Samband / Kontakt:

Heimasími/Hemtel:
+354 - 5884898KAI2010-08

Kristbjörg:
gsm: +354 - 6992381
kai@mi.is

Per-webPer:
gsm: +354 - 6980822
per@per.is

Denna webb uppdaterades senast 17.04.2017

Per på Blogger:

Per på Island - Utkiken på Atlantön
Vulkaner och geologi på Island
Hekla
Islandsguiden på svenska
 

Om jordskalv och vulkanutbrott på Island
Läs om mer om jordskalv och vulkanutbrott. Klicka på rubriken här ovan för allmänt om geologisk aktivitet.

Webbkameror som bevakar vulkanerna Hekla och Katla live.

Barðarbunga 2014-2015 (Holuhraun)
Jag har öppnat en ny bloggsida om Barðarbunga 2014.

Vulkanen Hekla

Vulkanen Hekla är mogen för utbrott. Här har jag öppnat en särskild webbsida om Hekla inför ett eventeullt utbrott.

Hekla 120516-1

Vulkanen Katla
 Läs mer...
Webbkamera vid Katla...

Vulkanutbrottet 2011 i Vatnajökull

Läs här om utbrottet, bilder, asknedfall m.m. Utbrottet började 21 maj och slutade 25 maj. Här...

VULKANUTBROTTEN I EYJAFJALLAJÖKULL 2010.

Läs om vulkanutbrotten (två separata utbrott) i Eyjafjalla- jökull våren 2010 på vulkansidan om Eyjfjallajökull.
Där finns också ett litet bildgalleri från utbrotten.
Se här...

Vulkan 100417-1734

16-022en

ALANDIA TRAVEL SERVICE

Reseplanering på svenska för din islands-resa
Bussbokningar, guidning, måltider och andra arrangemang för din Islandsresa.
reseplanerartillstånd från den statliga turistbyrån på island

E-mail: per@per.is.  www.per.is
Tel.: +354-6980822.
Läs mera här. Hör av dig för förslag och offert.

Personlig och engagerad service för din Islandsresa

GRÖNLAND

Grönland flag

29.11.2014:
NY  REGERINGSCHEF PÅ GRÖNLAND

Grönland gick till val i går, fredagen den 28 nov. 2014. Nyval hade utlysts efter att Aleq Hammond, partiledare för Siumut avgick efter att det avslöjats att hon rest privat på landsstyrets bekostnad. Därmed sprack regeringssamarbetet med den dåvarande majoriteten.

Valet på fredagen blev jämnt. Siumut (soc.dem) fick 11 mandat (av 31) i lagtinget, som är samma mandatantal som Inuit Ataqatigiit (IA) fick, men Siumut fick 323 röster mera än IA. Uppdraget att bilda regering gick därför till Siumut och den nuvarande partiledaren Kim Kielsen.
Till att bilda en majoritetsregering behövs 16 mandat, så antingen bildar de två stora partierna regering, där Siumit får regeringschefen, eller så tar Siumut med några av de små partierna som fick de resterande 9 platserna i lagtinget.
Kielsen har inbjudit alla partier i det nyvalda lagtinget till förhandlingar om nytt landsstyre. Förhandlingarna inleds på måndag.

Valdeltagandet var 72,9 %.

Nästa regeringschef heter troligen Kim Kielsen.

Jag ska rapportera när resultatet av landsstyresförhandlingarna klarnat.

 

13.03.2013
LANDSSTYRET FÖLL I DET GRÖNLÄNDSKA VALET

HammondKuupik Kleist, regeringschef på Grönland från partiet Inuit Ataqatigiit, förlorade valet till det grönländska lagtinget på tisdagen (12 mars) . Hans parti fick 34,4% av rösterna och gick tillbaka med nio procentenheter.
Valets segrare är socialdemokratiska  Siumut med Aleqa Hammond som partiledare. Partiet fick 42,6% av rösterna mot 26,5% i förra valet.
Båda partierna är vänsterpartier, men Kuupik Kleists parti är självständighetsförespråkare och har arbetat för att låta exploatera naturresurserna av utländska företag, bl.a. från Kina.
Aleqa Hammond är mera positiv till att bibehålla rikssambandet med Danmark och vill att exploateringen av naturresurserna ska ske långsammare och utan inblandning av utländska intressen i så stor utsträckning som Kuupik Kleist förespråkar.

Aleqa Hammond, blivande regeringschef?

Naturresurser och utländska företag?
Kuupik Kleist utlyste förtida val i vintras. Annars hade man hållit ordinarie val i juni. Han ville ha valet nu för att inte störa kommunalvalet som hålls senare i vår. Det var uppenbart att den stora valfrågan skulle bli utnyttjandet av naturresurserna och att tillåta utländska bolag och arbetskraft att komma till landet för att börja exploatera de stora naturresurserna som finns.

Det mildare klimatet som tär på den stora Grönlandsglaciären medför att man får tillgång till berggrunden och de mineraler som finns där i stor mängd. Redan nu har några bolag börjat utforska möjligheterna till gruvdrift, bl.a. bolaget London Mining, som ägs av kineser. Det nu fallna landsstyret ville tillåta utländsk arbetskraft att komma till Grönland och att tillåta utländska bolag att bedriva verksamhet där. Kleist har sett möjligheterna till ekonomiskt oberoende från Danmark med de intäkter som naturresurserna skulle ge.

Den nya självstyrelselagen från 2009 tillerkänner grönlänningarna rätten till naturresurserna, visserligen med regler om att Danmark ska få del av vinsterna till att minska sina ekonomiska överföringar till Grönland.

Förutom mineraler i berggrunden, som man vet att finns, så räknar man med att olja ska finnas under havsbottnen längs Grönlands kuster. Ännu har man dock inte påträffat oljefyndigheter och därför är första steget att se på gruvdriften.

Aleqa Hammond ny regeringschef

Valet stod inte om höger-vänster utan om vilken linje man ska driva i exploateringen av naturresurserna. De två största partierna, Aleqa Hammonds socialdemokratiska Siumut, och Kuupik Kleists Inuit Ataqatigiit är båda vänsterpartier och Grönland har därför ett klart vänsterinriktiktat landsstyre.
Siumuts ledare Aleqa Hammond kommer att få uppdraget att bilda landsstyre (regering). Högst sannolikt blir hon därmed den första kvinnan som blir regeringschef på Grönland. Även om partiet inte fick egen majoritet, så är det valets stora segrare och blir ledande i nytt landsstyre.
- Jag ska först hålla möte och diskutera läget innan vi meddelar hur vi går vidare, säger partiledaren Aleqa Hammond.
Partiet behöver bara enas med ett annat mindre parti för att de ska försäkra sig om majoritet i lagtinget.

Mot bakgrund av att Kuupik Kleists parti förlorade stort och ett av samarbetspartierna i landsstyret också blir utan representation i lagtinget, så är det uppenbart att det blir regeringsskifte i det självstyrda Grönland.

Röstningsfördelningen

Siumut 42,8 % (26,5%)
Inuit Ataqatigiit 34,4 % (43,7%)
Atassut 8,1% (10,9%)
Partii Inuit 6,4 % (-)
Demokraterne 6,2% (12,7%)
Kattusseqatigiit Partiiat 1,1% (3,8%)

04.03.2013
DANMARK KOMMER ATT TJÄNA PÅ GRÖNLANDS NATURRESURSER

Den grönländska självstyrelselagen från 2009 ger Grönlands befolkning rätten till landets naturresurser. Men i lagen är inskrivet att de intäkter som

04.02.2013
NYVAL PÅ GRÖNLAND I MARS

Kuupik Kleist, Grönlands regeringschef, meddelade i går på e.m. att det blir val till landets lagting den 12 mars. Den nuvarande mandatperioden löper ut i början av juni.
Den nuvarande landsregeringen är en koalition från tre partier.

Den stora valfrågan, som ligger bakom beslutet att utlysa nyval,  är den nyligen antagna lagen om gruvtäkt och utländska företags verksamhet på Grönland. Det finns en opinion för att lagen skall föras till folkomröstning.

Koalition

Den nuvarande landsstyrelsen är en koalition med vänsterpariet IA, mittenpartiet Demokraterna och det konservativa partiet Kandidatförbundet.
Valet kommer att visa om nuvarande regerng kan fortsättta, eller om socialdemokratiska Siumut kan återvinna sin ställning, som man förlorade i valet 2009.

Utländska intressen i landet

Valet kommer bl.a. att handla om utvinnandet av naturresurserna i landet och lagen som lagtinget antagit om att öppna för utländska företag att etablera sig i gruvdrift och andra områden i anslutning till naturresurserna.
Grönländska politiker för diskussioner med kineser och sydkorearner om inledande av gruvdrift i landet. Bl.a. företaget London Mining, som är i kinesisk ägo, deltar i diskussionerna.

Danmarks roll

En gallup undersökning i Danmark visar att två tredjedelar av danskarna anser att danskarna borde investera på Grönland, t.ex. genom pensionsfonder. Oppositionen i folketinget tycker att regeringen med statsminister Helle Thorning-Schmidt agerar nonchalant i frågan. Statsministern säger, att även om frågan delvis ligger inom dansk behörighet, så vill man respektera Grönlands självbestämmande inom ramen för den grönländska självstyrelselagen.

Möjligheter till ekonomiskt oberoende

Naturresurserna i landet ger oanade möjligheter för Grönland att utveckla sin ekonomi och göras oberoende av statsbidrag från Danmark. Landet är rikt på mineraler och har energiresurser i form av vattenkraft. Kanske finns olja på havsbottnen inom landets ekonomiska intressezon.
Rätt hanterade ger de här naturresurserna luft under vingarna för den unga självstyrelsen.
Den nuvarande koalitionen, som är bred med representanter från höger till vänster, har öppnat möjligheterna för exploatering av mineraler och oljeletning med att tillåta utländska företag och utländsk arbetskraft att etablera sig i landet. OppositionspartieT Siumut är emot och befarar att lågavlönad inflyttad arbetskraft kommer in på marknaden.

Valet visar vägen

Det utlysta valet den 12 mars kommer att ge väljarna möjlighet att visa hur man vill att Grönland ska utvecklas. Är man beredd att inleda denna exploatering av naturresurserna eller vill man vidhålla en strikt företagspolitik och vara fortsatt beroende av budgetbidrag från Danmark?

 

GRÖNLANDS NATURRESURSER SKAPAR MÖJLIGHETER TILL OBEROENDE
15.01.2013

Den grönländska kontinenten är rik på naturresurser. Om man gör det rätt, så kan utvinning av dessa resurser ge möjligheter för landet att uppnå ekonomiskt oberoende från Danmark.
Kuupik Kleist, regeringschef i den grönländska självstyrelsen, framhåller att det är viktigt att grönlänningarna griper den möjlighet som finns. Kleist höll presskonferens med ett fyrtiotal journalister i Köpenhamn i går.

Nödvändigt att utnyttja naturresurserna rätt

Grönlands ekonomi bygger i dag i huvudsak på fiske. - Det är nödvändigt att utnyttja naturresursena i bergrunden och på havsbottnen runt landet för att skapa flere ben att stå på i näringslivet, sade Kleist inför pressen. Detta är en förutsättning för att Grönland ska kunna stå på egna ben och bli oberoende av bidrag fråm Danmark.
Nu uppgår stöden till 3,2 mrd danska kronor per år.

- Det är glädjande att stort intresse tycks finnas runt om i världen för naturresurserna på Grönland. Danmark, EU, men även andra länder och regioner är intresserade.
- Man har direkt bett oss avstå från att anta gyllene erbjudanden från vissa länder, säger regeringschefen.

Därmed pekar han på kineserna, som har önskat att få starta den största järnmalmsgruvan på Grönland och de har ebjudit sig att bygga två nya flygplatser och en ny hamn i Nuuk för att underlätta i förhandlingarna och exploateringstillstånd.

- Krav från danskar och EU om att grönlänningarna ska vara återhållsamma är inte logiska samtidigt som danska delegationer titt och tätt och ibland under statsministerns ledning besöker Kina för att erbjuda dem investeringar och att kineser investerar i Danmark, säger Kuupik Kleist.

[Per] [Við erum - Vi är] [Prjónasíða] [Guide] [Om Island] [Hörpulundur] [Åland] [Eyjafjallajökull 2010] [Vatnajökull 2011] [Katla] [Hekla] [Grönland] [ATS]

Ansvarig utgivare: Per Ekström
Skógarsel 15, 109 Reykjavík.   Sími/Tel: +354 - 588 4898. Gsm: +354 - 698 0822 (Per). per@per.is

Live webb-kameror på Island:
Telebolaget Míla har några webbkameror på kända platser på Island.

Islandsnytt
Läs nyhetsnotiser från Island

16-022en

Velkomin(n) á heimasíðu Kristbjargar og Pers.
Välkommen till Kristbjörgs och Pers hemsida
.
Kristbjörg er frv. grunnskólakennari, en líka handprjónakona.
Per er viðskiptafræðingur, en líka leiðsögumaður á Íslandi.
Við eigum heima í raðhúsi í Skógarseli 15 í Reykjavík.
Kristbjörg är f.d. grundskollärare, men också handarbetskvinna.
Per är ekonom, men också isländsk turistguide.
Vi bor vid Skógarsel 15 i Reykjavik.

Här kan Du finna allt möjligt. Nyheter från Island, Pers blogg, om yllehantverk och om Islands vulkaner och geologi, samt om guidetjänster på Island.Hör gärna av Dig om Du har kommentarer och synpunkter. Våra kontaktuppgifter är här i vänstra kanten.

free counters