Samband / Kontakt:

Heimasími/Hemtel:
+354 - 5884898KAI2010-08

Kristbjörg:
gsm: +354 - 6992381
kai@mi.is

Per-webPer:
gsm: +354 - 6980822
per@per.is

Denna webb uppdaterades senast 17.04.2017

Per på Blogger:

Per på Island - Utkiken på Atlantön
Vulkaner och geologi på Island
Hekla
Islandsguiden på svenska
 

Om jordskalv och vulkanutbrott på Island
Läs om mer om jordskalv och vulkanutbrott. Klicka på rubriken här ovan för allmänt om geologisk aktivitet.

Webbkameror som bevakar vulkanerna Hekla och Katla live.

Barðarbunga 2014-2015 (Holuhraun)
Jag har öppnat en ny bloggsida om Barðarbunga 2014.

Vulkanen Hekla

Vulkanen Hekla är mogen för utbrott. Här har jag öppnat en särskild webbsida om Hekla inför ett eventeullt utbrott.

Hekla 120516-1

Vulkanen Katla
 Läs mer...
Webbkamera vid Katla...

Vulkanutbrottet 2011 i Vatnajökull

Läs här om utbrottet, bilder, asknedfall m.m. Utbrottet började 21 maj och slutade 25 maj. Här...

VULKANUTBROTTEN I EYJAFJALLAJÖKULL 2010.

Läs om vulkanutbrotten (två separata utbrott) i Eyjafjalla- jökull våren 2010 på vulkansidan om Eyjfjallajökull.
Där finns också ett litet bildgalleri från utbrotten.
Se här...

Vulkan 100417-1734

16-022en

ALANDIA TRAVEL SERVICE

Reseplanering på svenska för din islands-resa
Bussbokningar, guidning, måltider och andra arrangemang för din Islandsresa.
reseplanerartillstånd från den statliga turistbyrån på island

E-mail: per@per.is.  www.per.is
Tel.: +354-6980822.
Läs mera här. Hör av dig för förslag och offert.

Personlig och engagerad service för din Islandsresa

VULKANEN KATLA I MÝRDALSJÖKULL Webbkamera Katla

Katla är en av de aktiva och en av de mest fruktade vulkanerna på Island. Den har haft 16 utbrott under bebyggelsetiden på Island sedan 870-talet. Utbrotten har allmänt kommit med 40 - 60 års mellanrum, ävenom det senast konstaterade utbrottet var 1918. Man är därför bredd på ett utbrott inom den närmaste framtiden. Vissa tecken på vulkanisk aktivitet har också funnits under den senaste åren och sommaren 2011 kom ett s.k. jökullöp ned i älven Múlakvísl, som troligen förorsakades av en liten lavautsrömning under glaciären (Myrdalsjökull). Läs mer här nedan i dagboken.
Själva vulkanen Katla är egentligen en s.k. caldera, en stor krater i Myrdalsjökull. Kratern är ca 100 kvadratkilometer i omfang. Katla är känd för att utbrotten är mycket allvarliga och försorskar allmänt stor förstörelse i byggd, främst genom jökullöpen, där smältvatten strömmar ned över låglandet. Detta skedde 1918 och än mer dramatiska översvämningar har skett vid de tidigare utbrotten. Den stora sandslätten “Mýrdalssandur” har bildats genom dessa jökullöp. Här nedan en “dagbok”, som redovisar de senaste årens händelser.

03.09.2016:
Katla en levande vulkan

Vulkanen Katla är en aktiv vulkan. Det senaste stora utbrottet var år 1918 och man har länge räknat med ett nytt utbrott, där intervallen allmänt har varit 60-80 år. Förvisso räknar man med att ett mindre utbrott 2011, då en flodvåg kom ned i Múlakvísl och landsvägsbron spolades bort.
Några jordskalv har förekommit de senaste veckorna, men inga andra tecken på mera aktivtitet kan ses nu. Vattenflödet i Múlakvísl är något mera än normalt och ledningsförmågan i vattnet är högre, vilket tyder på geotermiskt vatten, dvs. att smältvatten från jordvärme är i flodvattnet.

09.06.2012:
Dagslägesrapport 9 juni:

Katla 120608-2240Läget här på Island i dag är att vi fortfarande räknar med att Hekla eller Katla vulkanerna kan få utbrott. Vi följer med från vår utkikspost invid Hekla, men inget tecken syns ännu på aktivitet i vulkanen.
I Katla har varit en serie jordskalv i dag. Vet inte om det är tecken på geologisk aktivitet, men det är intressant att följa med. Här nedan är en bild från vädertjänstens jordskalvsbevakning. De röda prickarna är de senaste skalven. Katla-calderan är markerad med den svarta linjen med tvärgående streck i glaciären Myrdalsjökull. Kartbild från www.vedur.is.

Motsvarande aktivitet konstaterades i fjol i juli när en flodvåg kom ner ur Mýrdalsjökull i floden Múlakvísl, som spolade bort en del av ringvägen.

Huruvida något motsvarande är på gång nu är svårt att säga, men knappast.

Förstås kommer jag att rapportera på denna webb om något mera händer.

 

 

 

 

 

20.12.2011 - kl 22:45:
Lugnt i Katla vulkanen

Myrdalsjokull 111220-1300Den senaste tiden har varit lugn beträffande seismologisk aktivitet i vulkantratern vid Katla i Mýrdalsjökull. Jordskalv förekommer hela tiden under glaciären, men de är alla små och inget tyder på vulkanutbrott inom den närmaste framtiden.

De senaste konstaterade utbrottet i Katla var i november 1918 och vetenskapsmännen har varit inställda på att ett utbrott kan komma, eftersom vulkanen haft utbrott med 60 - 80 års mellanrum under historisk tid de senaste 1240 åren. Utbrottet 1918 föregicks av jordskalv och de har förekommit i ökande grad sedan i somras, men som sagt inget tyder på ett direkt förestående utbrott nu.

Här längre ned på sidan kan Du läsa om olika aktiviteter i vulkanen som förekommit sedan i somras, bl.a. flodvågen som spolade bort Múlakvíslbron i juli 2011.

Här till vänster är ett skärmbild av vädertjänstens jordskalvskarta över Myrdalsjökull. Bilden visar skalv de senaste 48 timmarna från den 18 dec kl 13 till den 20 dec kl 13. Som man kan se är det en jämn aktivitet, men inget skalv är större än 2 på Richter-skalan.
(www.vedur.is)

Jag följer med och rapporterar här på denna webb om något mera anmärkningsvärt inträffar i området, ävensom om det skulle ske vid andra aktiva vulkaner på Island.

 

07.12.2011:
Reseförsäkring för vulkanutbrott i Katla

Katla1918På webben Travel Agent rekommenderas att flygresenärer bör kontrollera att deras reseförsäkring täcker inställda flygturer p.g.a. eventuellt kommande vlkanutbrott i Katla.
Där sägs att man kan vara inställd på att Katla kommer med utbrott när som helst, men man framhåller att inget utbrott har ännu startat. Vidare säger man att försäkringsvillkoren varierar mellan försäkringsbolag och därför bör man kontrollera detta.

Såsom jag har skrivit om här på webben förväntar man sig att Katla kan få utbrott, men inga tecken just nu tyder på att det är nära förestående. Läs mer om Katla här...

Bilden här till vänster är från utbrottet 1918. Den har redigerats och färglagts i efterhand.

 

06.12.2011:
BBC överdriver om Katla vulkanen

BBC rapporterar om vulkanen Katla och hävdar att effekterna av ett vulkanutbrott i Katla kan vara förödande och globala. Bl.a. skulle ett stort utbrott kunna förorsaka hungersnöd vida i världen, liksom Skaftáreldarna hade 1783-84, som var det allvarligaste vulkanutbrottet på Island under historisk tid. Dessutom säger BBC att flodvågor kan uppstå som en effekt av smält glaciäris, vilket är gripet ur luften.

BBC:s reportage har uppmärksammats runt om i världen och har förorsakat oro.

Det är skäl att framhålla, att ingen geolog på Island har talat om sådana ödesdigra effekter och att ett eventuellt kommande utbrott i Katla knappast kan få sådana effekter som Skaftáreldarna 1783-84. Visserligen kommer ett utbrott i Katla att sprida aska liksom i Eyjafjallajökulsutbrottet 2010, men det är orimligt att påstå att ett sådant utbrott skulle ge upphov till hungersnöd och flodvågor.

14.11.2011 - kl 22:50:
Skalv över 3 vid Katla

Åter ett skalv på drygt 3 på Richter i Myrdalsjökull och i Katla kratern. Vid granskning har skalvet fastställts till 3,1. Det kom kl 21:02 i kväll, måndag 14.11.2011.

13.11.2011 - kl 11:40:
Skalv över 3 vid Katla

Runt klockan sex i morse förekom åter en serie jordskalv vid Katla, det knappt 3 på Richter-skalan enligt den automatiska jordskalvsregistreringen hos vädertjänsten. I går morse förekom några skalv på drygt 3. Här nedan karta från vädertjänstens jordskalvsregistrering och ett diagram som visar tidpunkt och storlek på skalven.

Katla 111113-1140  Katla 111113-1141

11.11.2011 - kl 22:45:
Jordskalven fortsätter

Under eftermiddagen i dag, särskilt mellan kl 14 och 15, kom en serie skalv igen i Myrdalsjökull, inne i Katla calderan (kratern). Det största var 2,9 på Richter.
Man bara undrar om det inte är tecken på något som kan komma...

10.11.2011 - kl 06:15 - uppdat. 08:30:
Jordskalv på drygt 3

I natt kl 02:52 var ett skalv på 3,1 i Katlakratern. Aktiviteten tycks fortsätta. Detta skalv uppmättes av vädertjänstens automatiska jordskalvsmätningar och är tillsvidare okontrollerat av geologerna.
Efter att vädertjänsten kontrollerat data från mätinstrumenten visade det sig att skalvet inte var större än 2,4 på Richter.

08.11.2011 - kl 10:40 - uppdat. 13:25:
Några skalv i Katlakratern

Katla 111108-1040I dag kl 09:50 kom ett jordskalv på 3,5 på Richter-skalan i Myrdalsjökull, i Katlakratern. Vädertjänstens geologer har granskat mätningarna och fastställt skalvets storlek. Ett efterskalv på 2,6 kom kl 10:18. Skalvet på 3,5 var i den södra delen av kratern och kändes väl i samhället Vík vid sydkusten. Ingen vulkanisk aktivitet har noterats i dag i området. I går var två jordskalv på 2,5 och 2,3 i området.

Uppdat. 08.11.2011 - kl 13:25:
Några mindre efterskalv har noterats (ca 1 på Richter). Inga tecken på vulkanisk aktivitet enl. vädertjänstens geologer.

Karta från vedur.is. Bilden tagen kl 10:40 den 8 nov 2011.

07.11.2011 - kl 06:20:
Lugnt än i Katla-kratern

Senaste 48 timmarna har jordskalv förekommit i Katla-kratern, men aktiviteten är betydligt lägre nu än tidigare i höst. Men det är en jämt aktivitet där, som inte har varit tidigare år.

27.10.2011 - 19:30 - uppdat. 23:30:
Jordskalv i Katla-kratern i kväll

Katla 111027-1930Nu i kväll runt kl 18 har en serie jordskalv förekommit i Myrdalsjökull och i Katla-kratern. Åtminstone två var över 3 på Richter-skalan. Aktiviteten fortsätter alltså i området och sannolikheten för vulkanutbrott i Katla kan öka. Jag fortsätter att följa med om något mera skulle hända i kväll.

(uppdat. 23:30): Inga fler skalv har noterats senare i kväll.

 

 

 

5.10.2011 - 11:30:
Jordskalvsaktivitet i Katla kratern i natt

Katla111005Senaste natt inleddes en ny serie jordskalv i Katla-kratern, en av de kraftigaste serierna sedan aktiviteten i området ökade i sommar. Många skalv var mellan 2 och 3 på Richter, de kraftigaste t.o.m. över 3.
Ingen direkt vulkanisk aktivitet följde efter skalven i natt, men geologerna följer väl med. Här intill är en kartbild av vädertjänstens automatiska jordskalvsrapportering (www.vedur.is).

De kraftigaste skalven (över tre) är märkta med gröna stjärnor.

 

 

23.9.2011 - 08:40:
Jordskalv i Katlakratern i morse

Några minuter före kl 7 i morse förekom några jordskalv i Katla-kratern i Mýrdalsjökull. Det största var 3 på Richter. Enligt Morgunblaðið har rapporter kommit in nu på morgonen om svavelvätelukt från Múlakvísl, som är ett av tecknen på ökad jordvärme i glaciären.

17.9.2011 - 13:20:
Katla: Än skälver marken

I dag lördag förmiddag har åter marken i Katlakratern rört på sig. Mellan kl 10 och 13 har sex skalv förekommit, det största 2,7 på Richter. Medan jag skrev denna notis kom det senaste skalvet kl 13:15 in på vädertjänstens webbsida (www.vedur.is). Följer med om något mer noteras idag.

Katla 110917-1315

9.9.2011 - 13:00
Än jordskalv i Katla kratern, men ingen ökning

Jordskalvsaktiviteten har fortsatt i dag i Katla kratern i Myrdalsjökull, men ingen ökning i aktiviteten och inget tecken på att vulkanutbrott skulle vara nära förestående, enligt geologerna.

7.9.2011 - 21:30
Katla 110907 - 2130
Inga säkra tecken på förestående utbrott i Katla, men på vakt

I dag hölls ett möte med befolkningsskyddsmyndigheter och vetenskapsmän. De senaste dagarnas jordskalv och ökad värme under glaciären kan inte direkt sägas vara tecken på ett nära förestående utbrott, säger man efter mötet.
- Det är snarare en långtidsutveckling vi ser som leder till vulkanutbrott någon gång i framtiden. Katla har tidigare betett sig på detta sätt utan att utbrott kommit.
Men det finns allt skäl att ha en god bevakning av vulkanen och följa med kontinuerligt, om ytterligare utveckling sker.

Små jordskalv har fortsätta att uppträda under Myrdalsjökull hela dagen.

6.9.2011 - 22:15
Katla visar på ökad värme under glaciären

Vetenskapsmän som flög över Katla i kväll kunde konstatera att en ny smältkrater hade bildats i glaciären i södra delen av Katla kratern och att smältvatten som rinne rut i Múlakvísl visar på ökad ledningsförmåga, vilket tyder på jordvärme under glaciärisen. - Det är upppenbart att Katla visar ökande aktivitet och det är allt skäl att följa väl med vulkanen de närmaste dagarna, sade Tumi Guðmundsson, geolog och vulkanexpert.

6.9.2011 - 16:00
Stor jordskavsaktivitet vid Katla i dag

Katla 110906-1320Vädertjänstens automatiska registrering av jordskalv visar att i dag har förekommit ganska stor aktivitet vid Katla i Mýrdalsjökull. Det största skalvet knappt 2 på Richter, sammanlagt drygt skalv sedan midnatt. Det är inte givet att detta är förenat med vulkanisk aktivitet i området. Jag följer med och rapporterar om något ytterligare anmärkningsvärt sker i dag.

Det är uppenbart att jordskalvsaktiviteten har ökat efter flodvågen i Múlakvísl i början av juli i sommar. T.ex. registrerades ca. 300 skalv i senaste vecka. Från årets början har 800 skalv registrerats, medn totalantalet för hela året i fjol var 300 skalv. Ingen direkt sannolikhet för vulkanutbrott för stunden, men någon form av röresler i jordskorpan har skett sedan flodvågen. Motsvarande ökat aktivitet noterades 1955 utan att något utbrott kom i vulkanen Katla.

Det senaste utbrottet i Katla var under hösten 1918, vilket var ett stort utbrott, också med isländska mått.

Kartbilden här till vänster är från www.vedur.is.

 

4.9.2011
Än skälver marken vid Katla

I går kväll ökade jordskalvsaktiviteten vid Katla åter under. Det var mellan kl 17 och 18 som en serie skalv kom, det största knappt 3 på Richterskalan. Sedan lugnade aktiviteten ned sig igen.
Mätningar visar att vulkanen lyfts upp och att magma strömmar in under vulkanen, men geologerna vid vädertjänsten säger att inget tyder på att ett utbrott skulle vara nära förestående.

I Myrdalsjökull, där vulkankratern Katla ligger, har hela sommaren uppvisat jordskalvsaktivitet och i sommar kom en flodvåg i älven Múlakvísl, som spolade bort landsvägsbron över älven.

I går ökade åter vattenflödet i Múlakvísl, men då främst beroende på mycket nederbörd och varmt väder i området. Det var resterna av orkanen Irene som drog in över Island med nederbörd och varm luftmassa. Ellinjen över Múlakvísl slets av när älven rann över skyddsvallarna vid vägen och bröt sig igenom skyddsvallen, som byggdes upp efter vattenfloden i början av juli.

1.9.2011
Jordskalv 3,2 i Mýrdalsjökull i kväll

Klockan 18:44 i kväll lokal tid kom en serie jordskalv i Mýrdalsjökull, det starkaste 3,2 på Richter nordöst om Goðabunga, som är i den västra delen av Katla kratern. Det har förekommit en hel del mindre skalv i Mýrdalsjökull under sensommaren. Enligt vädertjänstens veckoöversikt 22 - 28 augusti förekom ca 300 jordskalv på hela Island under den perioden, varav ca 1/3 eller ca 100 i Mýrdalsjökull.
Är något på gång i Katla? Vi följer med här på denna webb.

Katla 110901-2135

28.8.2011
Jordskalv vid Hekla och i Mýrdalsjökull

Hekla 20110828-0730I morse kl 07:30 var ett jordskalv på 2,4 på Richterskalan sydväst om Hekla. Vakthavande geolog på Islands Vädertjänst skriver på deras hemsida, att skalvet var vid Haukadal i Landssveit och att skalvet kändes i Landssveit och vid Hella. Skalvet var på en plats som är känd som jordskalvssprickan från 1912.

Också vid Myrdalsjökull var stor jordskalvsaktivitet i dag runt kl 12. Se kartan här till vänster, som är från www.vedur.is.

I detta skede tyder inget på att detta skulle vara tecken på ett förestående vulkanutbrott och jordskalven i dag är inte kopplade till vulkanisk aktivitet i någondera av de närliggande vulkanerna.

 

 

21.7.2011 - 13:00:
Än skälver marken vid Katla - vägen stängdes av en timme i natt

Fortfarande förekommer rörelser i marken under Mýrdalsjökull och i Katla kratern. Här nedan på kartbilden från vädertjänstens geologiska avdelning kan man se jordskalven senaste 48 timmarna.
I natt uppmätte man också ökad ledningsförmåga i Múlakvísl och ökad vattenströmning, som tyder på att smältvatten från jordvärmeområde är på gång. När man förlorade kontakten med en mätstation högst uppe i Múlakvísl bestämde myndighetrna sig för att stänga av ringvägen. Den kunde sedan öppnas efter en timme när man förvissat sig om att ingen fara var å färde. För 12 dagar sedan rev en flodvåg med sig bron över Múlakvísl. En ny bro byggdes på fem dagar och kunde öppnas senaste fredag.

Katla110721-1300

18.7.2011 - 22:50:
Jordskalven fortsätter vid Katla

Åter i kväll registrerades ett jordskalv på nästan 2 i närheten av Katla. Senaste natt var ett skalv av storleken 3,8.

Myrdalsjokull_110718-2250

18.7.2011 - 08:45:
Jordskalv på 3,8 i natt vid Katla

Ett ganska kraftigt jordskalv förekom i natt runt kl 02. Det var 3,8 på Richter-skalan. Ett 15-tal småskalv följde efter inom den följande halvtimmen. Geologer vid vädertjänsten säger att denna serie skalv inte tyder på att vulkanisk aktivitet är på gång. Men om Katla får utbrott inleds det troligen med jordskalv, men nu har inga fler skalv förkommit sedan i natt och läget är nu lugnt.

15.7.2011
Den tillfälliga bron över Múlakvísl öppnas för trafik i morgon

Efter exakt en vecka att den 128 m långa bron över Múlakvísl spolades bort av en stark flodvåg i älven, öppnas den temporära bron i dag för trafik. Detta måste vara världsrekord, att bygga en ny, 150 m lång bro på en vecka. Detta med tanke på att den gamla bron spolades bort utan förvarning och därmed ingen förberedelse för det nya brobygget.

13.7.2011 - kl 20 :15
Brobygget går väl

Byggandet av den nya bron över Múlakvísl fortskrider mycket väl och på tre dagar har man kommit 1/3 av den ca 150 m långa bron som man avser att bygga. Den blir en temporär lösning för den bortspolade bron. Trafiken kan förhoppningsvis släppas över den nya bron efter ca två veckor, kanske tidigare.
Efter incidenten i går där en buss med ca 20 personer ombord fäste sig i älven, har person- och varutransporterna över älven idag gått väl.

11.7.2011 - kl 09:45
Temporär bro börjar byggas i dag över Múlakvísl

Katla110711-0940Idag inleds byggande av en tillfällig bro över älven Múlakvísl, som spolades bort av en stor flodvåg på lördags morgonen. Den tillfälliga bron beräknas vara klar efter 2 - 3 veckor. Alla tänkbara resurser har varit inkallade för att påskynda projektet. På samma gång ser vägförvaltningen på andra alternativ, som snabbt kan lösa problemet med den avbrutna vägen, t.ex. att skeppa över bilar med stora truckar, som kan köra över älven. Man försöker även hålla den s.k. Fjallabaksleden öppen, som är en omväg runt Mýrdalsjökull, men den vägen är farbar endast för jeepar och större fyrhjuldsdrivna personbilar.
Bilden här ovan visar platsen där den bortspolade bron stod. Den var 128 m lång och byggd 1990. Bild från mbl.is.

Det är viktigt att få igång förbindelsen fortast möjligt, eftersom turistsäsongen står som högst, och områdena öster om bron som försvann är stora turistområden på sommaren.

Alternativet att köra ringvägen runt landet i andra riktningen innebär upp till 1400 km körning och minst två dagars bilresa.

10.7.2011 - kl 18:30
Lugnt över Katla i natt

Allt tyder på att aktiviteten vid Katla minskar. I natt har ingen vulkanisk aktivitet noterats, några enstaka jordskalv i Katla-kratern, alla små och grunda. Vattenfloden i Múlakvísl har avtagit och är på normal nivå.
Nu inleds byggandet av en temporär bro över vattendraget, så att ringvägen kan öppnas igen.

9.7.2011 - kl 18:30
Faran över för stunden betr. Katla

Myndigheterna har nu sänkt beredskapsnivån till “osäkerhetsnivå” och folk har fått återvända till sina gårdar i Álftaver.
Inget vulkanutbrott har kommit ännu, bara den våldsamma flodvågen, som sopade bort bron över Múlakvísl. Här är två bilder som togs ur kustbevakningens helikopter idag. De är från glaciären ovanför Katla, där två djupa kratrar bildats i isen efter att vattenmagasinet under glaciären tömts:

Katla110709-1830   Katla110709-1831

9.7.2011 - kl 14:10
Knappast vulkanutbrott, bara tömning av vattenmagasin

Enligt den senaste bedömningen är det knappast fråga om ett verkligt vulkanutbrott, snarare ett s.k. “hlaup” (löp) ur de vattenmagasin som samlas upp under glaciären p.g.a. den jordvärme som förekommer under glaciären. Men utan tvekan är vattenfloden den största sedan 1955, då ett motsvarande vattenflöde kom utan att det var vulkanutbrott, eller sedan 1918, då vulkanen Katla senast hade utbrott.

9.7.2011 - kl 08:40
Vulkanutbrott har börjat i Katla?

Katla110709-0910Det är nu uppenbart, att ett vulkanutbrott har börjat i Katla. Åtminstone ett mindre utbrott, mätningarna tyder på att utbrottet f.n. inte är stort, men det kan förstås växa.
Katla hade senast utbrott 1918 och man har ett utbrott att varit förutsett.

De första tecknen kom på morgonnatten, när vattennivån i älven Múlakvísl började stiga och så kom mer eller mindre en flodvåg, som rev sönder den 128 m långa bron över älven. Enligt de senaste uppgifterna har även älven Skálm börjat stiga.

Innevånare i byn Álftaver har evakuerats.

Ringvägen nr 1 är avstängd från Vík i Mýrdal och över Mýrdalssanden. Ingen alternativ väg finns, annat än för jeepar, så f.n. är enda vägen från sydöstra Island till Reykjavik ringvägen runt landet. Bilden här till vänster (mbl.is) visar hur vägen spolats bort. Där låg en 128 m lång bro.

9.7.2011 - kl 06:20
Ringvägen vid Múlakvísl översvämmad av flödande vatten från Mýrdalsjökull

Överraskande kom s.k. flodlöp i Múlakvísl nu på morgonen. Älven är ett av huvudälvarna från Mýrdalsjökull och för vatten bl.a. om utbrott sker i Katla.
Vägen har stängts av. Ingen vulkanisk aktivitet har noterats i Katla än, men avsevärd jordskalvsaktivitet pågår där.

Flodvattnet i Múlakvísl har kraftig svavelvätelukt och stor strömledning, vilket tyder på att det är smältvatten från jordvärme som kommer ned i älven. Under det senaste dygnet har stor jordskalvsaktivitet noterats i Mýrdalsjökull och i den s.k. calderan där vulkanen Katla är. Men geologerna säger att än noteras ingen vulkanisk oro i Katla. Men detta kan vara förebåd.
På bilden här nedan ses registrerade jordskalv de senaste 48 timmarna. De röda cirklarna är de nyasta, de bruna, gula och blåa är äldre noteringar, Kartbilden från www.vedur.is. Webbkamera för Katla är här..., men det är disigt över området nu, så inget ses.

Myrdalsjökull 201109-0620

09.07.2011:
Ett kraftigt flodlöp kom i natt ner i Múlakvísl og Skálm. Troligen ett litet vulkanutbrott under glaciären.

Januari 2003:
Jordskalven har fortsatt hela hösten och vintern. Det är ovanligt vid denna årstid. Geologerna följer med utvecklingen.

Juli 2002;
Jordskalv under glaciären upp till 3,3 på Richter. Kan vara tecken på förestående utbrott.

Oktober 2000:
Man antar nu att ett mindre vulkanutbrott förekom under Solheimajökull sommaren 1999 och det förorsakade ökat vattenflöde. Utbrottet var under glaciären och ingenting kunde konstateras uppe på isytan.

30.10.1999:
Mätinstrumenten visar på ökat vattenflöde i Jökulsá från Sólheimajökull. Det beror antagligen på ökad jordvärme under Eyjafjallajökull.

23.9.1999:
Vid överflygning den 22.9. såg man det kommit smältvatten i fördjupningarna och att de förstorats något, men inga särskida dramatiska saker har annars hänt vid Myrdalsjökull och vulkanen Katla. Bara vänta och se...

13.9.1999:
Aktiviteterna vid vulkanen Katla i Myrdalsjökull har föranlett räddningsmyndigheterna att ge instruktioner för befolkningen i samhället Vik vid sydkusten, alldeles under vulkanen, hur de skall agera om vulkanen får utbrott. Vid ett utbrott kommer bl.a. huvudvägen (väg nr 1) att stängas av bl.a. vid Múlakvisl och vid Jökulsá vid Solheimajökull p.g.a. risken för "hlaup", dvs. stora vattenflöden från de smältande ismassorna vid glaciären.
Regeringen har beviljat 38 milj ISK (ca 300.000 FIM) för ökad beredskap hos räddningstjänsten, bl.a. manskap, och för t.ex. GPS-instrument, som skall registrera rörelser i glaciären.

Juli-augusti 1999:
Under Myrdalsjökull noteras mycket jordvärme. Glaciären smälter underifrån och i augusti har 10 st fördjupningar bildats. Det beror på att isen har smält underifrån och isen sjunker ihop. Under Myrdalsjökull finns vulkanen Katla, som under historisk tid har haft utbrott med 60-80 års mellanrum. Senast var utbrott 1918, så det är dags...
Geologiavdelningen hos den isländska vädertjänsten har satt glaciären och vulkanen Katla under särskild bevakning. Om Katla får utbrott hotas den lilla staden Vik av asknedfall, men framförallt av smältvatten från glaciären som kan isolera staden.

17-18 juli 1999:
Solheimajökull, som är en utlöpare till söder från Myrdalsjökull, släpper ifrån sig mycket vatten natten mellan den 17-18 juli. Vägen söder om glaciären, riksväg nr 1 (ringvägen) stängs av under några timmar under natten, eftersom vattennivån i Jökulsá stiger så mycket att flödvattnet når över vägbron och upp på vägbanan. Bron klarar sig, men morgonen efter ser man stora isblock över allt längs älvens lopp, långt upp på stränderna, långt från den vanliga älvfåran. Man konstaterar, att orsaken är jordvärme under glaciären, som under en tid smält glaciären underifrån och vatten har samlats upp. Denna natt bryter vattenmassorna igenom isen och flödar ut mot havet i ett s.k. löp (hlaup) på isländska. En stark svavellukt känns också från vattnet. De facto kände vi den själva vid en tur på lördagen den 17:e in i Þorsmörk,som är alldeles norr om Myrdalsjökull. Senare kunde man konstatera, att mycket jordvärme finns under glaciären.

 

Mer om vulkanutbrott och jordskalv på Island här...

 

[Per] [Við erum - Vi är] [Prjónasíða] [Guide] [Om Island] [Hörpulundur] [Åland] [Eyjafjallajökull 2010] [Vatnajökull 2011] [Katla] [Hekla] [Grönland] [ATS]

Ansvarig utgivare: Per Ekström
Skógarsel 15, 109 Reykjavík.   Sími/Tel: +354 - 588 4898. Gsm: +354 - 698 0822 (Per). per@per.is

Live webb-kameror på Island:
Telebolaget Míla har några webbkameror på kända platser på Island.

Islandsnytt
Läs nyhetsnotiser från Island

16-022en

Velkomin(n) á heimasíðu Kristbjargar og Pers.
Välkommen till Kristbjörgs och Pers hemsida
.
Kristbjörg er frv. grunnskólakennari, en líka handprjónakona.
Per er viðskiptafræðingur, en líka leiðsögumaður á Íslandi.
Við eigum heima í raðhúsi í Skógarseli 15 í Reykjavík.
Kristbjörg är f.d. grundskollärare, men också handarbetskvinna.
Per är ekonom, men också isländsk turistguide.
Vi bor vid Skógarsel 15 i Reykjavik.

Här kan Du finna allt möjligt. Nyheter från Island, Pers blogg, om yllehantverk och om Islands vulkaner och geologi, samt om guidetjänster på Island.Hör gärna av Dig om Du har kommentarer och synpunkter. Våra kontaktuppgifter är här i vänstra kanten.

free counters