart borgerligt är emot EU medlemsskap. Uppenbart är att särintressen hos fiskeriföretag styr partiets ledning. Man har under Islands självständighet alltid varit bortskämd med att utnyttja valutan (kronan) som ett medel att förbättra konkurrenskraften för fiskeexporten. På bekostnad av den allmänna medborgaren och löntagaren, som fått betala kalaset hos de framgångsrika fiskeriföretagen med hög inslation och försämrad köpkraft. Ett medlemsskap i EU skulle innebära mer disciplinerad ekonomisk politik och valutastrategi. Kostnaden för allmänheten ligger i indexbundna lån, höga räntor.

8.11.2011:
Kursen stärks - men vi “allmänhet” får inte något oss tillgodo

När bankerna och den isländska ekonomin kraschade hösten 2008 sjönk den isländska kronans värde med 50%. Effekten blev att vi - allmänheten - fick blöda. Alla priser steg, våra lån steg (antingen genom indexbindningen eller genom kursförändringen). Vi fick blöda. De som gynnades var exportnäringarna och turistföretagen, som har sina inkomster i utländsk valuta. Allt detta var en oundviklig effekt, som vi vackert fick svälja.

Nu har ekonomin återhämtat sig och den isländska kronan har börjat stiga i värde. I oktober steg det reella värdet på kronan med 1,3% och det var den tredje månaden i rad som kronan stärktes och är nu starkare än den var vid senaste årsskifte. Men allänheten får inte ta del av denna utveckling. Konsumentpriserna sedan i december 2010 har stigit med 5% och inflationen här i landet har varit mer än i andra Europaländer under samma tid.

Det tycks vara en allmän trend, att strax när valutan försvagas, då höjer alla sin priser, men när valutan stärks, då är man betydligt trögare med att justera priserna nedåt. Det gäller såväl bränslepriser, matvaror, kläder och andra konsumtionsvaror. Konkurrensen är helt enkelt inte tillräckligt stark. Konsumenterna har få val, oligopolet, eller i värsta fall monopolet, härskar och det finns få alternativ för en prismedveten konsument. Man kan aldrig sluta att förundras över oljebolagens prispolitik. De har samma bensinpris - här räknar man t.o.m. bensinpriset i ören, som försvann som mynt för länge sedan. Priset är nästan exakt detsamma hos alla, t.ex. 233,8 kr. eller 233 kr och 80 öre. Så när man ser sig vara tvungen att höja priser (eller någon gång i undantagsfall sänka), då gör alla bolag det på samma gång och lika mycket. Känns det igen?

Vi konsumenter och allmänhet, som minsann fått betala för kraschen, har fått lite tillbaks. Lönejusteringar har varit under den allmänna prisnivåns förändringar, skatter har höjts (som inte inräknas i levnadskostnadsindex) och andra pålagor har också höjts. Den offentliga servicen har skruits ned kraftigt, inom hälsovården så att man nu håller på att skära av “köttet” ända in på benen.

År 2012 förebådas ytterligare offentliga nedskärningar och skatte- och avgiftshöjningar. Hur ska det sluta egentligen? När har allmänheten fått nog? och reser sig upp mot de styrande och begär rättvisa levnadsvillkorsförbättringar.

29.10.2011:
Födelsedagsmiddag i Harpa - Kolabrautin

I nya konsert- och kongresshuset i Reykjavik finns en rastaurang som heter “Kolabrautin” (övers. Kolspåret). I går kväll firade vi i efterskott Kristbjörgs födelsedag med en middag. Det var en mycket lyckad tillställning, trevligt ställe, god mat och fin utsikt.
Namnet på restaurangen kommer av att på den plats där konserthuset nu står var kolhamnen och en stor kolkran, som stod där till ca 1930, när kolet inte längre användes för uppvärmning och ersattes av fjärrvärme.

Här nedan en bild inne i konserthuset Harpa, i det öppna utrymmet utanför den stora salen. Restaurangen Kolabrautin är bortre ändan runt hörnet.
Harpa är ett ståtligt hus och sätter sin prägel på hamnkvarteren. Huset är en stolthet för huvudstaden.

Harpa111028 

26.10.2011:
Kanadaresa

Kristbjörg och jag reste på weekendresa till Toronto i Kanada. Motiven för resan var två: Hennes födelsedag den 23 okt och så att besöka Magnús, hennes yngsta son, som studerar i Toronto.

Vi flög till Toronto på fredag kl 17 från Keflavik, landade kl 18:45 lokal til i Toronto, efter knappt sex timmars flyg. Vi flög så tillbaka från Toronto på måndag kväll och landade i Keflavik kl 06:30 på tisdag morgon.

Trevlig resa, var kul att se hur Maggi hade det. Han visade också upp lokalerna där han jobbar med sina studier, dvs. gör inspelningar, lär sig filma och göra ljudupptagningar och mixa alltsamman.

Vi besökte Niagara Falls på den kanadensiska sidan. En enorm upplevelse. Jag har ju sett Gullfoss några gånger, men Niagarafallen är ca 10 - 15 gånger större vad gäller vattenmängd. Allt var så väl ordnat för besökare också.

Födelsedagen firade vi med ett besök hos Michel, Maggis vän, och hans föräldrar Deb och Ian. De visade stor gästvänlighet och bjöd oss på middag. Vi besökte så Frank, han som driver studion där Maggi studerar. Han är italienare från Sicilien och i huset bodde hans mor, svärmor och några andra av Maggis kompisar, som går på samma kurs. Maggi ska förresten flytta till Frank om några dagar.

Här några bilder från resan:

Canada1   Canada2

Canada3   Canada4

Canada5 Här är några bilder. Högst uppe till vänster huset där Maggi bor nu och så  gatan Spruce Hill Road. Sedan två bilder från Niagara Falls och längst ned Maggi i studion där han lär sig allt om ljud- och bildteknik.

 

 

 

 

16.10.2011:
16 oktober 2011 - Valdag på Åland

I dag den 16 oktober 2011 hålls lagtingsval och kommunalval på Åland. Naturligtvis är man som bortaålänning intresserad att följa med resultatrapporteringen, som inleds kl 20 lokal tid i kväll. Tyvärr är regelverket sådant att jag som bortålänning inte har rösträtt i lagtingsvalet. Det är kanske naturligt, men allmänt i parlamentsval har personer med medborgarskap rätt att rösta trots att man bor i annat land. Det åländska medborgarskapet, hembygdsrätten, är reglerad så, att efter fem års bosättning utomlands misstar man sitt medborgarskap och därmed rösträtten.
Att inte få rösta i kommunalvalet som bortaålänning är helt naturligt, men jag beklagar, att rösträtten i lagtingsvalet fråntas utflyttade ålänningar.

I alla händelser kommer jag att följa valrapporteringen via internet. Det är en välsignelse i dag att internet finns och att massmedierna är aktiva att rapportera via nätet. Främst då kanske Ålands Radio, som kommer att ha direktsändning via sin hemsida. Också Juniorhandelskammarens valvaka har online rapportering på sin hemsida, här är länk.

 

12.10.2011:
Husvagnen hemma och hösten är här. Framåtblickar till 2012.

Nu kan man säga att sommarsäsongen är över. Husvagnen kom hem från Hörpulunden på söndagen och står nu parkerad utanför vårt hus. Där får den stå till omkring påskhelgen 2012 är det meningen. Om påsken 2012 kommer med fint väder, så far vi säkret till landet liksom vi gjorde det här året, Påsken är ganska tidigt i år, skärtorsdagen den 5 april och påskdagen den 8 april. Ett annat tecken på att hösten är här - och kanske det rätta tecknet - vi har haft några frostnätter och några dagar med höstlågtryck. Här på Island betyder lågtryck regn och blåst - minst 20 m/s. Så är vädret i dag. Det blåser en frisk ostlig vind, i byarna 20 - 30 m/s.

Hösten innebär ju mera hemmakvällar och att man har tid att planera för nästa år. Ett av de mera spännande projekten är gruppresor till Åland hösten 2012. I mitten av september ska Kristbjörg och jag resa med två isländska grupper till Åland. Det är fråga om två separata resor, men om allt klaffar så ska hon och jag resa ut med den första gruppen och resa hem med den andra gruppen. Däremellan får vi tid för lite egen tid på Åland. Då ska vi ges oss tid att träffa barn, barnbarn och goda vänner.

5.10.2011:
Så var det dags för ny statsbudget - 2012

Den 1 oktober lade finansministern fram regeringens förslag till budget för 2012. Ingen glädjande läsning. Statens ekonomi är på ruinens brant och regeringen fortsätter nedskärningar och skattehöjningar som recept. Ändå slutar budgeten med ett underskott på 17 miljarder kronor (drygt 100 milj euro). Regeringens strategi är helt fel. Man driver en klassisk socialdemokratisk politik där lösningen på problemen är skattehöjningar och nedskärningar. I ett tillstånd där arbetslösheten är 7 - 8 %, och där offensiva insatser skulle vara lösningen på problemen. Och värre är, att i dessa förhållanden gör regeringspartiernas oenighet att stora utländska investerare, som väntar på att få komma i gång, blir stoppade i någon sorts vänsterpolitisk misstänksamhet mot utländska investerare. Här kan jag nämna aluminiumfabriken i Helguvík och kinsesn Nubos köp av mark på nordöstra Island för en stor året runt satsning inom turismen. Flera andra projekt finns också på ritborden.
Alla de här projekten skulle skapa sysselsättning och omsättning på Island och medföra betydande valutainkomster för nationalekonomin och därmed öka statens skatteinkomster både i direkta och indirekta skatter. Därmed skulle det vara enkelt att stoppa hålet i statsbudgeten och ge tillväxt i samhället.

För oss vanliga medborgare och löntagare medför det nya året, om budgeten blir godkänd enligt regeringens förslag, att inkomsskatten höjs (trots löften om ingen skattehöjning av inkomsskatt för enskilda) genom att man sänker gränserna för de högre inkomstskatteprocenterna, att bensin- och alkoholdrycker höjs, att hälso- och sjukvård, samt uttbildningssektorn skärs ned för tredje året i rad. De som lever på pensioner ur statskassan får mindre höjningar än vad de skulle vara berättigade till och därmed inte full kompensation för inflationen.

De institutioner som drabbas av nedskärningar har redan uttryckt oro och sagt att de redan genomfört alla tänkbara besparingar och effektiveringar som är möjliga. Nästa steg i nedskärningar innebär obönhörligen att verksamheter stängs.

Det mest idiotiska i budgetförslaget är att man skär ned möjligheterna för folk att spara i pensionsförsäkringar och att man åter tullar på pensionspengarna genom att låta folk ta ut sitt pensionssparande i förtid. Staten får mera inkomster strax genom att uttagen ur pensionsfonderna beskattas och avdragen för pensionspremiebetalningar minskar. Staten är desperat och försöker komma över pengar ur alla tänkbara källor.

24.9.2011:
Réttir på isländsk landsbygd

Rettir01På Island lever gamla traditioner kvar. En av dem är s.k. réttir, dvs. fårskiljningen på hösten.  De isländska fåren har förmånen att få vandra fritt i naturen över sommaren och de drivs på många ställen upp till fjälltrakter och upp på höglandet, där det finns gott sommarbete. Nu under hösten, i huvudsak från mitten av september och fram i oktober, driver man åter ned fåren till bygden. Då gäller det att sortera upp dem, så att varje gård får sina egna får tillbaka. Här på Rangarvellir, där vi har vårt skogsområde, hålls denna fårskiljning i dag den 24 september. Får någon dag sedan for en grupp upp till fjällen på hästrygg och började driva ned fårskocken. Nu idag kommer de så ned till fårskiljnings- stationen, eller “Réttirnar”, där så sorteringen äger rum. Det är intressant att få följa med evenemanget. Här är de fråga om kanske tusentalet får som kommer ned till stationen.

Här samlas mycket folk och många hästar. Verklig lantstämning.

Rettir03   Rettir02

Här ovan några bilder från detta evenemang.

18.9.2011:
18 september - en weekendbetraktelse

Eyjafjallajökull 110916-1828Så har vi kommit över mitten av september. Det är rent otroligt vad tiden går snabbt. I skrivande stund är det söndag kväll. Efter en hård arbetsvecka for vi till vårt lantställe Hörpulunden på fredag kväll. Då möttes vi av denna spektaktulära syn från området vid Eyjfjallajökull. Regnbågsfärger på himlen, där några solstrålar trängde igenom molnen och lyckades skapa ett ljusfenomen på kvällshimmelen.
Detta antydde att regn var i antågande. Vi fick också en del regn över oss på kvällen.
Men det var ganska milt väder och snabbt hade vi kommit oss till rätta i husvagnen och fått en bit efterlängtad mat i magen. 

På lördagen var vädret egentligen bara fint, +14 gr. och lite solsken emellanåt. Tyvärr, får jag kanske säga, så måste vi fara till stan på eftermiddagen för på kvällen väntade oss en konsert i “Salurinn” i Kópavogur med ensemblen Multi Musica. Det är Ásdís Guðmundsdóttir med sitt gäng som stod för en resa i toner runt världen, från Island till Mexico - Kuba - Sydamerika - Indien - Sydafrika - Grekland - Spanien och så tillbaka till Island. Det var verkligen värt att fara och lyssna.

Söndagen tillbringade vi hemma i Skógarsel 15. Kristbjörg stickade hela dagen och jag pysslade med ett och annat. Bl.a. sände min vän från Åland, Erik Sjöblom, ett mejl där han bad mig hjälpa till med ett projekt med en islänning och hann. Jag svarade omgående att jag gärna står till förfogande. Vi får berätta senare om vad det handlar om och ifall det blir något mera med det.

Så har vi radiojournalisten Eva Nyberg från Ålands Radion på besök här på Island. Hon ska göra program om Island efter kraschen och har intervjuat en mängd islänningar i olika positioner i samhället. En del av kontakterna hade jag hjälpt henne med. Jag talade med henne i kväll och hon verkade ganska nöjd med dem hon hade träffat. Vi får ta del av hennes produktion om en tid i Ålands Radio.

Förutom dessa händelser under helgen har Kristbjörg och jag jobbat med två grupper som vi förhoppningsvis kan fara med till Åland i september 2012. Vi höll en presentation för den ena gruppen på onsdagen och responsen verkar god. Vi jobbar vidare för att förverkliga projektet.

Nu väntar nattens sömn och så en ny arbetsvecka i morgon.

4.9.2011:
Bröllop

Brudkaup110903Klara Ósk Hallgrímsdóttir och Felix Gylfason hade bestämt sig för att gifta sig. Klara Ósk är dotter till Kristbjörgs väninna Klara Njálsdóttir och därför fick vi äran att bli bjudna på bröllopet.

Det var ett fint och stämningsfullt bröllop med vigselakten i Háteigskirkja, där parets dotter Ísold var brudtärna. Bröllopsfesten var så i församlingshemmet vid Guðríðarkirkja, den nyaste kyrkan i Reykjavik uppe i Grafarholt.

Vi tackar för oss och önskar det nygifta paret allt gott i deras fortsatta liv tillsammans.

 

21.8.2011:
Strandarhöfuð

I går, lördagen den 20 aug., besökte vi gården Strandarhöfuð i Landeyjum, som ligger i sydlandet på Island. Där bor Guðmundur Stefánsson (Gimmi) och hans fru Auður. De har byggt ett fint hus och har många hästar och får. Vi blev väl mottagna. Vi som besökte dem var Þorbjörg Guðmundsdóttir (min svärmor), Kristbjörg och jag. Här är några bilder från besöket.

Strandarhöfud01  Strandarhöfud02

Strandarhöfud03  Strandarhöfud04

5.8.2011:
Sensommarepistel

Så här i början av augusti, mitt i den nordiska rötmånaden tycker att världen är annorlunda. Denna sommar här på Island har varit trist. Hela juni var kall och blåsig, juli var torr och blåsig och på norra Island kom sommarvärmen inte förrän i början av juli. Naturen var mellan två och fyra veckor efter schemat.

Fredagen den 22 juli nåddes man av de ruskiga nyheterna om den sanslösa massmördandet på Utøja och sprängningen i Oslo. Omfattningen blev inte klar för en förrän på lördagen. Mördarens tankar går runt att kung och regering ska avgå i Norge och han ska bli general för militärstyrkorna. Vi andra tänker på de drygt 70 oskyldiga människor som fick sätta livet till. Ungdomar, som blev fråntagna sina framtida liv.

Här på Island är det som bryr våra hjärnor bara småsaker jämfört med händelserna i Norge. Det handlar om ekonomiska bekymmer efter kraschen 2008, om hög inflation och indexbundna lån. Så om hotande vulkanutbrott. En landsvägsbro spolades bort i början av juli och då stod halva Island på ända för att den brutna vägförbindelsen skulle förlama turistnäringen. Bron byggdes upp på rekordtid, mindre än en vecka, och de högljudda rösterna tystnade. Vadå problem? Inget jämför med Norges sorg. Vulkanerna Hekla, Katla och Grímsvötn är oroväckande redo för utbrott. Själv följer jag aktivt med utvecklingen vid Hekla, medan vädertjänstens geologer förstås har beredskap för alla geologiska fenomen på hela Island.

Sommarsemestern är bakom, förutom enstaka dagar, som jag tänkte ta ut i augusti och september.

Under min sommarsemester hade jag förmånen att guida två finlandssvenska grupper, som jag skrivit om här nedan i bloggen. Det var verkligen angenämt. Jag hoppas få tillfälle att ta emot flera grupper från Finland och Sverige. Det är så gott att träffa folk och få dela med sig av upplysningar om Island och få tala sitt modersmål.

Vi har också haft fina dagar i Hörpunlunden. Våra små trädplantor har lidit av den svala våren, av torkan och av det myckna blåsandet, som torkat upp plantorna. Nu har det regnat rejält under någon veckas tid, så de borde kunna ta en slutpurt i tillväxt under sensommaren och förhösten. De flesta björkar har vuxit 10 - 20 cm under sommaren, men några har torkat och har nu bruna löv. Eken som vi planterade i sommar har dock haft det gott, den har börjat växa efter planteringen. Det ska bli intressant att se om en ek kan överleva på Island och i det tuffa klimat vi har på området. Vi hjälps åt att sköta om den med att vattna och att ha ett vindskydd runt det lilla trädet.

Till gruppen rötmånadsnyheter är debatten om fårkött här på ön. En ekonomieprofessor vid Islands Universitet säger att nuvarande system med subventioner i olika former till fårbönder är helt galet. Staten betalar över en miljard kronor per år. Nu råder det brist på fårkött på hemmamarknaden, eftersom en stor del av fårköttet säljs på export. Han frågar sig om det är god nationalekonomi, att subventionera jordbruksprodukter, som sedan exporteras. Pengarna kunde användas i mer produktiva exportnäringar och ge betydligt bättre netto till nationalekonomin.
Böndernas talesmän har förstås protesterat högljutt och säger att professorn inte förstås sig på systemet med statsbidrag till fårbönder och att denna export är en god affär för Island.
Vi konsumenter får lida. Dels därför att de bästa bitarna går på export och resterna blir kvar för den inhemska marknaden, dels därför att goda exportpriser har höjt konsumentpriserna på hemmamarknaden.
Här finns ca 470.000 får, fördelade på några tusen fårbönder. Diskussionen fortsätter säkert unde rötmånaden.

29.7.2011:
AXtours Islandsresa 23 - 29 juli 2011

Den åländska resebyrån AXtours arrangerade en Islandsresa under dagarna 23 - 29 juli 2011. Jag hade förmånen att få ta hand om denna trevliga grupp. Vi började med Blå Lagunen direkt efter landningen till Keflavik. Följande dag blev det en stadsrundtur. Så följde en tre dagars resa till norra Island med Akureyri, Mývatn, Dettifoss och några andra sevärdheter. Återresan till Reykjavik gick över Kjölur, en höglandsväg. Gullfoss, Geysir oh Tingvalla beskådades den dagen. Den 28 juli var så en tur längs sydkusten på programmet med vattenfall, Dyrhólaey och en glaciär. Kvällsmiddag med hummer på “Við Fjöruborðið”.

Detta var en fantastiskt god grupp, som kom bra överens och alla i gruppen nådde goda kontakter sinsemellan. Också jag som reseledare och min fru Kristbjörg fick fin kontakt med dem. Här nedan är några bilder från resan.

Tack alla som var med på resan och ett stort tack till AXtours som ordnade resan!

Mvh/ Per E.

AXtours2011-01  AXtours2011-02
Axtours grupp vid Akureyri                                                                     Þorgeirskyrkan vid Ljósavatn. Altartavlan

AXtours2011-03  AXtours2011-04
På vandring i Dimmuborgir                                                                    Anne Ekebom tar bilder vid “Kirkjan” i Dimmuborgir

AXtours2011-05  AXtours2011-06
Vattenfallet Dettifoss                                                                                Porten vid Dyrhólaey

21.7.2011:
På tur runt Snæfellsnes

Snaefell 20110716-1652Stykksihólmur
Vi tog oss några dagars äkta husvagnssemester 16 - 20 juli 2011. Lördagen den 16 juli körde vi till Stykkishólmur och var på campingen där i en natt.
Våra vänner Thomas Kaaber och Helga Guðjónsdóttir hade reserverat plats för oss på campingen.

Vädret var det bästa tänkbara och vi njöt av kvällssolen. Dagen efter var vädret fortfarande fint. Efter promenad i staden Stykkishólmur beslöt vi oss för att fara till Hellissandur, där den nya campingen hade öppnat 1 juni. Vi hade också hört så många positiva omdömen om campingen, att det var värt att pröva.


Snaefell 20110718-2338Hellissandur
Campingen var underbar. Alla bekvämligheter (el, varmt och kallt vatten, fina servicefaciliteter) och en fin camping mellan lavaklipporna. Vi stannade där i tre nätter och fick uppleva tre fantastiska solnedgångar i havet i nordväst. Eller vad sägs om solnedgången på bilden här till vänster.

Vädret var alltså soligt oh nästan ingen vind under dessa tre dagar.

 

 

Här radade sig turisterna (från Tyskland) upp på rad för att uppleva denna säregna företeelse med solnedgång kl. 23:38.
Bilden till höger är av Snæfellsjökull sedd från Hellissandur, dvs. från nordväst.

Snaefell 20110718-2300  Snaefell 20110719-2106

10.7.2011:
Semester 2011 - uppdatering

Vem kunde ana att alla mina spekulationer om utbrott i Hekla skulle i verkligeten ersättas av andra stora naturfenomen. På lördag morgon den 9 juli gav Katla ifrån sig lite av sina krafter och sände en störtflod ner från glaciären och ödelagde bron över Múlakvísl. Katla har återtagit viloläge, men vägen är stängd och bortspolad och det tar sin tid att återställa den.

9.7.2011:
Semester 2011

Sedan igår, den 8 juli, är det semester. Tre veckor fram i tiden. Planen är att vara mesta tiden i Hörpulunden i vår husvagn. Några dagar under semestern har dock reserverats för guidning av grupper från Svenskfinland.

Nu är det dock annat som gör vistelsen i Hörpulunden mera spännande och oviss. Vulkanen Hekla, som ses på bilden överst här på sidan, har “mullrat” och ett vulkanutbrott kan vara på gång. I skrivande stund har dock inga direkta tecken på utbrott setts. För några dagar sedan visade GPS-instrument på osedvanligt stora rörelser i jordskorpan, som sägs komma av magmaröresler i underjorden. Men detta är i sig inte tecken på att ett vulkanutbrott är på kommande de närmaste dagarna eller veckorna, det är bara tecken på att magma rör sig i berggrunden. Men förr eller senare når denna magma upp till ytan.
Till saken hör också att markytan vid vulkanen har höjts de senaste åren och att trycket nerifrån är mer än inför senaste utbrott.

Men vi lever på som vidare. Vi kan inget annat göra. Om ett utbrott kommer, då tar vi det då.

Medan vi är här, så följer jag förstås med på “parkettplats”. Ni får säkert veta om det blir utbrott, jag lovar.

Annars hoppas jag på sol och värme alla dagar, som jag har semester. Så får det gärna regna någon natt emellan, så våra trädplantor får det vatten de behöver.

2.7.2011:
Avkoppling i Hörpulunden

I dag har vi haft en fin dag i Hörpulunden, vårt skogsområde på Rangárvellir.
Efter en lång och avkopplande sömn, där vi inte vaknade förrän kl 9 i morse, tog vi det bara lugnt. Sedan for vi till Garðaþjónusta Gylfa i Fljótshlíð och köpte en poppel, modell större, och ca 20 oxlerönn (Silfurreynir). Vi har planterat alla, förutom 7, i dag. Resten blir att plantera i morgon.
Den är dagen var den varmaste hittills i år på Island. Hos oss +20° C och på Tingvalla var det hela 21,8 ° C.

Nu i kväll är det härligt att höra sommarregnet smattra på husvagnstaket. De nyplanterade träden tackar och bockar för det våta som kommer från ovan...

26.6.2011:
Midsommarfirande hos en bortaålänning

Midsommar är ju den stora sommarhelgen, i alla fall på Åland, i Finland och i Sverige. Själv har jag firat midsommar i ca 40 år på Åland och några gånger i Finland och i Sverige. Sedan 1997 har jag varit på Island och här firar man inte midsommar.
Varför inte? Först och främst firar man nationaldagen den 17 juni. Så är det inte alltid sommar än i juni. Liksom i år.
I stället firar man den s.k. verzlunarmannahelgin, dvs. de handelsanställdas helg, den första helgen i augusti. Då kan man räkna med ljumma sommarnätter och måndagen efter helgen är allmän helg, så det är en lång helg.

Men som bortaålänning måste man ju hålla på traditionen. I år hade jag ledigt på fredagen och vi for ut till landet till vår husvagn i Hörpulunden. Vi, Kristbjörg och jag, har därför kunnat fira midsommar på tu man hand. Ganska lugnt, inget stress med mat och dryck, ingen städning för gäster som ska komma. Bara vi.
Vi har bara kopplat av, vårdat våra trädplantor och slagit lupiner, som finns i överflöd. En skön helg. 

18.6.2011:
Hekla i kvällsljus

Man kan ständigt förundras över hur mångskiftande naturen är. Hos oss i Hörpulunden vid Rangárvellir är vulkenen Hekla alltid ett objekt som man kan beundra. I går kväll, den 17 juni, var ljuset särdeles stämningsfullt över Hekla.

Hekla 20110617 

16.6.2011 - kl.13:00 - uppdat kl 22:00:
Islands nationaldag 17 juni

ÍslandsfáninnDen 17 juni är Islands nationaldag. Då firar vi primärt att Island blev självständig republik den 17 juni 1944, dvs. nu i år för 67 år sedan. Dagen den 17 juni valdes som grundläggningsdag för republiken av den anledningen att självständighetskämpen Jón Sigurðsson föddes den 17 juni 1811. Det är alltså exakt 200 år sedan han föddes på en plats som heter Hrafnseyri. Platsen ligger vid Vestfjordarna i fjorden Arnarfjörður (Örnfjorden). I år kommer en stor festhögtidlighet att hållas vid Hrafnseyri, som numera är ett museum om Jón Sigurðsson och hans liv.
Jón Sigurðsson var aktiv i självständighetsrörelsen i mitten på 1800-talet. Han bodde då i Köpenhamn. Alltinget kunde återupprättas år 1845 och han ledde kampen mot självständighet från mitten av seklet. År 1874 fick landet så en självstyrelselag och år 1904 fick man rätt att utnämna den förste isländske ministern och därmed hade ledningen av administrationen förts över i isländska händer. 

IslriksvapnetIsland tillhörde Danmark under drygt fyra sekel. År 1918 fick landet självständighet från Danmark, men där den danske statschefen (kung eller drottning) även var statschef för Island. Under andra världskriget, när Danmark var ockuperat av tyskarna var läge för att utropa den självständiga republiken. Detta skedde på Tingvalla den 17 juni 1944.

I år präglas firandet av 200 års jubileet vid Hrafnseyri. Men det hålls också festligheter i Reykjavik, på Austurvöllur, men även i andra tätorter runt omkring landet. Traditionen påbjuder, att “Fjällkvinnan” (isl. Fjallkonan) läser en dikt. Hon är klädd i nationaldräkten och det är alltid hemligt vem som kommer att vara “Fjalllkonan” varje år.

Men förstås är den isländska historian betydligt längre än så. Ingólfur Arnarson bosatte sig på Island år 874 och anses vara den förste islänningen. Läs mer om Islands historia här...

Leve Island!

6.6.2011 - kl.22:20:
Ronny Lind 50 år!

Ålänningen Ronny Lind fyller 50 år den 8 juni och kom till Island med närmaste släkt och några vänner för att fira bemärkelsedagen. Kristbjörg och jag hade förmånen att få vara med på festmiddagen i kväll i restaurang Perlan i Reykjavik.
Tack Ronny för en trevlig kväll och god middag. Här är två bilder från middagen och bl.a. en av presenterna från kusinerna, som ville värma honom från topp till tå.

Ronny110606   Ronny110606b

Ronny110606c  Ronny110606d

Ronny110606g  Ronny110606i

2.6.2011:
Juni, om trädodling och Hekla

Juni är en fin tid. Vi har förmånen att ha ett markområde där vi ordlar skog och växter. I maj och juni ser vi hur naturen vaknar till liv och allt grönskar. Det är så inspirerande att se hur de små trädplantorna, som vi satte ned i fjol eller åren närmast dessförinnan, vaknar upp och börjar grönska med nya skira blad. Vi är förstås otåliga att de växer så långsamt. Man skulle helst få metershöga träd året efter. Vi drömmer om att platsen, där vi parkerat husvagnen och byggt en altan, snart ska bli omgiven av såpass höga träd, att vi får lä för de vanligaste vindriktningarna.
I skrivande stund sitter jag i vår husvagn på vårt område, som vi kallar Hörpulunden och tittar ut genom fönstret. Jag ser Hekla framför mig ungefär från samma synvinkel som bilden hör överts på sidan.

Jag skriver ju mycket om vulkanutbrott och jordskalv på Island. Det förefaller som det är många som följer med min rapportering när vulkanutrbott pågår. Det kunde jag se i fjol när Eyjafjallajökull hade utrbott i april och maj. Detsamma skedde nu i maj 2011 när Grímsvötn hade utbrott under några dagar.

Som jag skriver på min vulkansida så är Hekla stor kandidat för nästa utbrott. Jag räknar med att kunna få goda bilder från ett utbrott där, om jag råkar ha turen att vara på vårt område, eller ha möjlighet att åka dit, om ett utbrott skulle komma.

26.5.2011:
Island och naturfenomen

Island har varit i blickpunkten för andra gången på drygt ett år p.g.a. vulkanaska. Dessförinnan var det Icesave och bankkraschen. Säg så att det inte är spännande att bo på Island. Men det vore förstås trevligare med spännande nyheter om något positivt och något som drar folk hit.

Visst är det fascinerande att få leva och uppleva geologisk aktivitet i detta äventyrsland. Under mina 14 år här har jag upplevt 6 vulkanutbrott, två rejäla jordskalv och några andra naturfenomen. Inte på nära håll, så att det har varit riskabelt, utan på behörigt avstånd, men ändå så att man sett eller känt av dem.
De minnesvärdaste händelserna är nog de två utbrottem i fjol våras. Först utbrottet på Fimmvörðuháls, som varade ca tre veckor och sedan utbrottet i Eyjafjallajökull, som varade i 40 dagar. Båda dessa utbrott kunde jag uppleva med egna ögon.

Utbrottet på Fimmvörðuháls såg vi på ca 10 km avstånd från Valahnjúkur. Det var ett rent lavautbrott och ingen askspridning. Var ett verkligt skådespel, som inte medförde några faror.
Utbrottet i glaciären Eyjafjallajökull var helt annorlunda. Askutbrott som spred aska inte bara lokalt på Island, utan också över stora delar av Europa. Jag minns en färd med en grupp. När vi stannade mitt i asknedfallet var det som svart snö.
När man så körde igenom askmolnet var det som om man plötsligt kommit in i nattmörker.
Se bilder m.m. från utbrotten 2010.

Utbrottet nu 2011 i Grímsvötn i Vatnajökull (som nu förhoppningsvis är över) var annorlunda. Mera skrämmande. Kraften var så mycket i början. Man talade om att utbrottet var större än 2010, än Heklautbrottet 1947, kanske i klass med Katlautbrottet 1918, som var mycket besvärande. Mycket aska. Svårt att veta vad som pågick i vulkanutbrottet, eftersom askan var så tät att man inte visuellt kunde bedöma omfattningen.

24.5.2011:
Vulkanutbrott i Vatnajökull

Det blir lite av bloggartiklar de närmaste dagarna p.g.a. vulkanutbrottet i Vatnajökull. Läs mer om utbrottet här...

18.5.2011:
Bilder från terassbygget

Utlovade lite bilder från terassbygget. Här är tre bilder från senaste söndag (15:e maj).

Hörpulundur 20110515-01  Hörpulundur 20110515-02

Hörpulundur 20110515-03  Bilder från en nästan färdigbyggd terass. Biggi och Stína kom och hjälpte oss med gödselspridning på söndagen och pustar ut efter väl förrättat värv.

 

 

 

 

17.5.2011:
Om vädret, terassbygge och om att ingen vulkanisk aktivitet för närvarande

Sedan senaste bloggartikel här har det fortsatt att vara svalt väder, visserligen några solskensdagar emellanåt, men temperaturen har svårt att komma över 10 graders strecket. Nu till helgen 20 - 22 maj förutspås än några dagar med t.o.m. frosttemperaturer. Stackars fåglar och natur, som räknar med att våren sedan länge är här och att värmen ska komma. Men naturen brukar ju klara sig på något vis.
I Hörpulunden har terassbygget fortskridit och är nästan klart nu. Här kommer nog några bilder inom kort.

Sedan några lite kraftigare jordskalv i månadsskiftet februari - mars, har det varit lugnt på den geologiska fronten. Inga anmärkningsvärda jordskalv har noterats och inga tecken finns nu på att något vulkanutbrott skulle vara på gång.

1.5.2011:
Våren låter vänta på sig, Kung Bore styr vädret än
Litet terassbygge på gång i Hörpulunden.

Våren har inte helt lyckats övertyga vädergudarna än. Det verkar som om Kung Bore håller greppet än. PÅ Valborgsmässoafton fick vi en rejäl dos av snö här i huvudstadsregionen, medan det var riktigt vårväder på nordöstra Island. Själv for jag österut till vårt skogsområde Hörpulunden för att förbereda ett litet terassbygge och snögränsen var helt klar mitt på Hellisheiði, där det var snö västerut mot Reykjavik och barmark österut. Temperaturskillnaden var märkbar, +6 öster om Hellisheiði och runt 0 i Reykjavik.

I Hörpulunden förberedd vi (jag, hussmeden Árni Hannesson och grävaren Guðmundur Skúlason) ett terassbygge. Här några bilder från dagsverklen på Valborgsmässoafton och så snötäcket i Reykjavik.

Hörpulundur 20110430-01  Hörpulundur 20110430-02  Hörpulundur 20110430-03

Skogarsel110501  Skogarsel110501b

23.4.2011:
Stormigt, fick vindskydd för husvagnen

Storm2Påsklördagen började med lugnt och vackert väder, t.o.m. någon solstråle. Men det ändrades rejält på eftermiddagen. Då började det åter blåsa från sydost, lågtryck nr 100+ den här vårvintern kom in över landet och det ruskade rejält i husvagnen. En godhjärtad grävmaskinsförare i Hella, som heter Guðmundur kom oss till hjälp med sin maskin och  vi fick lä bakom den. Utan den hade vi nog levt farligt i vagnen. Nu får vi hoppas att den skyddar oss i natt.

Det ska bli att gjuta några betongklossar i marken, som vi så kan fästa vagnen vid. Nästa helg är det meningen att börja gräva grund för terass vid vagnen och då ska vi nog gjuta fyra betongklossar i marken, som kan vara ankare för husvagnen.

Här några bilder från äventyret med storm, grävmaskin och husvagnen.

Storm3   IMG00094-20110423-2120

22.4.2011:
Oväder! - Vill få vår nu!

Optimistisk ska man vara om man tror på traditionen. Som sagt, första sommardagen igår enligt isländsk kalender. Men i dag långfredag, är det oväder, med regn och blåst. Det har blåst hårt hela natten och vi har minsann känt av det i husvagnen. I byarna upp till 26 m/s. Nu på morgonen (kl. 07:40 lokal tid) ska vinden mojna och regnet ska upphöra. Så det kan bara bli bättre. Glad Påsk på er alla som läser detta.

21.4.2011:
Första sommardagen

I dag är som sagt den första sommardagen (“sumardagurinn fyrsti”) här på Island. Här som vi är frös vinter och sommar inte ihop, vi hade som lägst +1,4 i natt. Så nu blir det väl si och så med sommaren... Glad sommar på er alla ändå.

20.4.2011:
Sista vinterdagen

I dag är det “den sista vinterdagen” eller “síðasti vetrardagur” på isländska. I morgon är så den första sommardagen. Detta är gammaltradition enligt den gamla isländska kalendern. I år sammanfaller den första sommardagen med skärtorsdagen. Normalt är båda dessa dagar helgdagar, och så också i år, men vi missar förstås en fridag när de sammanfaller såsom de gör i år. Enligt ett gammalt talesätt blir det en bra sommar om vinter och sommar “fryser ihop”, dvs. om det är frost i natt. Det är inte visst att det blir så här på sydlandet, men vi ska titta på min-temperaturerna i natt när vi vaknar i morgon bitti.
Påskhelgen har börjat i alla fall.

20.4.2011:
Påskledighet på Island

Islänningar firar påskhögtiden med bravur. Här är skärtorsdagen alltid helgdag. Det betyder att vi har helg från och med torsdag till och med måndag (annandag påsk). Fem dagars ledighet. Det är mera än vi får under julen eller andra helger. Och detta är varje år, eftersom påskhelgen alltid infaller på samma veckodagar. Årets bästa högtid alltså.

Men påsken har också ett allvarligt budskap. Den handlar ju om Jesu lidande och död. På 1600-talet fanns en präst och poet på Island, som hette Hallgrímur Pétursson. Han skrev 50 passionpsalmer, som handlar om tiden före korsfästningen och de kval som Jesus upplevde inför den. 50 psalmer är detsamma antal som dagarna i fastan, som pågår i 7 veckor före påskdagen. Här var förr tradition att vid kvällsvakan läsa en psalm per kväll under fastetiden. Man firar ju inte kvällsvakor längre, så den traditionen lever inte längre, förutom i Riksradiopn (RÚV), som varje kväll efter kvällsnyheterna kl 22, läser en psalm under fastetiden. Ofta är det kända personer ur kulturliv eller politik som läser psalmerna, men i år är det skolelever från gymnasieskolor, som läser.

18.4.2011:
Upp och nervända världen

Det är en upp och nervänd värld vi lever i, eller hur?
Sannfinländare blir tredje största parti och centern säger att de tänker stå i opposition. Varthän ska detta leda? Svenskan undervisas inte i skolorna längre? Finland blir isolerat från övriga västvärlden. Ryssland blir Finlands nya vännation? Vi har ju prövat på det 1945 - 1990. Inte med särskilt goda erfarenheter, men då var läget ett annat och Finland hade inget val. Nu har Finland sedan 20 år tillbaka blickat västerut och funnit sin plats i EU-världen och må vara att det tar emot att hjälpa Portugal och Grekland, men solidaritet är värdefullt. Kanske Finland behöver EU:s stöd efter något år.

Jag är i alla fall glad över att Ålands riksdagsledamot heter Elisabeth Naucler fyra år till. Hon är kompetent och gjort ett bra jobb. Jag hoppas att hon fortsätter samarbeta med den svenska riksdagsgruppen och att hon får fortsätta i grundlagsutskottet, där Åland definitivt behöver få ha en plats. Både vad gäller självstyrelsepolitiska frågor, som EU-frågor. 

Här på Island har man intresse följt med det finska valet. Vi hade ju en motsvarighet i kommunalvalet 2010, då “Bästa partiet” tog makten i staden Reykjavik. Det var också ett protestval. Bästa partiet har visat sig oförmöget att tackla verksamheterna i staden och går nu inför besparingar genom att slå ihop lekskolor och grundskolor. Besparingen är liten i reella termer. Mest ett skådespel för gallerierna. Jon Gnarr, borgmästare, är skådespelare, så det är något han känner till.

Så snöar det i dag den 18 april. Också vädret är upp och ned.

 

17.4.2011 -21:00:
Riksdagsval i Finland - slutlig rösträkning

Rösträkningen har avslutats. Här är resultaten.

Finland val 2011-finalHögerpartiet Samlingspartiet får flest röster, men mistar ändå 1,9 %-enheter och 6 mandat. Nästmest röster får SDP (soc.dem), som mistar 2,3%-enheter och 3 mandat. Sannfinnarna får 39 mandat, en ökning med 34 och 15%-enheter.
Centerpartiet får 35 mandat, backar med 16 mandat och 7,3%-enheter.
Svenska Folkpartiet (SFP) håller sina nio mandat, men backar 0,3%-enheter.

På Åland återvaldes Elisabeth Naucler med överväldigande siffror, 64% av rösterna på Åland.

 

 

Riksdagsval i Finland - rösträkning pågår - Samlingspartiet leder

När 94% av rösterna räknats i riksdagsvalet i Finland leder Samlingspartiet (höger) med 19,7%, på andra plats är SDP (soc.dem) med 19,2%, tredje Sannfinländarna med 19,1% och fjärde Centerpartiet med 16,3%. Det svenskspråkiga partriet  SFP är med 4,3%. Det är således mycket jämnt mellan de fyra främsta partierna.

Uppdatering kommer med jämna mellanrum här.

Den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Naucler återvaldes med överväldigande majoritet

17.4.2011:
Riksdagsval i Finland

I dag, söndagen den 17 april, hålls riksdagsval i Finland. Den stora utmaningen är Sannfinländarna, ett nynationalistiskt parti, som bl.a. vill utrota svenskan i Finland och i stället införa undervisning i ryska. Det verkar i alla fall, som deras popularitet minskat före valet. Man får hoppas att de inte får stort stöd i valet, för om de blir betydande maktfaktor, då får vi svenskspråkiga i Finland det tuffare.

För Ålands del torde det vara ganska uppenbart att sittande riksdagsledamot, Elisabeth Naucler, får förnyat mandat. Hon har gjort väl ifrån sig under senaste period.

17.4.2011:
Solen visade sig!

Det var ljuvt att vakna i morse när solen sken från en klarblå himmel. Kanske i och för sig inte så märkligt, men man blir så glad när solen skiner över landet. T.o.m. fåglarna kvittrade av glädje när man gick ut från vagnen. Det blev några bilder, bl.a. av vulkanen Hekla, som hittills under vår vistelse har hållit sig dold i moln och dis. Naturen och vi människor vaknar till liv.

        Hekla01                Horpulundur03

16.4.2011:
Vår?

Vi har bestämt oss för att det är vår, oberoende vad vädret säger. Det är ju 16 april idag och då ska det vara vår. Vi tog vår nya husvagn igår och började med att övernatta på campingen vid Hvolsvöllur. Idag for vi så med vagnen upp till vårt lilla skogsområde i Hörpulunden. Nu njuter vi att sitta inne i i husvagnsvärmen medan kyliga vårvindar blåser, regn- och hagelskurar smattrar på taket, men så ser vi faktiskt solen emellanåt.

På bilderna här nedan är först Kristbjörg i nya husvagnen, så berget Þríhyrning (Trehörning) som är inhöljt i mystifika moln, så husvagnen och under den första vårbilden från Hörpulunden.

Ivagnen   Trihyrning  Nyavagnen

Horpulundur01

16.4.2011:
Vad näst?

Nu har vi folkomröstat om Icesavelagen. Majoriteten av islänningarna vill fortsätta att leva i ovisshet och med “nej” som slutresultat uppnås ingen slutlig lösning strax. Moody’s har aviserat att man sänker kreditratingen för Island. Kollektivavtalsförhandlingarna har mer eller mindre strandat, åtminstone för att uppnå ett treårigt avtal, som hade lagt grunden för uppbyggnad.
I första veckan efter omröstningen föreslog Självständighetspartiet misstroende mot regeringen, som förkastades med minsta möjliga röstunderlag, 32 - 30 för regeringen. En alltingsledamot i VG (Vänster-Gröna) sade sig ur alltingsgruppen, efter att han röstat för misstroende.

I EU medlemsskapsförhandlingarna står nu Samfylkingin (s) alltmer ensam, tyvärr. Jag skulle vilja att medlemsskapsförhandlingarna fortskrider i största möjliga målmedvetenhet, så att vi kan få fram ett gott anslutningsavtal. Jag tror inte på att Island kan stå ensamt ute i Atlanten. Visserligen måste vi få goda villkor för vårt fiske och våra naturresurser, men idag byggs internationella kontakter och handel på samarbete. Jag är övertygad om att vi kan uppnå våra målsättningar i avtalsförhandlingarna.

Med EU och euro som valuta skulle vi äntligen kunna uppnå aga och stabilitet.

Vad näst Island?

6.4.2011:
Färöarna: Rockad i landsstyret

Lagmannen Leo Kaj Johannsen i Färöarna gjorde rockad i dag i landsstyret i öriket. Folkaflokkurinn, som var en av tre partier i landsstyret, fick avgå från landsstyret och styret som sitter kvar blir därmed en minoritetsregering. Förhandlingar pågår  nu om stöd från oppositionspartierna för att landsstyret ska kunna fortsätta regera. Val ska hållas på Färöarna i januari 2012.
Orsakerna till splittringen i landsstyret är främst att finna i oenighet om budgetberedningen för nästa års budget och dispyt om makrillfiskekvoterna i öriket. 

3.4.2011:
Vífilstaðavatnið

I dag var söndag och skönt vårväder. Tänk att det kan passa ibland (ledig = veckert väder). Kristbjörg och jag tog oss i kragen och körde till Vífilsstaðavatnið, där vi tog en promenad runt sjön. Ca tre kvart och kanske 3 - 4 km lång promenad. Det var härligt. Många andra hade kommit på samma idé och några fiskare prövade lyckan med flugfiske, som tillåts från 1 april i sjön. I sjön kan man fiska röding, forell och på sensommaren vandrar ålen upp i insjön.

Vifilsstadavatn 110403 

2.4.2011:
Icesave

Nu med exakt en vecka kvar till folkomröstningen är jag allt mer övertygad om att “Ja” för lagen är det enda rätta. Nej-anhängarna säger att riskerna är alltför stora i det avtal som föreligger och att många förutsättningar för att betalningsansvaret är ca 30 miljarder kronor, som avtalsnämnden bedömer, glömmer då att samma risker föreligger om vi säger nej. Förutom att allt annat läggs på våra axlar. Det är naivt att tro att vi kan rösta nej och därmed slippa betalningsansvar. Nej betyder att vi med 99% sannolikhet hamnar i en domstolsprocess mot britter och holländingar. Inget vet förstås var en sådan process slutar, men den tar lång tid, det är helt säkert. Medan den pågår står Island isolerat i nationelekonomiskt sammanhang.
Lånemöjligheter för de allra flesta är stängda, isländska staten har inga lånemöjligheter utomlands, eller åtminstone till betydligt högre kostnader. Låneratingen sänks till skräpgrupp. Valutarestriktionerna blir kvar ännu längre. Mycket annat kan man räkna upp.

Ett ja däremot betyder att punkten sätts i ärendet. Avtalet med britter och holländare är klart, vi vet var vi står och vi kan börja se framåt. Jag är viss om att utomstående börjar intressera för Island igen. Investerare ser möjligheter i energikrävande verksamheter, i våra naturresurser m.m. Och avkastningen av dem och av energin ska förstås komma Island och islänningarna till godo - precis som oljan för Norge.

Vi röstar ja den 9 april.

27.3.2011:
Ännu en födelsedag avklarad

Så har man klarat av ännu en födelsedag! Nr 58 denna gång. Allt väl och man får vara glad för varje år som man kan lägga till handlingarna. Dagen firades i lugnets tecken med den närmaste familjen här på Island. Frun tog väl hand om mig och ekiperade mig från topp till tå dagen till ära. Lev gott!

21.3.2011:
”Mottumars”, vad är det?
Mottumars2011För andra året i rad pågår en kampanj som kallas för “Mottumars”. På svenska betyder det “Mattmars” eller “Mattamarsch”. Mustasch på isländska kallas för “motta” eller matta på svenska. Cancerföreningen här kör nu för andra året i rad en kampanj där man vill väcka uppmärksamhet på cancersjukdomar hos män, särskilt prostatacancer, men också andra former av cancer, som är allmänna hos män, t.ex.testikelcancer, tarmcancer, strupcancer.
Det är ett faktum att män drar sig mera för att besöka läkare eller för att låta undersöka sig, t.ex. för cancersjukdomar. Det förekommer heller inte någon organiserad scanning av män, som det gör för kvinnor beträffande bröstcancer och livmodercancer.
Med kampanjen vill man att män blir öppnare och talar om cancersjukdomar och låter undersöka sig.

Kampanjen “Mottumars” innebär att män under mars månad ska odla mustasch. Så förekommer tävlingar mellan individer, olika lag och olika arbetsplatser. Man kan så stöda kampanjen med att ge bidrag för bästa mustasch, eller bara för att stöda män som deltar i kampanjen. De insamlade medlen går till cancerundersökningar för män.

I Odd Fellow logen nr 10 Þorfinnur karlsefni, som jag tillhör, pågår kampanjen för fullt och jag tog denna bild av 14 logebröder som helhjärtat deltar i kampanjen.

Vill du se flere bilder av dessa förtjusande män. Här är länk: https://cid-218c7a214fcf52d6.photos.live.com/play.aspx/Mottumars%202011%5EJ%20%c3%9eorfinnsbr%c3%a6%c3%b0ra?Bsrc=EMSHOO&Bpub=SN.Notifications 

20.3.2011:
Informativt program i SVT: Vetenskapens värld om vulkaner på Island
I går råkade jag se reprisen av Vetenskapens världs program om vulkaner på Island. Programmet sändes först den 14 mars. Det finns nu tillgängligt på SVT-Play fram till den 13 april.
I programmet gör Bo Lundin ett fint reportage om vulkanisk aktivitet på Island. Utgående från det senaste vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull far han med forskare ned i en utslocknad vulkankrater, där man försöker finna förklaringar till vulkanutbrotten. Vidare far man upp till kratern på Eyjafjallajökull och försöker komma så nära som möjligt. Man hittar material som fortfarande är 800 gr. C. Så redogör Lundin för vulkanen Katla och andra vulkaner på Island, som fortfarande kan betraktas som aktiva.
Ett mycket intressant program som jag rekommenderar att ni försöker titta på på SVT Play om ni har intresse. Som sagt fram till den 13 april 2011 är programmet tillgängligt. Här är länken: http://svtplay.se/v/2356649/vetenskapens_varld/del_7_av_18__i_vulkanens_djup?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2356649/sb,p102815,1,f,-1

17.3.2011:
Icesave-slaget, forts...
Det är uppenbart att atmostfären blir allt mer elektrisk inför Icesave-folkomröstningen den 9 april. En av de kanske mest anklagade i samband med Icesave-affären, Björgólfur Thor Björgäolfsson, skriver på sin bloggsida om hur alltingsmedlemmen Þór Saari, f.ö. med påbrå från Finland, anklagar Björgólfur för kriminell verksamhet. Björgólfur skriver att detta är ärekränkande påståenden och en person som är medlem av Alltinget inte borde slänga ur sig såna fraser utan att komma med motiveringar eller fakta för sina påståenden.

En opinionsundersökning som publicerades i morse visar att det nu är jämnare mellan ja och nej än tidigare opinionsundersökningar har visat, 52% ja och 48% nej, med en felmarginal på 3%.

16.3.2011:
Icesave-slaget
Nu kan man säga, att slaget om Icesavelagen har börjat på allvar. Efter att presidenten vägrade stadfästa lagen i februari och visade frågan om stadfästelse till folkomröstning enligt den isländska grundlagen, har “skyttegravsstriden” pågått några veckor. Det finns i huvudsak två läger, de som vill godkänna lagen därför att det nuvarande avtalet är mindre kostsamt än det förra avtalet och att ett nej innebär osäkerhet på alla fronter, och inte minst beträffande betalningsansvaret om frågan går till domstol. Det andra läget säger helt enkelt “nej” och anser att vi inte ska betala något.

Kort bakgrund: De s.k. Icesave-kontona var en inlåningsform som Landsbanki öppnade för sparare och investerare i Storbtitannien och Holland. När banken gick i konkurs och depositionerna inte kunde återbetalas, gick depositionsgarantifonderna i dessa två länder in och garanterade depositionerna och betalade ut pengar. Men eftersom Landsbanki var en isländsk bank, så faller ansvaret egentligen på den isländska depositionsgarantifonden.
Om detta har man förhandlat i drygt två år. För ett år sedan förelåg ett avtal mellan Island å ena sidan och Storbritannien och Holland å den andra sidan. Men det avtalet förföll genom att lagen som skulle godkänna avtalet inte faställdes av presidenten och sedermera inte heller av folket i en folkomröstning i början av mars 2010.
Sedan fördes nya förhandlingar mellan parterna och ett nytt avtal förelåg i slutet av 2010, som så Alltinget godkände med betryggande majoritet. Även denna lag vägrade presidenten att fastställa och därför går den nu till folkomröstning.

Varför säger jag att Icesave-slaget börjat på allvar. Jo, förhandsröstningen inleddes i dag. Inget egentligt informationsmaterial föreligger för väljarna, utan propagandan från de båda lägren dundrar nu över oss.

Om Icesavelagen inte godkänns av väljarna, då fortsätter den ovisshet som rått i drygt två år. Vad betyder det:

  • Den isländska valutan förblir stängd och valutarestriktionerna fortsätter gälla.
  • Lånemöjligheter utomlands för den isländska staten och företag med internationell verksamhet förblir stängda.
  • Tillväxten i samhällsekonomin förblir på noll, eller t.o.m. negativ, dvs. recession
  • Regeringens position försvagas ytterligare och frågan kommer upp om den kan sitta kvar.
  • Förhandlingarna om EU-medlemsskapsavtal rinner ut i sanden.

Jag hoppas att väljarna röstar efter förnuft och inte efter skräckpropaganda och godkänner lagen i folkomröstningen.  Det är skrämmande att en radiostation, som anser sig hålla samhällsdebatten i gång genom att ha öppen kanal alla dagar, tillåter så ensidig debatt i frågan. Den ansvariga programledaren och hennes team säger bara “Nej” och inget annat och lyssnar inte på folk som ringer in och har annan åsikt. De blir helt enkelt nedskällda och avvisade och enbart de som har samma åsikt som radiochefen får komma till tals. Det förvånar inte heller att stationen bedriver en ensidig nej-propaganda gentemot EU-medlemsavtalsförhandlingarna. Till de som inte vet vilken station jag talar om, så heter den “Útvarp Saga”.

Vi röstar “Ja” den 9 april - för landets och dess befolknings bästa.

13.3.2011:
Marsoväder
Efter ett strålande väder före helgen och på lördagen (som jag skrev här nedan i en blogganteckning 12.3.2011), då det var sol från klarblå himmel och minusgrader, slog vädret om igår och blev milt. Det var förvarningen för det lågtryck som svepte upp mot landet i natt och idag. Hårda sydvästliga vindar här på sydvästhörnet av Island. Man får nog beskriva det som oväder, vindbyar upp till 40 m/s. Ringvägen (landsväg nr 1) från västlandet och över till nordlandet ligger över ett bergspass på den s.k. Holtavörðuheiðin. Den ligger som högst 407 m ö.h. Där blev det snökaos i gårkväll. Heden ligger så högt att där yrde snön för fullt, medan det regnade nere i bygden. Bilar fastnade och räddningstjänsten fick rycka ut för att bärga folk ur sina bilar. Det var inte möjligt då att bärga bilarna också, så ca 20 bilar fick lämnas kvar uppe på bergspasset i natt och folket kördes till en skola norr om passet, Reykjaskóli, och fick övernatta i skolan. I morse var det så möjligt att hämta bilarna från bergspasset.

Man frågar sig alltid: Lyssnar folk inte på väderrapporterna och prognoserna om vägföre m.m. innan man far över dessa bergspass.
Vi själva hade t.ex. planerat att fara till sydlandet och vårt skogsområde Hörpulundur, men p.g.a. dåligt vägföre beslöt  vi att stanna hemma i stället. Man lyssnar ju på rapporter och undviker att fara ut på vägen om förhållandena är tveksamma, särskilt om man absolut inte måste köra.

12.3.2011:
Skridskoåkning i Egilshöll
NAskautadagur110312Jag for till Egilshöll, där en av de två inomhusishallarna i Reykjavik finns. Norðurál hade bokat rinken för sin skridskodag, som är en del av programmen under hälsoåret. Alla anställda uppmuntras till motion och friluftsaktiviteter och därmed hålla kroppen i god form. Jag for som sagt och åkte skridsko i 1,5 timme i dag. Många arbetskamrater mötte upp, kanske 20-30 och med barn och barnbarn var det kanske ett 100-tal sammanlagt. God portion av motion och jag får registrera 90 min i motionsaktiviteten “Lífshlaupið”.

12.3.2011:
Fint marsväder - men sorg i sinnet över katastrofen i Japan
Det är så gott att vakna på lördagsmorgonen till sådant flott väder. Vindstilla (inte varje dag här), klarblå himmel och några minusgrader (-4 kl 09). Upplagt för en fin dag. Det ska bli en del kroppsliga aktiviteter, bl.a. skirdskoåkning i Egilshöllin. Norðurál (min arbetsgivare) har hälsoår i år och i dag blir det skridskoåkning i ishallen.
Så följer man ju med bestörtning med nyhetssändningarna från Japan och all förödelse som jordskalvet och flodvågorna försorsakat. Nyheter kom i morse om explosion i ett kärnkraftverk. Låter inte väl.

 

6.3.2011:
Folkomröstning om Icesave
Faktum är nu att vi ska rösta om Icesave den 9 april 2011. Det är helt galet att ett beslut, som Alltinget tog beslutet med övertygande majoritet den 16 febr., förs till folkomröstning. Särskilt när det gäller ett avtal om betalning till andra länder. Inget annat land i Norden skulle komma på idén att föra frågor om budget, skatter och betalningsavtal till folkomröstningar.
Icesave frågan borde fortast möjligt asvlutas med ett acceptabelt avtal med britter och holländare. I stället för att draga frågan i lång tid och frysa alla internationella finansiärers intresse för Island. Medan vi väntar på avgörande, visar utländskt kapital inget intresse för Island. Och medan detta är just vad vi behöver. Vi behöver få in kapital för investeringar, så att näringslivets hjul kan börja snurra med full fart igen.
 

26.2.2011:
Februaritankar
Tiden går så fort. Nu redan slutet av februari. Här är vädret så omväxlande. Typiskt isländskt förstås. Februari 2011 är den varmaste på sju år.

21.2.2011:
Icesavebild2Så har Icesaveföljetongen kommit med ett nytt kapitel. Den långdragna och sega frågan om Icesave skulden kunde ha klarats av med Alltingets beslut om att godkänna lagen, som befullmäktigar finansministern att underteckna avtalet. Det hade kostat oss kanske 50 miljarder kronor. Stora pengar, men bara 1/10-del av vad som först förhandlades fram. Detta är mindre än 5% av BNP. Betalningstiden är dessutom 40 år. Det hade varit överkomligt och vi hade fått lugn och ro att bygga upp landet på nytt. Kreditvärdigheten hade förbättrats, investeringar i näringslivet för att skapa de behövliga arbetsplatserna för 15.000 arbetslösa hade kommit i gång.

Nu blir det “hold” igen i alla dessa frågor. Dessutom är risken att det blir ett nej i folkomröstningen och då blir konsekvenserna svåra att förutsäga. Vi vet att ESA (EFTAS övervakningsmyndighet) har sagt att Island bör betala sitt ansvar för depositionerna och att frågan förs till domstol om Island vägrar. IMF, som beviljat Island ansenliga stödkrediter, har förutsatt att Island kommer överens i Icesave-frågan. Nästa granskning, som skulle ske i april, skjuts helt säkert upp och mera pengar kommer inte från IMF om det blir ett nej i april.

Man få bara hoppas att de isländska väljarna är mogna att ta det ansvar, som ansvariga lagstiftare måste göra, när man värdera de två alternativen (ja eller nej för lagen). Det får inte bli någon populistisk valkampanj, som det var för ett år sedan. Men då stod saken inte på sin spets som nu.

Jag får säkert anledning att skriva mera.

Eftermiddagshimmel

Skogarsel110213-214.2.2011:
Nu på måndagsmorgonen snöar det fortfarande, temp. +1 och så väntar vi på stormen...

13.2.2011: Efter en dag med varierande väder såg eftermiddagshimlen så här ut. Dagen började som sagt med snö och vitt på marken, så var det turvis sol och snöfall. I morgon måndag är prognosen åter storm och plusgrader, så få se hur mycket av snön som är kvar då.


 

13.2.2011:
Skogarsel110213Talande om vädret...
Här nedan (inlägg 12.2.2011) beklagade jag mig ang. vårt varannandagsväder. Bara till att bekräfta det, så vaknade man i morse till ett vitt snötäcke på marken med tillhörande trafiksvårigheter.

12.2.2011:
Isländsk melodifestivalfinal: Segrare: “Aftur heim” (Tillbaka hem) vann
Islands bidrag i Eurovision Song Contest 2011 heter “Aftur heim” och skrevs av den nyss avlidne Sigurjón Brink. Låten framfördes av “Sigurjóns vänner”. Låten sjöngs på isländska i kväll, men det framkom att en engelsk text ligger klar för framträdandet i Dusseldorf.

12.2.2011:
Isländsk melodifestivalfinal i kväll
Liksom i Finland och Norge håller Island melodifestivalfinal i kväll. I Sverige är det visst semifinal i kväll. På Island kallas tävlingen “Söngvakeppni sjónvarpsins”.
Få se om bästa låt vinner, eller kanske vinner “Aftur heim”, som skrevs av Sigurjón Brink, som avled för någon vecka sedan i hjärnblödning. Det är mycken stämning för “stämningsröstning”, dvs. man vill visa respekt för Sigurjón Brink, den populäre musikern. En annan favorit är låten “Eyjafjallajökull”, som berättar om vulkanutbrottet. Artist är den populäre Matti Matt, men i låten sjunger även en operasångerska, som ska återge sången som ett vulkanutbrott. Vi får se, läs mer här i morgon, då ska jag rapportera hur det gick.

12.2.2011:
Skridskoåkning 1 tim i dag
Det var kul att komma i Reykjaviks ishall i dag och få åka skridsko i en timme. God motion och 60 min. i “Lífshlaupið”, som är en motionskampanj, som är på gång här på Island just nu.
Det var föräldrarna till eleverna i Kristbjörgs klass, som hade ordnat denna aktivitet. Det var god uppslutning.

12.2.2011:
Vilket väder!
Nu är det februari och det borde vara vinterväder när det är som bäst. Men icke! De senaste två veckorna har lågtrycken stått på kö för att komma till Island. De har kommit hit med ca två dagars intervall. Det betyder varannandagsväder med regn och storm och så mellandag med klarare väder och ibland frost.
På fredag morgon hade vi vinterns kraftigaste oväder med stormbyar upp till 40-50 m/s. Så i morse frös det oväntat på och gatorna i Reykjavik vara glashala. Radion gick ut med varningar och bad folk att inte ge sig ut och köra bil.
Typiskt också för mig som ordförande i husföreningen. Jag beställde plogning av våra gator och parkeringsplatser på torsdagen, efter 20 cm snö som fallit. Nödvändigt för att bilarna ska komma in och ut. Nu har det ösregnat i två dagar och all snö har försvunnit. Så om jag väntat en dag hade Vår Herre skött om snöröjningen och föreningen sparat kostnaden för snöröjningen.

9.2.2011:
Den åländska vrakölen uppmärksammades i dag i dagstidningen “Fréttablaðið”. Här är artikeln på isländska:

Elsti bjór heims bruggaður á ný

Vísindamenn hafa fengið í hendurnar elsta bjórsýni sem fundist hefur. Til stendur að greina það, endurgera uppskriftina og brugga hann á ný.

Bjórinn fannst á meðal ótal kampavínsflaskna í skipsflaki í Eystrasalti, undan Álandseyjum, í fyrrasumar. Talið er að skipið hafi farist í upphafi nítjándu aldar. Landsstjórn Álandseyja hefur nú fyrirskipað rannsókn á uppskrift bjórsins en búist er við að rannsóknin verði flókin og ekki er víst að hún beri árangur.

Fjórir atvinnubjórsmakkarar hafa þegar bragðað á bjórnum og segja bragðið súrt, sem gæti skýrst af gerjun, og ekki síst gamalt, sem þótti svo sem ekki óvænt. - sh

I fri översättningen skriver tidningen:

“Världens äldsta öl bryggs åter

Vetenskapsmän har fått prov av världens äldsta öl i sina händer. Meningen är att analysera den, återskapa receptet och brygga ölen åter.

Ölen hittades bland ett otal champangeflaskor i ett skeppsvrak i Östersjön, rätt utanför Åland, i fjol somras. Det sägs, att skeppet har förlist i början av 1800-talet. Landskapsregeringen på Åland har nu gett direktiv om analys av ölen, men det kan hända att analysen blir komplicerad och det är inte säkert att man når resultat av den.

Fyra yrkessmakare har provat ölen och säger att den är sur, som kan förklaras av jäsning och inte minst av åldern, vilket inte kommer som en överraskning.”

Också riks TV:n (RÚV) rapporterade om ölen i sina kvällsnyheter i kväll.
 

4.2.2011 - uppdaterad 5.2.2011 och 6.2.2011:
Det blev en fantastisk skiddag på fredagen i Hlíðarfjallið. Perfekta förhållanden, sol, ingen vind och -6 gr. Vi njöt verkligen!
Lördagen var också fin, men ingen sol och ganska hårdfrusna pister.
Vi hörde faktiskt om tre olyckshändelser i backen i dag, som sägs bero på de hårdfrusna pisterna. Ingen allvarligt skadad enligt polisen, men de vill att folk är försiktiga i pisterna. Ingen i vårt gäng skadades.

Vi avslutade lördagens aktiviteter med bad i Akureyris fina simanläggning. Skönt att sitta i “Heita Potturinn” (+38 gr.), medan lufttemperaturen var - 4 gr.

I dag på söndag (6 febr.) fick vi åter en fin dag i backen innan det var dags att fara tillbaka till Reykjavik kl 15.

Här några bilder från skidningen de senaste dagarna.

DSC_0012  DSC_0025  DSC_0028

FWI45D8   DSC_0032    Fler bilder...

Överst till vänster är Kristbjörg i full färd, så Una Björg och Ingvar (premiär förf Una Björg i skidbacken), så längs till höger Una Björg.
Andra raden från vänster Stina och så en gruppbild.

4.2.2011:
I dag fint väder, -6,8 gr i skidbacken, sol och nästan lugnt (1,8 m/s). I dag blir det skidåkning i backen!

3.2.2011:
Nu är vi i Akureyri. Några dagars välbehövlig vintersemester. Vi är på skidsemester med familjemedlemmar och goda vänner. När vi körde hit i går kväll var vädret fint, men i morse vaknade vi vid världens snöyra och blåst. Tyvärr är Hlíðarfjallið stängt i dag p.g.a. blåsten (23 m/s), så det blir “vilodag” i dag, med shopping i stan.
Lite motion i alla fall med pulkåkning med Una Björg..

FWI38E4  DSC_0159

30.1.2011:
I går kväll höll Oddf Fellow logen nr 10 Þorfinnur karlsefni årsfest. Trevligt bara värre. Här är ett bildgalleri från festen.

23.1.2011:
Om Island och EU

Jag har skrivit  lite om dagsläget i EU-frågan på Island på en särskild webb sida här

22.1.2011:
Teater

Vi for på teater i kväll, på den gamla hederliga Iðnó-teatern, i hus från 1880-talet. Vi såg en föreställning med Lotte, en sångföreställning som handlar om livet. Hon är dansk, talade isländska men sjöng sånger om livet på danska. Riktigt fint!

14.1.2011 - uppdat. 22.1.2011:
På tal om oväder...

Det har varit stormiga dagar de senaste veckorna på och runt Island. På torsdagen seglade detta fartyg från hamnen i Grundartangi (vid mitt jobb). När fartyget befann sig drygt 100 sjömil utanför Islands kust skadades en besättningsman och man begärde hjälp från helikopter hos Kustbevakningen. Under svåra förhållanden kunde den skadade hivas ombord i helikoptern. Här nedan är en bild som den isländska Kustbevakningen (Landhelgisgæslan) tog. Mannen mår efter omständigheterna väl, men jag hade inte velat vara ombord. (22.1.2011: Det visade sig att hans skada var en axel som gått ur led. Skadan var kanske inte så allvarlig att en så dramatisk räddningsinsats hade behövts, men båten var på väg till Halifax i Kanada, så det hade varit 5 - 6 kvalfyllda dygn för mannen om han inte förts till sjukhus med helikopter. Han har nu utskrivits från sjukhuset i Reykjavik).

Skalva

11.1.2011
Handbolls-VM i Sverige

På torsdag den 13 januari inleds handbolls-VM i Sverige. Island har kvalificerat sig och ger sig med förhoppning och drömmar in i turneringen. De två senaste storturneringarna har gått väl för islänningarna. Silver i OS 2008 i Peking och så brons i EM i Österrike 2010.
Det blir förstås svårt, men drömmarna om välgång finns än. Två vänskapsmatcher mot Tyskland under senaste helg gick väl och Island vann båda matcherna. Det ger råg i ryggen. Tysklands tränare var imponerad av det isländska landslaget och tror att de kan gå långt i turneringen.
Vi håller tummarna...

7.1.2011
Oväder

Dalvik110107Ett rejält oväder drog över Island i går kväll och i natt. Nord- och östkusten drabbades värst av hård nordanvind och nederbörd i form av snö. Vissa områden blev strömlösa efter att högspänningsledningar slitits av. All biltrafik till och från Akureyri har lagts av p.g.a. kraftig snöyra och hårda vindar.
I morse när jag körde på jobb var vinden i byarna enl. vägförvaltningens mätningar upp mot 46 - 50 m/s vid Kjalarnes, som är lite norr om Reykjavik. Bäst att hålla sig inne i kväll.
Bilden här intill visar snömängderna på norra Island, närmare bestämt i staden Dalvík rätt norr om Akureyri. Foto: Sveinn Torfason.

6.1.2011
Trettondagen och lite mer om lediga dagar

I dag är trettondagen, dvs. den trettonde dagen efter jul om man börjar räkna juldagen som nummer ett. Om du läst om de isländska jultomtarna så vet du att de är tretton stycken och kommer från fjällen till bygden från den 12 - 24 december, en per natt och återvänder så till fjällen från juldagen till trettondagen. Normalt skjuter man upp fyrverkerier och tänder stora brasor här på Island denna dag, då den siste tomten har farit från bygden. Traditionen med brasor är urgammal och med dem ska man skrämma bort de onda andarna som funnits i bygden. I kväll blir det inga brasor och fyrverkerier i Reykjavik i alla fall, eftersom väderutsikten är dåliga med många minusgrader och storm. Så man skjuter upp det.

Trots att man håller i traditionen med trettondagen här, så är dagen inte helgdag. Vanlig arbetsdag alltså. Nu är bara oxveckor fram till påsken, som dessutom infaller sent i april i år.

För oss arbetande arbetstagare är detta en ogynnsam tid. Jul- och nyårshelgerna var med ett minimalt antal lediga dagar. Så kommer vi att mista två andra fridagar under våren. Den s.k. första sommardagen, som infaller på den tredje torsdagen i april och är ledig dag, kommer att infalla på skärtorsdagen i år, som oberoende av sommardagen alltid är röd dag här på Island. Den andra fridagen vi går miste om  är arbetarrörelsens högtidsdag, den 1 maj, som nu infaller på en söndag.

En av fackföreningsledarna på Island, elektrikerförbundets ordförande, Guðmundur Gunnarsson (som f.ö. är sångartisten Björk Guðmundsdóttirs pappa), har föreslagit att man ändrar på helgdagsordningen så att den första sommardagen (torsdag) och Kristi himmelsfärdsdagen (också torsdag) avskaffas och i stället införs två lediga dagar i anslutning till Islands nationaldag den 17 juni. Den första tanken är kanske att det inte är en bra idé, men desto mer man funderar på det, desto bättre förefaller idén enligt min uppfattning.
I april är det allt annat än sommar i april och månaderna april - maj har vi normalt ändå många helgdagar. Torsdagar som helgdagar ställer till problem för företag och barnfamiljer. Företagen måste stänga för en dag, så starta upp för fredagen och så kommer helgen. Skolbarnen måste gå i skola på fredagarna.
Om man i stälelt skulle få en lång ledighet runt 17 juni, då kunde man utnyttja den betydligt bättre. Barnen är inte bundna av skola, vädret är bättre och varmare än i april - maj och dagarna är längre och ljusare. En lång ledighet är många gånger bättre för företagen, som inte behöver stänga och starta upp för en dags ledighet och en klämdag.

5.1.2011
Ny dator

Jag har nu förärats en ny lap top från min arbetsgivare. Det är en HP ProBook 6550b med Windows 7 styrprogram. Snabb, effektiv och kul att jobba med. Hade dock lite problem att sätta upp min webb på den nya datorn, för programmet var inte kompatibelt till Windows 7. Men efter en förfrågan per e-mail till programleverantören, där svaret blev att installera programmet i Safe Mode, då gick det bra. Så nu kan jag uppdatera webben igen. Läs och följ med om Du har lust.

1.1.2011
Gott Nytt År !

DSC_0187DSC_0174Det nya året 2011 har kommit!
År 2010 läggs nu till handlingarna. Vi tog traditionellt emot det nya året, den här gången hemma hos oss i Skógarsel 15. Släkten här på Island mötte upp och vi var 16 personer sammanlagt.
Binna kokade i hop sin spiksoppa (“naglasúpa” på isländska), huvudrätten var “hamborgarhryggur”, dvs. ryggparten av gris. Så hemgjord glass till efterrätt.
Vi tittade på “Grevinnan och betjänten” i SVT (tradition som jag tagit med mig) och sedan kl 22:30 var det åter dags att bänka sig framför TVn, nu för att se “Áramótaskaupið”, en ironisk men skämtsam krönika över året som lider mot sitt slut. Så gott som 100% av islänningarna ser på detta program, gatorna töms och inga fyrverkerier skjuts upp medan programmet pågår. När det sedan är över ca kl. 23:30, brakar sedan fyrverkerislaget lös på riktigt. Biggi har huvudansvar för fyrvekerierna hos oss och han stod sig mycket väl i år, som vanligt.
Kl 24 blev det så att skåla i mousserande vin och önska alla ett Gott Nytt År.
Efteråt en stunds trevligt umgänge i glada vänners lag.

Nyårsdagsmorgonen började för min del med att lyssna på Finlands presidents, Tarja Halonens, nyårstal, följt av lantrådet Roger Nordlunds dito i Ålands Radio. Så nyårskonsert med Wienerfilharmonikerna, tal av Islands president Ólafur Ragnar Grímsson. Den sena eftermiddagen och kvällen är så bara avkoppling och vila. Men är ju lite trött efter nyårsfirandet. Blir nog ett bastubad ikväll!

Jag tillönskar alla ett Gott Nytt År 2011!

Till bildgalleriet från nyårsfirandet 2010/2011.

15.12.2010
Inget stadsdirektörsjobb för min del

Då är valet avgjort: Stadsfullmäktige i Mariehamn valde Edgar Vickström till ny stadsdirektör från 1 maj 2011. Därmed är frågan avgjord och avslutad för min del. Är ändå glad att jag var med i beredningen nästan ända fram till mållinjen.

För min del vill jag gratulera den gamle vännen Edgar till jobbet och önskar honom lycka till i tjänsten. Nu blir det han som får ta utmaningarna i staden.

Det blir alltså att fortsätta jobba och verka på Island och se till att aluminiumfabriken går bra. Så är alla välkomna till Island på besök. Jag ska ta väl hand om er om ni kommer hit.

12.12.2010
Laufabrauð 11 dec

I går, lördagen 11 dec, var det dags för det årliga “Laufabrauðið” (Lövbrödet). Brödet, eller de runda tunna kakorna, som man först skär ut olika mönster i, steks sedan i olja, och kallas alltså Löfbröd, eller “Laufabrauð” på isländska. Tunna som löv, knapriga. Det är en tradition här att göra sådana bröd till julen.
I vår släkt bjuder traditionen att vi ordnar detta hos oss och de flesta i släkten kommer hit. En god tradition, där man får chans att träffa släkten. Julstämningen kommer också, lite juldrycker serveras, osv.
Här några bilder från “laufabrauðið”.

Laufabraud2010-01  Laufabraud2010-02

Laufabraud2010-04  Laufabraud2010-03

Laufabraud2010-05  Laufabraud2010-08

Laufabraud2010-06  Laufabraud2010-07

27.11.2010
Lördag kväll och allt avklarat!

Det är med tillfredsställelse jag nu sent på lördag kväll kan sammanfatta mina planer för helgen:
- Bastun klar och invigd på lördag kväll med premiärbad. Till full belåtenhet.
- Röstningen i valet till grundlagstinget avklarat redan kl 09:00 på lördag morgon.
- Turen till Hörpulunden avklarad.
Tänk om man alltid kunde vara så välorganiserad och klara av allt man föresatt sig kvällen före. Kanske lite överskottsenergi efter sjukdagen på fredagen.

26.11.2010
Fredag - skönt med helg - fullt program med val och utfärd till Hörpulunden och lite bastubyggande

I dag fredag är jag tyvärr lite småkrasslig och hemma från jobbet. Jobbar lite hemifrån. Skönt att helgen ligger framför. Det blir ganska fullt program. Räknar med att kunna slutföra bastuprojektet i lägenheten. På lördag ska vi rösta till Grundlagstinget och så har vi tänkt göra en utfärd till Hörpulunden. Dags att ta hem lite av redskap och utrustning som finns där ännu, och så att titta till området.

23.11.2010
Åter tillbaka på Island

Det var trevliga dagar på Åland under den långa helgen som vi var där (fre - tis). Nu tillbaka på Island och hemma i Skógarsel 15 och till vardagen som börjar i morgon. Jobb tre dagar, sedan är det val till grundlagstinget på lördag.
Jag sitter faktiskt i kväll och går över kandidaterna till tinget. Vi kan skriva 1 - 25 kandidaters nummer på röstsedeln (av 523 som har ställt upp). Eftersom det inte är några listor eller partier, utan att varje kandidat ställer upp enskilt, så är det mycket jobb att titta över 523 namn och vad de står för. Så ska man alltså välja ut max 25. Dessutom spelar ordningsföljden på röstsedeln stor roll, så det är en omsorgsfull uppgift.
Men bra att det blir ett färskt forum som ska jobba med revideringen av grundlagen.

21.11.2010
Åland i november

Osterkalmare 101121-1920    Osterkalmare 101121-1926

På besök på Åland hos Anders och Mia och deras barn Elias, Amanda och Astrid. Vi fick också chansen att se Sandra, Fredrik och Felicia. Kul. Man får skämma bort barnbarnen med lite extra godis och sån’t. Det är privilegiet för mor- och farföräldrar... Mer i morgon.

23.10.2010
Rocky Horror i Hof

Vi for till Akureyri i går och såg musikshowen Rocky Horror i det nya konsert- och kulturhuset Hof i Akureyri. Det var grejer det! Det var midnattsföreställning som började kl 23. Fartfylld föreställning med otroligt fina artister, de flesta från norra Island och Akureyri. Värt att se!

Hof     RockyHorror

19.9.2010
Fårskiljning på Island

Den 18 sept. var den årliga  fårskiljningen vid Rangárvellir (réttir), Flere hundra får hade i veckan samlats ihop och drivits ned mot “Reiðarvatnsréttir”, där som skiljningen for fram, dvs. man sorterade upp fåren mellan ägarna. Här är några bilder från händelsen

Rettir01  Rettir02  Rettir03

Rettir04  Rettir05  Hekla-20100919

12.9.2010
Riksrätt på Island politisk vendetta?

Den nämnd som Alltinget tillsatta till att lägga förslag till åtgärder beträffande utredningen om bankkraschen föreslår att fyra ministrar ställs inför riksrätt. Nämnden var oenig och majoriteten bestod av fem nämndmedlemmar av nio. Nu ska Alltinget ta ställning till förslaget och agera åklagare och besluta vilka ministrar som ska ställas inför riksrätt. Självständighetspartiet, som hade de ledande posterna i regeringen 2008 (statsminister och finansminister), vill inte att någon minister ska ställas till svars. Partiledaren Bjarni Benediktsson anser att det inte finns anledning till åtal, eftersom de anklagade ministrarna inte gjort sig skyldiga till brott.
Debatten i Alltinget kommer att bli än en poltisk vendetta, där partierna som hade ministrar i regeringen vid kraschen är emot åtal, medan de som var i opposition vill åtala. Det är en omöjlig situation där alltingsledamöter ska besluta om åtal gentemot tidigare arbetskolleger i parlamentet, kanske goda vänner i många år. Den gamla lagtexten från 1905 om riksrätt är inte tidsenlig längre.

10.9.2010
Trädplanteringsfinal 2010

Som jag har skrivit här på denna webbsida så har vi haft en fin sommar, som vi är tacksamma för. I dag for vi till vår favoritplantskola vid Tumastaðir i Fljótshlið och köpte ca 260 plantor, sälg, rönn och asp (popplar). I morgon ska plantorna planteras på vårt skogsområde Hörpulunden. Detta får nog bli finalen på trädplanteringssäsongen 2010.
Nu får vi med spänning vänta på våren 2011 och se hur trädplantorna överlever vintern och få se dem leva upp igen i vår. Det blir spännande att få komma i vår och se naturens underverk. 

4.9.2010:
September 2010

Vi har kommit in i september. Fyra månader till och så är det 2011. Otroligt milt väder - i kväll den 4 september har vi +16 gr. C. Vid Akureyri i Hörgádalur var +23 i dag. Rena brittsommaren.

31.8.2010:
Champagnenyheterna har nått Island

Nyheterna om den 200 år gamla champagnen har nått Island. Tidningen Morgunblaðið (Mbl) skriver i dag den 31 aug om bärgningen och att detta troligen är den äldsta champagne som återfunnits. Tidningen visar i uttalande av Rainer Juslin. “Detta var troligen en gåva från den franska kungen Ludvig XVI till den ryske tsaren.  Överkällarmästare Dominique Demarville från champagnetillverkaren Veuve-Clicquot (“Gula Änkan”), är en av de få som smaka några millilitrar av drycken. Champagnen är troligen producerad under den första tredjedelen av 1800-talet”, skriver Mbl bl.a.
Se artikeln på isländska på Mbl:s vefsida: www.mbl.is/mm/frettir/erlent/2010/08/31/200_ara_kampavin_af_hafsbotni/ .
Också riksradion på Island (RUV) har rapporterat från champagnefyndet i sina nyhetssändningar.

25.8.2010:
Makrill strid? Nytt fiskekrig med britterna?

Makrillen har gått till på Island. Det är helt otroligt - makrillen har inte funnits på länge längs de isländska kusterna, men nu går den till och folk står på bryggor i hamnarna och pilkar makrill och bokstavligen öser upp den. Också de isländska yrkesfiskarna har fått ett välkommet tillskott i makrillfisket. Det beräknas inbringa miljarder isländska kronor till den hårt drabbade isländska ekonomin.

Allt gott så långt, men...

Så står islänningarna och färöingarna nu ensamma mot jättarna EU och Norge, som vägrar släppa in öborna i detta fiske och fördela kvoter till dem också. De vill behålla fisken för sig själv och säger att Island och Färöarna bedriver rovfiske. Hittills har amn vägrat sätta sig vid förhandlingsbordet och tala med islänningar och färöingar. Ett möte har dock utlovats i september med representanter för EU.

Är en ny “torskstrid” på gång, där makrillen nu spelar huvudrollen? Senast stod det hårt mot hårt på 1970-talet då britterna vägrade acceptera Islands utvidgning av fiskezonen till 200 sjömil. Islänningar avgick med segern ur den striden.

23.8.2010:
Den 23.08.1968 - Sovjetisk invasion i Tjeckoslovakien.

En del datumar fäster sig i ens minne. En sådan hos mig är den 23.08.1968. Jag var 15 år, deltog i konfirmationsläger på Åland på Lemböte lägergård. Vår präst hette Magnus Bergroth.
På morgonen den 23 augusti kom han in till vår första lektionstimme, där vi satt i salen i det stora vardagsrummet och jag tror att det regnade utanför fönstren. Han hade en tung själ över sig när han kom in till oss. Han sade, att i natt har ett stort intrång gjorts mot en ung stats självständighet - sovjetiska trupper har invaderat Tjeckoslovakien.
Det var första gången som jag så starkt upplevde en sådan politisk nyhet. Dubceck avsattes och en kommunistregim tillsattes som en marionettstyresle under den sovjetiska förtryckelsen.

Dagen finns för alltid i minnet.

19.8.2010:
Kulturnatt (dag) i Reykjavik 21.08.2010

Menningarnott2010
Den årliga kulturnatten (dagen) ordnas i år på lördag den 21 augusti 2010. Tillställningen heter “Menningarnótt” på isländska, eller “Kulturnatt” på svenska. Emellertid är huvuddelen av programmet under dagen. Bl.a. arrangeras Reykjavik Maraton under dagen. Under hela dagen pågår en mängd kulturaktiviteter runt om i staden, med tyngdpunkt på centrumkvarteren. Dagen öppnas officiellt kl 13 av borgmästaren Jón Gnarr, själv skådespelare, humorist och kulturmänniska, som valdes till  borgmästare efter kommunalvalet i vår. Alla gator i centrala Reykjavik kommer att vara avstängda, men i stället är det gratis i de gula stadsbussarna under kulturdagen. Kulturnatten avslutas med ett ståtligt fyrverkeri kl 23.
Dagen firas i anledning av stadens fördelsedag den 18 augusti. Staden grundlades den dagen år 1786.
Kulturnattens hemsida är www.menningarnott.is.

15.8.2010:
Tungustapi i Sælingsdalur

TungustapiDet blev en söndagsbiltur i dag. Till Västlandet, eller Vesturland, som vi säger här på Island. Vi for till fjorden norr om Snæfellsnes, som längst in heter “Hvammsfjörður”. Därifrån ligger en dal in mot norr som heter Sælingsdalur. Mitt i dalen finns en klippa som har fått namnet Tungustapi, eller Álfastapi förr i tiden.
Folksagan säger att i klippan är alvernas domkyrka och det finns en folksaga om bröderna Sveinn och Arnór. Sveinn fick uppleva alvernas mässor och efter det blev han tystlåten och gick i kloster. Han hade då avgett löfte om att aldrig mässa i kyrkan vid Tungustapi, men när hans far låg inför döden och bad honom komma och mässa kunde han inte neka. Men han fick uppleva alvernas hämnd. Efter det beslöt man i socknen att flytta kyrkan bort från sluttningen invid Tungustapi och längre ned mot älven, så att man inte kunde se alvklippan från kyrkodörren.
Om Du är intresserad, så kan jag berätta mera om Sveinn och alvernas domkyrka. Skriv till per@per.is

Tungustapi i Sælingsdalur

15.8.2010:
Trevlig lördagskväll

Vi var bjudna ut på restaurang på lördagen den 14 aug, på Scandinavian Smörrebröd og Braasserie, på Laugavegur i Reykjavik. God mat, gott vin och fina gästgivare, krögarparet Ásta och Jón. Vi tackar för oss. 

13.8.2010:
Dimmiga augustimorgnar

Sommaren börjar lida mot höst. Vi har haft en otroligt fin sommar med mycket sol, lagom med regn och allmänt goda dagar. Naturen har levt upp och växtkraften har varit större än på många år. En del säger att det beror på askan från Eyjafjallajökull. Kanske har den gödande kraft för gräs och träd. Nu är det augusti och luften är daggrik på nätterna och det bildas lätt morgondimmor över låglänta slätter, bl.a. i vår Hörpulund. Här är några stämningsbilder, tagna den 11 aug, tidigt på morgonen. Helga och Thomas Kaaber kom på besök med sin husvagn.

Dimma1 Dimma2

Dimma3 Dimma4

6.-8.8.2010:
Den stora Fiskedagen i Dalvik

VUnder helgen den 6 - 8 aug. ordnades den årliga Stora Fiskedagen (Fiskidagurinn Mikli). I år för tionde gången. Stor folkfest, där alla bjuds på fisk i alla former. Vad sägs om fiskhamborgare och saltfiskpizza, färska räkor och grillad fisk. Under hela dagen pågick god underhållning på hamnområdet i Dalvik. Allt gratis - alla på gott humör. Detta är något speciellt.
Förstås var Kristbjörg och jag på plats, vi smakade fisksoppan på fredagskvällen, då innevånarna i Dalvik öppnar sina hem och bjuder på fisksoppa. Vi var där tillsammans med kanske drygt 30.000 andra gäster.

Fiskidagur02     Fiskidagur03

1.8.2010:
Verslunarmannahelgin

Vi är så lyckliga här på Island, att vi har en storhelg nu den första weekenden i augusti. Så det är långhelg med ledigt också på måndag. Helgen kallas här “Verslunarmannahelgi”, dvs. “De handelsanställdas helg”. Förr i tiden, innan lagar, kollektivavtal och semesterlagar fanns, då införde man regeln om en fridag för de handelsanställda. De skulle alltså få en dag att vila sig på. Tidigare firades dagen senare på hösten, men flyttades så till sommaren och den första helgen i augusti. Ironiskt nog har samhällsutvecklingen medfört att i dag är alla andra lediga, medan de som jobbar under helgen är de handelsanställda. Omvända världen...
Visserligen finns undantag. T.ex. stormarknaden “Fjarðarkaup” i Hafnarfjörður håller stängt hela helgen. Detta är dem till heders.

Helgen firas runt om på Island med stora festivaler. Den största och mest kända är “Þjóðhátið” i Vestmannaöarna. Nu med mycket förbättrade förbindelser till Heimaey, är festivalen jättestor denna helg. De talar om 16.000 besökare på tillställningen. Fina artister, god stämning och gott väder (förhoppningsvis) sätter en god inramning för festligheterna.

“Gleðileg hátið”!

25.7.2010:
Semestern slut

Nu har jag slut på mina fyra semesterveckor den här sommaren. Det har varit fina veckor. Två veckor i juni och två nu i juli. I morgon börjar vardagen igen med arbete måndag - fredag. Nästa helg blir i alla fall en långhelg. Här firar vi de handelsanställdas fridag på måndag den 2 augusti.

Vi har tillbringat mesta tiden av ledigheten i Hörpulunden, vårt skogsområde på Rangárvellir. Planteringsresultatet är drygt 600 plantor i sommar. Sammanlagt har vi planterat knapt 2500 plantor på området. Före vår tid hade Landgræðslan planterat ca 5000 björkplantor enligt en grov beräkning. Det som är så spännande att se hur plantorna tar vid sig och växer. Popplar (aspar), som vi planterade våren 2008 och var drygt 1 m då, har nu vuxit upp till ca 2 m. Björkplantor, som växer långsammare än popplarna, var ca 40 cm höga när vi planterade dem våren 2008 och har nu nått knappt 1 m. Dessutom har alla björkplantor som fanns före vi kom hit vuxit väl och blivit betydligt tätare. Gödslingen som vi gjort 2009 och 2010 har gviti synligt resultat.

SkogurHörpu100724-03

Jag hoppas att sommaren långt ifrån är slut. Hela augusti kan vara en fin sommarmånad och vi förväntar oss och hoppas på att växtperioden fortsätter ännu en dryg månad.

Denna sommar har varit spännande. Våren var händelserik med vulkanutbrotten i Eyjafjallajökull. Till en början bara spännande och äventyrligt och ett skådespel för oss och turisterna, men sedan mest bedrövelse av asknedfall och askdamm som emellanåt blåst över Sydisland.

Så gläds man med öboarna på Vestmannaöarna, som från den 21 juli fått sin nya färjehamn på fastlandet och därmed kommit i mer eller mindre direkt kontakt med fastlandet. Nu är det inget problem att ta en dagstur till Heimaey (Hemön).

God fortsättning på sommaren!

19.7.2010:
Hästar och en härlig sommar

Denna sommar har varit fin här på Island. Vädret har varit soligt och varmt och någon efterlängtad eftermiddagsskur har räddad träd och plantor. Jag har haft semester sedan den 10 juli och hela tiden har det varit varmt och soligt. Jag talar då om vädret på sydvästhörnet av denna ö. Norr och öster på ön har det varit betydligt svalare, mulet, kyliga nordanvindar och dimmoln från havet. I slutet på veckan ska de få det fina vädret och vi svalare och mindre sol. Som skogsbonde, som planterat många små trädplantor, så får det gärna komma lite regnväder. Helst skulle det förstås regna på natten och vara sol på dagen.

Till skillnad från tidigare somrar, så har få hästar setts på vårt område. Tidigare var de en plåga och anledning till oro, för dessa stora flockar med kanske över 50 hästar, som kom fram ridande förbi vårt område, kunde ibland vara svåra att kontrollera och hästarna kom in bland våra små plantor. Eftersom vi inte får inhägna området, så är det egentligen inte tillåtet att komma med sådana hästflockar här förbi.
Hästinfluensan på Island har hållit hästfolket lugnt och varit mest med dem i egna beteshagar eller i stallen.

I kväll medan vi firade skymning kom för första gången i sommar en flock med hästar ridande förbi vårt område Hörpulunden i Gunnarsholt. De stoppade och vilade sig i närheten av vårt område. De fortsatte så österut, men höll sig snällt på vägen. Så här såg det ut när de tog sin vilopaus:

Horses 20100719
Foto: Per

4.7.2010:
Hekla är hemlighetsfull och döljer sig i moln

När vi kom till vårt område Hörpulunden på fredag kväll var det klarblå himmel över sydlandet. Men vid vulkanen Hekla låg mystiska molnskyar och en regnbåge. Säg, är inte Hekla mystrifik? Med tanke på att det har kommit tid för ett nytt utbrott, så följer man alltid med hur hon beter sig. Här hon (Hekla är ett kvinnonamn på Island) till vänster. En skärv av regnbågen till höger om vulkanen. Här låg en molnbank över fjällen, men i övrigt var himlen klarblå över sydlandet.

Hekla-20100702-1945
Foto: Per 2.7.2010 - 19:45

3.7.2010:
Juli har kommit!

Tänk: Vi har kommit in i juli! Första två veckorna av semestern avklarade i juni, två veckor väntar från 10 juli. Första delen tillbringades till största delen i Hörpulunden, där vi planterade nya trädplantor och vårdade de som vi planterat tidigare. Det har varit en perfekt sommar för plantor och träd. Lagom milt, lagom med nederbörd och så sol däremellan. Det har faktiskt regnat mest på nätterna och de dagar som vi inte varit på området. Vulkanaskan som vi fått lite av (mycket mindre än på andra platser), verkar inte ha gjort någon skada, snarare varit till nytta.
Här på Island är politiken i kaos. Oklarheter om valutalån, EU medlemskapsansökan, m.m. Regeringsmajoriteten har tappat stöd och har inte mera än 40% stöd bland väljarna enligt opinionsundersökningarna. Reykjavik leds av en komiker efter kommunalvalet i maj.
Allt är som det kanske alltid är i juli. Rötmånadsnyheter fastän rötmånaden inte har kommit än...

Ser i alla händelser fram emot att få semester igen efter en vecka. Ska guida en finlandssvensk grupp först i några dagar under semestern (Kuriren kommer hit med sin läsarresa till Island 2010).

23.6.2010:
Sista semesterveckan för den här gången

Prinsessbröllopet avklarat, och den sista semesterveckan i den här omgången är på gång. Dagens internetteknik gjorde det möjligt för oss att följa med bröllopet från morgon till kväll. Otroligt, fast man är på landet, långt från telefon och ellinjer, men med trådlöst fungerar det bra.
Vi har för övrigt utnyttjat tiden under ledigheten i att plantera mera träd. Det är så stimulerande att peta i jorden och se hur de små plantorna tar sig snabbt och börja skjuta nya, gröna skott och nya löv kommer.
De trädplantor som vi planterade 2008 och 2009 har vuxtit mycket sedan dess och man ser hur de mår bra, när de får gödsel och vatten.

18.6.2010:
Sommar, semester och prinsessbröllop?

Ja, då har sommaren kommit och man har semester. I Sverige är full bröllopsyra inför prinsessbröllopet den 19 juni. Gott liv hos oss, vi håller mest till i Hörpulunden och planterar och planterar, samt följer med att det vi tidgare planterat överlever.
Det är så spännande att se hur naturen är otroligt fantastisk. Mellan all “plantvård” ska vi väl hinna se lite på prinsessbröllopet på lördag också. 

15.4.2010:
Vulkanutbrott överraskar alltid

Moder jord och vulkaner är något som ingen mänsklig uppfinning kan förutse eller förutsäga. Teknik och kunskap om vulkanutbrott har utvecklats otroligt under de senaste årtiondena. För varje nytt vulkanutbrott lär sig vetenskapsmännen något nytt.

Det var ingen överraskning att ett vulkanutbrott kom i Eyjafjallajökull. Under några omgångar sedan 1990-talet och under senaste sommar, höst och vinter har jordskalvsaktivitet förekommit under vulkanen. Landet har höjts upp och man har ganska väl kunnat tecknat upp en bild över hur magma från jordens inre trycks upp mot vulkanen. Att ett utbrott var förestående var de flesta eniga om. Ingen kunde dock förutspå exakt när det skulle ske.

Överraskning nummer 1: Lavan bryter sig väg igenom jordskorpan och kommer upp på glaciärlöst område på Fimmvörðuháls. Där har inget utbrott förekommit under historisk tid. Men nu kom det. Lavan hade gjort tvärvinkel på sin väg upp och strömmat åt sidan och kom så upp på denna plats. Resultatet blev ett ganska turistvänligt utbrott. Ett utbrott som också drog till sig mycket intresse och nyfikenhet hos både turister och islänningar. Geologerna sade, att detta utbrott kan pågå under en lång tid. Lava fortsätter att strömma upp i jämn takt. Lavaströmmen bildade spektakulära "lavafall" när lavan hällde sig ned för de branta stupen på mer än 100 m i Hrunagil och Hvannárgil. Ett verkligt skådespel för kamerorna.
Så upphörde utbrottet den 12 april. 23 dagar höll det på.

Alla monterade ned. Intresset svalnade lika snabbt som den för några dagar sedan glödheta lavan. Nu skulle man få nöja sig med att se avsvalnade lavan i sommarväder i vandringsturer upp på Fimmvörðuháls.

Överrsakning nr 2: Bara två dagar efter att utbrottet på Fimmvörðuháls upphörde kommer det "riktiga" utbrottet. Nu på rätt ställe i caldera kratern uppe på Eyjafjallajökull. Nu var det på allvar. På morgonnatten den 14 april evakuerades ca 800 personer från sina hem. Risken för störtfloder är uppenbar.
Nu blir det ett utbrott som är farligt för näromgivningen p.g.a. risken för störtfloder och asknedfall. Det visar sig redan den första kvällen att utbrottet får effekt på flygtrafiken i norra Skandinavien. I dag den 15 april har flygtrafiken i hela Nordvästeuropa förlamats p.g.a. flygförbud för risken för att vulkanisk aska kommer in i jetplanens motorer.

Vad kan så ske? Utbrottet fortsätter säkert under många dagar. Asknedfall på Island och utomlands och risken för störtfloder är hela tiden överhängande.

Men den stora faran är ett efterföljande utbrott i vulkanen Katla i Myrdalsjökull. Alla de utbrott som man känner till under historisk tid i Eyjafjallajökull har efterföljts av utbrott i Katla.

Ska detta bli överraskning nr 3?

15.4.2010 / Per Ekström

13.4.2010:

Nu är vulkanäventyret över!

Vulkanutbrottet är över! Det stod i 23 dagar. Tjugotre dagar där vi kunde glömma Icesave, bankkrisen och allt besvärligt som Island gått igenom de senaste 18 månaderna. Turister strömmade hit, islänningarna hade ett gemensamt intresse och vi fick lära oss en hel del om vulkanologi och geologi. Jag tror också att geologer och vulkanologer lärt en hel del.

Aldrig tidigare har ett vulkanutbrott varit så tillgängligt och tacksamt att fotografera och uppleva. Detta var ett drömvulkanutbrott. Helt ofarligt för befolkning, boskap och konstruktioner. Bara positivt. Men ett vulkanutbrott är alltid ett äventyr. Så också detta.

Tack Fimmvörðuháls och den namnlösa vulkanen! Nu återstår att ge den ett officiellt namn.

24.3.2010:

Vulkanutbrott i direktsändning

Det är fantastiskt att ett vulkanutbrott kan vara så spännande utan att vara farligt. Åtminstone för stunden. Vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull, eller mera exakt, på Fimmvörðuháls, är en verklig attraktion. Nu i dag onsdag klarnade vädret äntligen upp och man kunde filma fenomenet.

Det är till och med i direktsänding på webben, tack vare att teleföretaget Míla har satt upp webbkameror som är tillgängliga för alla.

Här är länken till kameran: http://www.mila.is/um-milu/vefmyndavelar/eyjafjallajokull-fra-thorolfsfelli/

Njut och upplev. Det är inte alla dagar som man kan se sådana skådespel i vardagsrummet.

14.3.2010:

Än är aktivitet under Eyjafjallajökull

Den geologiska aktiviteten under glaciären och vulkanen Eyjafjallajökull är fortfarande stor. För en vecka sedan trodde geologerna att aktiviteten var avtagande och faran för vulkanutbrott var över. Men hela veckan och de senaste dygnen har aktiviteten fortsatt. Inga tecken finns dock direkt pð att ett utbrott är förestående.

12.3.2010:

Helg igen - flygledarstrejken avblåst för tillfället

En av Island mest välbetalda yrkeskategorier - flygledarna strejkade på onsdagen i 4 timmar och tänkte så åter strejka i dag, fyra timmar igen. Dessa fyra timmars pass var väl valda, just när Icelandairs utrikesflyg skulle fara i väg till Europa. Därigenom åstadkom man mest skada för resandet med flyg från och till Island. Detta genom att åtgärden förorsakade förseningar i flygtrafiken.
Sympatin med denna yrkesgrupp är lika med noll. De är som sagt bland de bäst betalda i landet. Andra yrkesgrupper har fått finna sig i uppskjutna lönehöjningar, minskad arbetstid och t.o.m. sänkt lön.
Men p.g.a. att denna grupp befinner sig i nyckelposition så kan de utnyttja sin ställning och trycka på för att få iegnom sina krav. Helt orättmätigt.
Regeringen gick in för att stifta lag mot strejken - och hade hela Alltinget med sig. Då insåg dessa flygpotentater att deras åtgärder var orimliga och avlyste strejken.

Äntligen har politikerna enats om något som ger resultat. Mera sådant!

Vi väntar på sådan enighet inför Icesave - då klarar vi av problemen!

9.3.2010:

Efter senaste helg

Så är den med spänning emotsedda helgen bakom oss. Det vill säga folkormöstningen var inte särskilt spännande. Resultatet 93 % nej i en folkomröstning om något som inte var aktuellt längre är ju inte speciellt intressant. Vulkanutbrottet under Eyjafjallajökull blev heller inte av. Det kom liksom av sig efter folkomröstningen på lördag. Nu tyder allt på att faran är över i den vulkanen för den här gången.
Så nu är vardagen här igen och det enda upphetsande i samhällslivet är det eviga käbblet mellan regeringspartier och opposition om Icesave. Det är för oss vanliga människor helt obegripligt att man inte nu efter knappt ett års debatt inte insett att alla ska jobba som en man i Icesave och inte käbbla inbördes och förorsaka att frågan drar ytterligare ut på tiden. Med därtill hörande merkostnad.

Enas nu, kära isländska politiker, och då kan vi börja se framåt och komma upp ur gyttjan som vi är i nu.

5.3.2010:

Spännande helg - vulkanutbrott (?) och/eller folkomröstning (!)

Nu så här på fredag kväll funderar man på vad helgen kan ha i sitt sköte. Vulkanutbrott? Folkomröstning? Antingen eller, eller både och?

Klart är i alla fall att datum för folkomröstningen om Icesave II lagen är den 6 mars, dvs. i morgon. Rösta ja eller nej - båda är lika meningslösa. Ja (godkänna Icesave II lagen) eller Nej (låta Icesave I lagen gälla). Båda alternativen är redan passé. Långt komna diskussioner har visat på att det finns förutsättningar för ett Icesave III avtal kan komma till stånd. Då är varken I eller II längre på bordet. Men ändå ska vi folkomrösta? Inte att undra på att det finns politikerförakt och rådvilla väljare.
Men att rösta i demokratiska val - och i detta fall den första formella folkomröstningen i republikens 66 åriga historia - är ju en rättighet, men också en skyldighet. Vi ska förstås vårda den demokratiska rätten och ta vara på de möjligheter som allmänna val ger. Gott och väl. Men när både ja och nej betyder = 0, dvs. ingetdera kommer att verkställas, då känns det ändå ganska meningslöst.
Men en saker är säker - alla partier, regering och opposition kommer att tolka resultatet av folkomröstningen på sitt eget sätt. Till förmån för sina egoistiska politiska motiv och taktiska handlingar.

Om alla varit överens från början - regering och opposition - då hade Icesave varit löst för länge sedan och vi hade kommit långt på väg mot en ekonomisk återuppbyggnad. Nu är vi ännu fast i gyttjan och får kämpa på med hög inflation, höga räntor och valutahinder.

Mera spännande är då vad som är på gång under Eyjafjallajökull. Det är en glaciär vid sydkusten som döljer en aktiv vulkan under istäcket. Den hade senast utbrott 1821. Utbrottet pågick till 1823. Det lär ha varit ett utbrott som inte förorsakade stor ödeläggelse.
Mycket tyder på att vulkanen bygger upp för ett utbrott. Tusentals jordskalv upp till 3 på Richterskalan har pågått i några dagar. Också före det har det varit aktivitet under vulkanen. GPS mätningar visar på röresler uppe på markytan. Den har höjts upp med ca 40 mm sedan årsskiftet och rört sig i sydlig riktning ca 10 mm. Allt detta visar på att magma strömmar in under vulkanen. Nu på ca 7 - 10 km djup. Men om magma (lava) börjar strömma upp mot ytan, då är ett utbrott sannolikt.

Kanske får alla utländska journalister, som kommit hit för att bevka folkomröstningen, anledning att rikta sina kameror mot Eyjafjallajökull och skriva om vulkanutbrott i stället för en meningslös folkomröstning.

5.3.2010:

Vulkanutbrott?

Under glaciären Eyjafjallajökull finns en aktiv vulkan. Den hade senast utbrott 1821 - 1823. Nu finns tecken på att den håller på att vakna till liv och att magma samlas under vulkanen. Här till höger kan Du finna länkar till flera nyheter om detta.

25.2.2010:

Nu har vintern kommit till Reykjavik!!!

Så har vintern då äntligen kommit. Vi har haft barmark hela vintern tills nu. Igår kväll började det att snöa och i morse hade det kommit 20 cm. Snön yrde i blåsten, så det var trafikproblem hela dagen. Snöandet fortsatte oavbrutet hela dagen. Nu på kvällen den 25:e har vi kanske fått 35 cm i medeltal, men det har drivit betydligt, så snödrivorna är upp till knappt en meter.
Nu kan det bli skidsnö i Bláfjöllin. De ansvariga där har sagt att om vädret är gott (snöfall) så kan man öppna på söndag 28:e februari. 

 

17.2.2010:

Skidsemestern i Akureyri förbi 

Så var skidsemestern i Akureyri avklarad. Vi var där från torsdag 11 febr till tisdagen den 16 febr. Fredag och lördag hade vi fint skidväder i backen “Hlíðarfjall”. Då var ingen vind, några plusgrader och perfekta förhållanden i snön. Lite hård, kanske, men annars OK. På lördagen var det mycket folk, så det blev att vänta i kön vid skidliften ca 5 min varje gång.

Så på söndagen kom ovädret, dvs. vinden vände till nordlig och det började komma nederbörd. Först som regn, men senare som snö när det blev kallare. Sikten i backen var inget vidare. Så vi avstod från att skida den dagen. Men vi hade bokat teater på kvällen i “Leikfélag Akureyrar”, där vi såg “39 Steps”, som Hitchcock gjort film av. Stycket heter “39 Þrep” på isländska. Det var en fin föreställning och 4 skådespelare spelade drygt 100 roller, så de gjorde det verkligen bra.

Nu blir det Ålandsresa till helgen. Hälsa på barn och barnbarn.

 

13.2.2010:

Dag nr 2 i skidbacken i Akureyri 

Dag nr 2 i skidbacken i Akureyri var också fin. Ingen sol, men snön var bättre, inte så hård som i går. Temperaturen några plusgrader och ingen vind. Enda nackdelen var att vi inte var ensamma i backen. Några tusen andra islänningar hade kommit på samma idé som vi att fara och åka slalom. Men det löper väl, fyra personers skidliften är effektiv. Visserligen får man vänta efter varje åk ca 5 min i kön till liften, men man har ju semester, så det är OK. Inte stressa, bara njuta av att vara ledig och ägna sig åt denna avkopplande motion.
Det blir nog en ny dag i morgon, om det inte blir för mycket regn som de har lovat i väderprognosen.

12.2.2010:

I skidbacken i Akureyri 

I dag har vi varit i skidbacken i Akureyri i bästa tänkbara väder. Det var sol från klarblå himmel, lugnt och några plusgrader. Men trots det var snön fin, lite isigt var det också i pisten, men det får man ta.
Nu hoppas vi på gott väder några dagar till så att vi kan njuta fullt ut. Detta är årets skidresa. I stället för att fara en vecka till Österrike beslöt vi att hålla valutan inom landet och skida inom landet. Och här är det nästan lika fint. Bara mindre av glühwein og stroh rom, men annars OK.
Vi kombinerar detta så med kultur - teater hos Leikfélag Akureyrar.

7.2.2010:

Icesave än en gång - En utomstående medlare måste komma in i processen

Intervjuprogrammet “Silfur Egils” med Egill Helgason som programledare intervjuade idag (söndag 7 febr.) professorn i nationalekonomi Robert Wade. Han framförde, att det är nödvändigt att få en utomstående medlare in i processen om Icesave garantin gentemot lånet från britter och holländare.

Wade säger att britter, holländingar och islänningar är alla ansvariga i frågan, och särskilt den holländska riksbanken. Därför är den bästa vägen till lösning att få en medlare in i ärendet. Han säger att regeringen måste få en effektiv talesman som har förmågan att presentera situationen i massmedia och nämner som exempel Alistair Campbell, f.d. medarbetare för Tony Blair.

Juristen Kristrún Heimisdóttir, f.d. medarbetare för förre utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, är av samma uppfattning.
 

6.2.2010:

Politiker: Enas nu en gång för alla så att vi kommer upp ur krisen!

Vi är fast i trista frågor, som det s.k. Icesave ärendet, som håller islänningar i gisslan nu. Vi måste få den frågan bort från dagordningen och börja se framåt. Det är så konstigt att fortfarande, efter 1 ½ års käbbel, strider fortfarande politikerna som små barn i sandlådan. Var och en tänker bara på sitt eget partis situation och möjligheter att komma till makten. Medan blöder landet och inget händer. Det enda rätta nu är att alla partier sätter sig ned och kommer överens om ett handlingsprogram som alla står bakom och som man driver med kraft mot alla, också besvärliga britter och holländare.
Det är så synd att vi inte kan börja ta steg framåt på vägen. Island har det så väl förspänt med goda förnyelsebara naturresurser med fisken i havet, energin (vattenkraft och geotermisk energi), ren natur och ett ypperligt läge för turism. Vi skulle kunna komma upp ur krisen på några få år om vi bara gjorde rätt saker.

5.2.2010:

Skönt med helg!

Äntligen fredag! En ganska intensiv arbetsvecka är över. Hos oss i ekonomiavdelningen på Norðurál är det alltid mycket att göra efter månadsskifte. Månadsbokslutet ska vara klart på några få dagar och då får alla ligga i för att klara sina uppgifter i bokslutet. I dag är det fredag och det var så fint väder utanför kontorsfönstren i dag, att man verkligen längtade ut. Sol, spegelblank fjord utanför och temperatur just över noll. Precis som en fin aprildag. Jag vet att det är februari än och det betyder förstås att vi har vinter än. Det kommer helt säkert backslag i vädret och vi får en period med snöyra, kyla och sådant.

I och för sig saknar man att det inte har varit skidföre än i år här i Reykjavik-området. Barmark hela vintern hittills. Inte en enda dag med skidföre i Blåfjällen eller i Skálafell. Ska man skida så är det till Nordisland man ska fara.

Men det är i alla fall helg och ledigt i två dagar. Väderprognosen talar om ganska gott väder ännu över helgen, så man får göra det bästa av situationen och göra något utomhus. Kanske en promenad nere vid älven, eller en tur i Heiðmörk. Vi får se vad det blir.

4.2.2010:

Något är på gång i Icesave och EU-förhandlingarna.

För några dagar sedan (29 jan.) for finansministern och två av oppositionsledarna till Haag för att diskutera med den holländske finansministern och den brittiske bankministern om Icesave. Nu försöker man på hemmaplan nå en gemensam linje frågan så att nya förhandlingar ska kunna inledas med Holland och Storbritannien.
Hela tiden har man tyckt att det är konstigt, att de isländska politikerna inte kunnat prata ihop sig och komma överens om hur man ska driva denna linje. Regeringspartierna har kämpat på med frågan och oppositionen har hela tiden kritiserat och varit emot, men egentligen inte åstadkommit något, Nu är det tid att man verkligen kommer överens.

Islänningarna vann ju torskstriden på 1970-talet mot britterna, mycket tack vare att man stod upp som en man emot britterna. Nu ska vi stå enade.

Så börjar det röra på sig i EU-ansökningsfrågan. Statsministern träffade EU kommissionens ordförande José Manuel Barrosso i dag. Inom denna månad ska kommissionen behandla Islands ansökan och så efter det kan medlemsskaps förhandlingarna inledas på allvar.

Väntar med spänning på vad som ska ske då... 

31.1.2010:

Det blev brons till slut!

Isländska handbollsspelarna gjorde det som behövdes i dag för att få bronsmedaljen. Men oj vad det var spännande.

Matchen i går mot Frankrike var för svår, så vi fick finna oss i att spela om bronset. Det började så bra i dag, hela 18-10 i halvlek. Saken klar! Trodde vi, men så kom den svaga period som alltid tycks komma i isländska handbollslandslagets matcher. Polackerna kom igen och nådde upp till bara ett mål emellan, 26 - 25. Och många minuter kvar. De minuterna blev verkligen dramatiska och spännande. Ärligt talat, så vågade jag inte se på TV, utan lät dem spela på egen hand. Och det lyckades. Några dramatiska räddningar av målvakten och starkt försvarsspel tog de segern. Som sagt 29 - 26 och tre måls seger och bronset var klart.

Verkligt fin prestation. Hade ödet fallit annorlunda och om vi inte hade mött Frankrike strax i semifinalen, så hade troligen Island och Frankrike gjort upp om segern - liksom i OS i Peking 2008. Men brons är jättefint. Ett litet land med bara en bråkdel av befolkningstalet, som de länder vi spelade mot, nådde så långt. Det är verkligen en prestation. Vi är alla stolta.

Nu är nästa mål att komma till slutspel i VM turneringen 2011 i Sverige.

Áfram Ísland!

30.1.2010:

Nu är det bronsmatchen som det gäller - så fyller Anders 34 år i dag!

Den här lördagen, den 30 januari, är en fin dag. Vädret det allra bästa med några minusgrader och ingen vind och klarblå himmel här i Reykjavik.

Visserligen förlorade Island mot Frankrike i den första semifinalmatchen. Vi hade förstås hoppats på att islänningarna skulle kunna visa sin styrka och klå dem, men fransmännen var för svåra. De är ju regerande världs- och OS-mästare. Det är förlåtligt att förlora mot dem, särskilt som förlusten berodde på ett starkt fransk handbollslag och inte på svaga insatser från islänningarnas sida. Aron Pálmason spelade bäst av islänningarna.

Nu väntar match om bronset i morgon kl 14 isl.tid. Det ska vi ta! Áfram Ísland!

Så har sonen Anders födelsedag i dag. Han blir 34 år. Så grattis till honom.

Så detta är en fin dag efter allt.

27.1.2010:

Isbjörn steg i land!

En isbjörn steg i land på nordöstra Island. Den upptäcktes i dag och avlivades på eftermiddagen. Det finns en plan för hur man ska agera när isbjörnar kommer i land på Island. Den utarbetades för två år sedan när isbjörnar vid två tillfällen landsteg sommaren 2008 (juni). De avlivades då bägge två, även om man först hade för avsikt att söva den andra och återtransportera den till Grönland, därifrån den troligen kommit.
Nu bestämde man sig snabbt för att avliva björnen, eftersom den i första hand utgjorde en fara för befolkningen. Det dåliga vädret med snöfall gjorde att man inte säkert kunde följa björnens rörelser och då kunde den ha tagit sig till bosättning eller boskap.

Det är inte alls onormalt att isbjörnar kommer i land här. De rör sig på havsisen på Norra Ishavet och nu i januari har isranden varit ganska nära Island. Isbjörnar är goda simmare och de simmar så sista biten in mot landet här. Två björnar kom som sagt i land på Nordisland i juni 2008. Före det var det många år innan isbjörnar kom hit.

De två isbjörnarna som kom år 2008 blev båda uppstoppade och det har sagts att den björn som kom hit i dag också ska stoppas upp.

26.1.2010:

Island gjorde stor insats mot Ryssland, storseger 38 - 30.

Man vågar knappt tro det! Island utklassade den ryska björnen och vann i mellankvalet med 38 -30 i handbolls EM i Österrike. Det var aldrig någon tvekan. Strax i början av matchen tog islänningarna initiativet och skaffade sig snabbt en ledning på 8 mål och så låg Island hela tiden över med 8 - 10 mål. Försvaret och målvakten skötte sig helt fantastiskt bra och så var anfallet också i toppform. Nästan 50 skott på mål, varav alltså 38 gick in. Den ryske målvakten spelade mycket bra, men det hjälpte inte. På torsdag har islänningarna så Norge att tas med. Island har situationen i egna händer och en välspelad match på torsdag ger Island en plats i slutspelet. Men vi tar förstås inte ut något på förhand.

Heja Island, detta var otroligt bra. Áfram Ísland!

25.1.2010:

Island fortsatt starkt i handbolls EM i Österrike

Islands fortsatte sin starka insats i dag när man mötte Kroatien, som hittills inte tappat en enda poäng i kvalspelet i handbolls VM i Österrike. Matchen slutade oavgjort och Island knep därmed ett poäng. 26-26 blev slutresultatet. I morgon blir det match mot Ryssland och på onsdagen mot Norge. Nu gäller det att vinna eller försvinna. Medaljerna kan hägra snart...

23.1.2010:
Island vidare!!!.

Helt fantastiskt! Island slog Danmark med 27-22 i kvalomgången i kväll och vann därmed sin grupp i kvalspelet. De lyckades slå ärkefienderna. Nu gäller bra att komma vidare i semifinal!

23.1.2010:
Þorri har börjat - Så handbollsäventyr i kväll.

I går var alltså “bondadagur” här på Island. Så nu har vintermånaden börjat, “Þorrin”. Nu är traditionen att hålla “Þorrablot”, dvs. midvinterblot. Då ska man äta den gamla “sura” maten. Det är mat som konserverats enligt urgamla metoder med mjölksyra. I gamla dagar var detta enda metoden att förvara kött från höstslakten till att ha något kött att äta under den långa, mörka vintern. Nu har vi frysboxar och kylskåp och så sker slakt nuförtiden under hela året.
Men gamla traditioner ska man hålla fast vid och då är dessa midvinterblot en del av dem. Själv (som inflyttad) är jag inte särskilt förtjust i Þorramaten.

Så är det handbollsäventyret i EM i Österrike. Island spelar ödesmatch i kväll i grundserien. Det är match mot Danmark. Om Island gör väl ifrån sig i kväll går man vidare till fortsättningsspel. Efter två spektakulära matcher mot Serbien och Österrike, där man den sista minuten förlorade ett klart överläge i oavgjort (i båda matcherna!) så är islänningarna ärligt värda att vinna i kväll. Men Danmark är ju regerande europamästare, så det blir ingen lätt uppgift. Men de isländska handbollsspelarna kan göra underverk. Det såg vi i OS i Bejing 2008, då man fick silver.

Heja Island i kväll!

Själv kan jag inte se matchen. Det är årsfest i Odd Fellow logen i kväll. Men det är nog lika bra det. Då finns det ingen risk för hjärtstopp under den spännande handbollsmatchen.

20.1.2010:
Bondadagurinn 22.01.2010

Här på Island har vi några trevliga traditioner som inte finns i andra länder. Den gamla kalendern lever än i islänningarnas traditioner och nu på fredag den 22 januari inleds vintermånaden, “Þorri”. Den står över till 21 februuari då “Góa” börjar.
“Þorri” börjar med “bondadagurinn” och “Góa” inleds med “konudagurinn”, dvs. husbondedagen och kvinnodagen. Dessa två dagar firas aktivt här och modernare traditioner med mors dag och fars dag har inte helt slagit igenom, även om blomsterhandlarna marknadsför dem för att förbättra sin försäljning.

Nu på fredag är det alltså dags för “bondadagurinn”. Då förväntar sig alla husbönder att bli väl ompysslade av sina fruar, t.ex. med god mat på fredag kväll. Man har allstå något att se fram emot...
Så får man försöka att tacka för sig med att göra något gott för frun på “konudagurinn” den 21 februari.

17.1.2010:
Det var en fin födelsedagsmottagning som hon Þorbjörg bjöd till igår. Drygt 100 personer kom och hade några trevliga timmar tillsammans. Gunnhildur & Co hade ordnat allt så fint och bjöd på god mat. Några tal hölls, passligt långa, bl.a. sjöng Þorólfur Arnason en fin hyllningssång till henne. Kvartetten Sparitónar sjöng några sånger.
Här är ett bildgalleri från festen.

16.1.2010:
BobbaHögtidsdag - Þorbjörg Guðmundsdóttir 90 år.
I dag den 16 januari firar vi Þorbjörg Guðmundsdóttir. Hon fyller då 90 år - född den 16.1.1920. Hon är min svärmor och det är glädjande att berätta hur väl hon följer med samhällsfrågor. Hon är som en uppslagsbok när det gäller historia och lokalkännedom. Hon tvekar inte att framhålla sin åsikter i politik, såväl på riksnivå som i kommunalpolitiken i Reykjavik. Hon kallas allmänt för “Bobba”.
Hon har, som man säger på isländska, upplevt “tímana tvenna”, dvs, två epoker. Född just efter första världskriget, upplevde ett ganska primitivt Island på 1920- och 1930-talen. Så kom andra världskriget. Island berördes i stor utsträckning av kriget, även om inte mycket av direkta stridshandlingar förekom här. Island ligger ju strategiskt i Nordatlanten och efter att Norge och Danmark ockuperats av tyskarna, var det uppenbart att Island var i fara. Britterna ville försäkra sig om att tyskarna inte också tog Island, så brittiska trupper kom hit den 10 maj 1940. Man kan kalla det för ockupation, även om Islands civila och politiska ledning fick fortsätta sköta landets angelägenheter, men britterna hade kontroll över flygplatser och hamnar. Den stora flottbasen i Hvalfjörður och olika anläggningar runt om ön satte sin prägel på ön, och särskild de platser där militären hade slagit sig ned. Många tusen militärer bodde i Reykjavik och vid de olika anläggningarna runt landet, t.ex. vid Hvalfjörður.
Det har förstås haft intryck på en drygt 20 årig dam på den tiden som “Bobba” då var.
Så har hon fått följa med hur det gamla primärnäringssamhället mycket snabbt, särskild de senaste 20 åren, har förvandlats till ett modernt västerländskt samhälle.
Det var förstås en ny bekantskap för mig och henne när jag kom till Island. Vi träffades första gången i “Skötuveisla” hos henne på Þorláksmessa (23 dec) 1996. Skatan var en ny upplevelse för mig. Då träffade jag också hela släkten på en gång för första gången. Bekantskapen är den bästa sedan dess.
Nu gratulerar vi alla henne på denna stora dag och vi tillönskar henne många goda år ännu och att hälsan står henne bi.

I dag ska vi fira henne med “style” i Golfklubbhuset i Grafarholt. Det blir en spännande tillställning och många släktingar och vänner har tänkt komma.

JULTOMTESAGAN

Jultomtarna på Island kom alla på rätt tid och dag mellan den 12 och 24 december. På juldagen for den första tillbaka till sin grotta i fjällen och nu återvänder de, en per dag i tur och ordning, fram till trettondagen.

Om du vill läsa hela sagan om de 13 isländska jultomtarna, så kan Du klicka här.

24.12.2009:
Julafton: “Kertasnikir”,  ”Ljussnattaren”. GOD JUL!

På självaste julafton kommer ”Kertasníkir”, eller ”Ljussnattaren”. Han är den trettonde och sista. Han gillar stearingljus. Men egentligen var det de gamla talgljusen, som han gillade, för dem kunde han äta. Å andra sidan tycker han att lågan från ljuset är så vacker, att han ibland är tveksam om han ska äta ljusen eller ej.

GOD JUL!

23.12.2009:
Þorláksmessa (Thorlaksmässa) och tomten “Ketkrókur”

Den 23 december är egentligen en stor dag på Island. Þorlákur Helgi Þórhallsson var biskop i Skálholt 1178-1193. Han arbetade hårt emot den osedlighet som förekom på den tiden, Han betraktades som helgon efter sin död, men det skulle dröja ända till 1984, då påven Johannes Paulus II faställde helgonförklaringen. Sedan 1199 har islänningarna firat Thorlaksmässa den 23 december till hans minne.
Till traditionen på Thorlaksmässa hör att äta “skata”, som är en jätterocka. Den bereds genom att ligga i en ammoniaklösning under några veckor och tillreds så till mat den 23 december. Det måste upplevas att känna lukten av skatan och att avnjuta måltiden. Omöjligt att förklara i text.
Denna sista vardagen före jul är butikerna öppna till kl 23 och de sista julklapparna ska köpas. Verklig feststämning i Reykjaviks centrum, bl.a. på Laugavegur.

Den tolfte tomten, som kommer natten till den 23 december,  heter ”Ketkrókur”, som på svenska betyder ”Köttkroken”. Han har en lång stav med en krok i ändan och den sticker han ned genom skorstenen för att ”kroka” i ett rökt fårlår, som hänger ovanför spisen i köket.

22.12.2009:
Laufabrauð och “Dörrsniffaren”, eller “Gáttaþefur”

”Gáttaþefur” heter den tomte som kommer idag. Vi kan kalla honom “dörrsniffaren”. Han har väldigt stor näsa och kan sniffa upp det mesta. Han känner på lång väg, ja ända upp till fjället, lukten av det lövtunna ”laufabrauð” som islänningarna steker till julen. När han känner lukten då beger han sig ned till bygden och kikar in genom dörrspringan till att njuta av doften. Denna tomte är nummer elva i raden och nu är det bara två dagar kvar till julafton...

21.12.2009:
Jultomte nummer tio är f
önstertittaren eller “Gluggagægir”

Tre dagar kvar till jul. I dag kommer tomte nr 10. Passa er nu och stäng alla fönster. Tomten idag heter nämligen ”Gluggagægir”, eller ”Fönstertittaren”. Han brukar smyga fram till fönstren och kika in. Om han ser något intressant så försöker han ta det.

20.12.2009:
”Bjúgnakrækir”

”Korvsnattaren” heter tomten den 20 december. På isländska ”Bjúgnakrækir”. Han är mycket vigulant och svingade sig upp i taket, där korvarna hängde och satt så där på krokarna och smaskade korvarna i sig.

19.12.2009:
”Skyrgámur” är tomte nr 8.

Nu kommer ”Skyrgámur”. Skyr är en sorts filmjölk eller joghurt, som bara finns på Island. Den har gamla traditioner i det gamla bondesamhället. ”Skyrmonstret” kunde man kanske säga att han heter på svenska. Han är stor och stark och älskar skyr. Han letar i matförråden efter skyr och äter och äter tills han är alldeles proppmätt.

18.12.2009:
Nu är det dags för “Hurðaskellir”

I dag den 18 december är det dags för “Hurðaskellir”.
Namnet betyder ungefär “Dörrsmällaren”. När han kommer till bygden nu den 18 december så smäller han i dörrar och stör folk i sömnen. Han är därför inte särskilt populär. Men om man hör dörrar och fönster smälla i blåsten, så är det inte alls blåsten som är orsaken, utan då är det “Hurðaskellir”, som är å färde.

17.12.2009:
I dag kommer “Askasleikir”

Nummer sex i raden av jultomtarna heter “Askasleikir”. Han kommer till bygden natten till den 17 december. Namnet kanske kan översättas med “Matbacksslickaren”. I gamla dagar, när folk åt sin mat ur träbackar, gömde han sig under en säng. När folket hade ätit klart och lade sina matbackar på golvet för hundarna och katterna, då passade “Askasleikir” på och nådde i backarna och skrapade ur dem.

16.12.2009:
Dagens tomte heter “Pottaskefill” eller “Pottasleikir”

“Pottaskefill” kommer till bygden den 16 december. Han skrapar matresterna ur grytorna. Denna tomte är nummer fem i raden av de 13 tomtarna.

De 13 tomtarna är alla söner till Grýla och Leppalúði. Grýla är den fulaste kvinna som finns. Hon lär ska vara grym och hennes favoritmat är barn. Men det är länge sedan hon var så grym. Nu har hon lugnat ned sig. Familjen bor uppe i fjällen och tomtarna kommer till bygden före jul, en per natt fr.o.m. 12 dec.

15.12.2009:
Þvörusleikir kommer till bygden

“Þvörusleikir” heter jultomten denna dag. Han är fjärde i raden av tomtarna. “Skedslickaren” kunde vara en god översättning. Han roar sig med att smyga in i köket när husmor eller tjänstefolket gick ut en stund, så smakar han ur grytorna med skedarna som är i dem.

14.12.2009:
Stúfur kom i natt

Det var tomten Stúfur som kom till bygden nu i natt den 14 december. Han är den tredje i raden av de tretton och sägs vara den minsta. Han skrapar matresterna ur grytor och pannor.
Igår den 13 dec var ju Luciadagen. Här på Island firar vi inte den högtiden, det är nog bara i Sverige och Svenskfinland. Tack vare svensk TV här på Island kunde man se SVT:s lucia i Växjö på luciadagsmorgonen. Eller så kan man se det hela på SVT play på internet.

Kristbjörg och jag åkte på en biltur till landet, ordnade med några julklappar och tittade bl.a. på vårt område Hörpulundur, besökte Gugga och Árni i Hella.

13.12.2009:
Laufabrauð avklarat, Lucia nästa!

Det var en fin sammankomst där vi var kanske 15 personer tillsammans. Äkta isländskt laufabrauð blev konstnärligt utskuret. Jag tror vi gjorde nästan 100 bröd totalt. Helt otroligt! Men många händer gör lätt verk, som man säger här på Island i en snabböversättning till svenska. Svärmor hade bakat "kleinur", Kristbjörg bakat både hälsobröd och brödlängd. Så blev det italienska jättemuffinsbrödet uppskattat, köpt i den nya lågprisbutiken "Kostur".

Efter brödkonst och stekning var det dags för hett kakao med vispgrädde med alla brödsorter, så en kopp kaffe och konfekt i efterrätt. Man är minsann mätt och belåten.

I morgon är det tredje advent. För oss med rötter i svenskbygder är det luciadagen, den 13:e december. Vore trevligt att bli uppvaktad av en sjungande lucia. Det blir inget "live" här på Island, men tack vare att vi har svenska TV-kanaler, så kanske man vaknar tidigt och ser på luciafirandet o Sveriges Television.

Då har Giljagaur kommit till bygden här på Island och någon har säkert fått något i sin sko.

Lev väl!

Per

[Per] [Við erum - Vi är] [Family] [Segelskuta] [Pictures] [Blogg] [Prjónasíða] [Guide] [Om Island] [Hörpulundur] [Åland] [Eyjafjallajökull 2010] [Vatnajökull 2011] [Katla] [Hekla] [Grönland] [ATS]

Ansvarig utgivare: Per Ekström
Skógarsel 15, 109 Reykjavík.   Sími/Tel: +354 - 588 4898. Gsm: +354 - 698 0822 (Per). per@per.is

Live webb-kameror på Island:
Telebolaget Míla har några webbkameror på kända platser på Island.

Islandsnytt
Läs nyhetsnotiser från Island

16-022en

Velkomin(n) á heimasíðu Kristbjargar og Pers.
Välkommen till Kristbjörgs och Pers hemsida
.
Kristbjörg er frv. grunnskólakennari, en líka handprjónakona.
Per er viðskiptafræðingur, en líka leiðsögumaður á Íslandi.
Við eigum heima í raðhúsi í Skógarseli 15 í Reykjavík.
Kristbjörg är f.d. grundskollärare, men också handarbetskvinna.
Per är ekonom, men också isländsk turistguide.
Vi bor vid Skógarsel 15 i Reykjavik.

Här kan Du finna allt möjligt. Nyheter från Island, Pers blogg, om yllehantverk och om Islands vulkaner och geologi, samt om guidetjänster på Island.Hör gärna av Dig om Du har kommentarer och synpunkter. Våra kontaktuppgifter är här i vänstra kanten.

free counters