Samband / Kontakt:

Heimasími/Hemtel:
+354 - 5884898KAI2010-08

Kristbjörg:
gsm: +354 - 6992381
kai@mi.is

Per-webPer:
gsm: +354 - 6980822
per@per.is

Denna webb uppdaterades senast 17.04.2017

Per på Blogger:

Per på Island - Utkiken på Atlantön
Vulkaner och geologi på Island
Hekla
Islandsguiden på svenska
 

Om jordskalv och vulkanutbrott på Island
Läs om mer om jordskalv och vulkanutbrott. Klicka på rubriken här ovan för allmänt om geologisk aktivitet.

Webbkameror som bevakar vulkanerna Hekla och Katla live.

Barðarbunga 2014-2015 (Holuhraun)
Jag har öppnat en ny bloggsida om Barðarbunga 2014.

Vulkanen Hekla

Vulkanen Hekla är mogen för utbrott. Här har jag öppnat en särskild webbsida om Hekla inför ett eventeullt utbrott.

Hekla 120516-1

Vulkanen Katla
 Läs mer...
Webbkamera vid Katla...

Vulkanutbrottet 2011 i Vatnajökull

Läs här om utbrottet, bilder, asknedfall m.m. Utbrottet började 21 maj och slutade 25 maj. Här...

VULKANUTBROTTEN I EYJAFJALLAJÖKULL 2010.

Läs om vulkanutbrotten (två separata utbrott) i Eyjafjalla- jökull våren 2010 på vulkansidan om Eyjfjallajökull.
Där finns också ett litet bildgalleri från utbrotten.
Se här...

Vulkan 100417-1734

16-022en

ALANDIA TRAVEL SERVICE

Reseplanering på svenska för din islands-resa
Bussbokningar, guidning, måltider och andra arrangemang för din Islandsresa.
reseplanerartillstånd från den statliga turistbyrån på island

E-mail: per@per.is.  www.per.is
Tel.: +354-6980822.
Läs mera här. Hör av dig för förslag och offert.

Personlig och engagerad service för din Islandsresa

VULKANUTBROTT I VATNAJÖKULL

Ett kraftigt vulkanutbrott började ca kl 19 den 21 maj 2011 vid Grímsvötn i Vatnajökull. Utbrottet upphörde på morgonen den 25 maj 2011. Det pågick allstå bara i 3,5 dygn. Här notiser och bilder om utbrottet.

Detta utbrott är ett av de kraftigaste på kanske 100 år. Vulkanen ligger mitt i Vatnajökull, så ingen bygd direkt intill, men askan lade sig över bygden, främst syd och sydväst om Vatnajökull. Här är ett bildgalleri.

7.11.2011:
Vulkanaska och bin

I går fick jag ett annorlunda mejl från Anna Rosberg-Johansson i Säve i Sverige. Anna är biodlare och upptäckte att hennes bin betedde sig mycket speciellt efter asknedfall och regn över hennes område från vulkanutbrottet i Grímsvötn i Vatnajökull i slutet av maj i år.

Hon skriver: I samband med asknedfallet kom ett lätt regn över hennes bikupor. Bina blev som tokiga, det fanns inte en droppe vatten i trädgården som bina inte satte sig på. De drack och drack och flög i skytteltrafik mellan vattendropparna och bikuporna. När askmolnet dragit över då slutade bina att dricka vatten. Hon säger, att vattnet verkat som medicin för bina. De har inte utan anledning hamstrat vatten i sina bikupor. - Bina är kloka små insekter, skriver Anna. De hämtar sitt vatten där de kan hitta de bästa mineralerna och spårämnena.

Till saken hör, skriver Anna vidare, att efteråt blev bina lugnare, blänkande och vitalare. Så något fanns i askan som de behövde.

Här är två bilder från Annas biodling:

Bi02  Bi01
Foto: Anna Rosberg-Johansson.

31.5.2011 - kl.06:00:
Vulkanutbrottet officiellt slut (28 maj 2011 kl 07) - stora röresler vid utbrottets början

Vetenskapsmän besökte utbrottsplatsen i går och konstaterade officiellt att utbrottet upphörde på lördag morgon den 28 maj. Den officiella tidpunkten för utbrottets slut har satts till den 28 maj 2011 kl 07:00.
Analys av mätinstrument har nu visat att ca en timme före utbrottet började lördagen den 19 maj just för kl 19 isl. tid, förekom mycket stora röresler i jordskorpan. Bl.a vertikalt lyftes marken up ca 25 centimeter och marken fördes i nordvästlig riktning i ca 50 cm. Det var ett GPS instrument invid kratern som kunde registrera dessa röresler.

28.5.2011 - kl.09:20:
Ingen aktivitet på vulkanplatsen

Det senaste dygnet har ingen egentlig aktivitet noterats på platsen för vulkanutbrottet i Grímsvötn. Några små “pustar” har noterats men inget utflöde av lava. Myndigheterna varnar fortfarande folk för att fara intill kratern. Oväntade pustar kan slunga ut stenar och annat vulkanmaterial. På söndagen (i morgon) avser vetenskapsmän att besöka kratern för att bedöma bättre hur läget är.

27.5.2011 - kl.17:00:
I dag öppnades ett servicecenter i Kirkjubæjarklaustur för de drabbade

Myndigheterna öppnade i dag ett servicecenter i Kirkjubæjarklaustur för att hjälpa de drabbade. Centret ska samordna hjälpinsatser, bl.a. att rensa aska i och omkring hus.
Representanter för producentorganisationerna inventerar nu markerna i och runt Kirkjubæjarklaustur. Där askan ligger som tjockast, t.ex. i områden som heter Síða och Fljótshverfi, är askan upp mot tio centimeter djup. Där har betesmarkerna farit mycket illa och det är osäkert om gräset kan slås i sommar. Om inte, då måste man plöja upp tunen. I så fall ska katastroffonden ersätta bönderna för skadorna på växtligheten.
På ett möte i går kväll för innevånarna klarlagdes att där som hus och egendom är försäkrade, där ska föräkringarna ersätta skadorna.

27.5.2011 - kl.06:00:
Fortsatt lugnt vid vulkanen

Ingen anmärkningsvärd aktivitet har noterats senaste natt. Nu koncentrerar sig befolkningen på efterarbetet, att rensa och städa efter askan. Mycket aska finns på ängar och betesmarker, som kan bli till besvär under sommaren.

26.5.2011 - kl.18:00:
Nu börjar livet återvända efter vulkanutbrottet

Nu har vulkanen varit lugn i nästan två dagar. Det mesta tyder på att utbrottet är över, även om geologerna inte formellt vill förklara utbrottet avslutat. Livet i Kirkjubæjarklaustur börjar återvända i normala banor. Daghemmet öppnade i dag och grundskolan öppnar åter i morgon. Stora frivilliga insatser har jobbat med att rensa samhället från aska och att hjälpa bönderna att rensa upp i fähus och på beten, så att djuren kan återvända ut. Nationaparken Skaftafell invid Vatnajökulls sydsida har åter öppnat för besökare och turister.

Konsekvenserna av utbrottet var främst askan som lade sig över mark och hus i Kirkjubæjarklaustur och närmaste omgivningar.

Ingen flodvåg av betydelse förväntas från utbrottet. All flygtrafik har åter kommit i gång.

Vi klarade oss med förskräckelsen den här gången, trots att det såg illa ut i början.

26.5.2011 - kl.06:00:
Lättnad över att utbrottet inte blev långvarigt

Stor lättnad råder över att vulkanutbrottet i Vatnajökull är över. Turistnäringen har inte noterat avbokningar, liksom skedde i fjol vid utbrottet i Eyjafjallajökull. I de askdrabbade områdena har man nu börjat rensa bort askan

25.5.2011 - kl. 17:15:
Annorlunda vulkanutbrott i Vatnajökull troligen över

Vulkanutbrottet i Grímsvötn i Vatnajökull är troligen över. Ingen särskild aktivitet har noterats i dag efter att ögonvittnen i morse kunde konstatera, att endast ångmoln kom upp ur kratern. Professorn och geologen Magnús Tumi Guðmundsson vid Islands Universitet säger dock, att personer ska akta sig för att fara alldeles nära intill kratern, där som det fortfarande kan förekomma askexplosioner där het lava strömmar ut och kommer i beröring med vatten eller is.

Vatnajökull 110524 diagram

Detta utbrott är mycket säreget. Kraften i utbrottets inledningsskede var mycket kraftig, men kraften avtog snabbt. Under det första dygnet från lördag kväll till söndag kväll kastades mer aska ur kratern än under de ca 40 dagar, som Eyjafjallajökull-utbrottet pågick i fjol. Mätt i mängd av vulkanämnen är detta utbrott det största sedan 1873 i Vatnajökull. Utbrottet är i klass med det beryktade utbrottet i Katla 1918, som spred aska över Island, särskilt vid sydkusten och över stora delar av Europa och som ansetts vara ett mycket stort utbrott. Utbrottet nu, om det nu upphört, är ett av de kortaste, räknat i tid. Det pågick från lördag kväll - tisdag kväll eller onsdag morgon. Det var alltså drygt tre dygn.

Diagrammet här ovan visar hur mycket kraft som laddades ur den första timmen mellan 18 och 19 på lördagen och att kraften minskade snabbt.

När vetenskapsmännen haft tid att analysera mera data från utbrottet, kan vi få en bättre bild av utbrottets omfattning och karaktär. Jag kommer att redogöra för sådana resultat och slutsatser här på hemsidan.

(Diagrammet från www.vedur.is)

25.5.2011 - kl. 07:20:
Utbrottet har slutat

Enligt ögonvittnen som nu på morgonen befinner sig uppe vid vulkanen är utbrottet över. De kan bara se ångmoln komma upp ur kratern, ingen aska eller andra vulkanämnen. Ásberg Jónsson, som befinner sig uppe på glaciären alldeles intill vulkanen, rapporterade detta till riksradion just för kl 7 lokal tid.

25.5.2011 - kl. 06:00:
“Sista dödsryckningarna i utbrottet?” - Flyget återupptas i Keflavik kl 8 i dag.

Vetenskapsmän och journalister, ävensom personer ur räddningstjänsten har nu besökt utbrottsplatsen och konstaterar att utbrottet är bara en skugga av det som det var den första dagen. Om detta utbrott beter sig som tidigare Grímsvötn-utrbott så ser vi “de sista dödsryckningarna i utbrottet” och dess kraft är att tömmas, säger geologerna.

Flygtrafiken på de isländska flygplatserna, som varit stängda i natt, återupptas kl 8 nu på morgonen isl. tid. Keflavik öppnar alltså, men p.g.a. stängningen i natt så kommer ankommande flyg till Island i natt att försenas och därmed försenas alla morgonavgångar från Keflavik till Europa och Skandinavien. Därmed kommer eftermiddagsreturerna till Island att bli försenade med många timmar.

Askmolnet kan komma in över mellersta Sverige, Åland och södra Finland i dag.

Askplymen över vulkanen är nu bara någon kilometer hög och kommer inte över molntäcket. Nu på morgonen regnar det i området och askan kommer till största delen att falla ned till marken i närområdet.

Askans inverkan på flygtrafiken i Europa kommer att minska eller upphöra. Vulkanens askproduktion har minskat och sprids inte längre upp i de högre luftlagren och kommer i liten omfattning eller inte alls att spridas utanför Island längre. Troligen kan flygtrafiken fungera normalt efter något dygn och därmed blir inverkan på europaflyget mindre besvärliga än för ett år sedan vid Eyjafjallajökulls utbrottet.

Den hårda vinden det senaste dygnet t.o.m. i går blåste iväg en hel del aska från Kirkjubæjarklaustur och dess omgivningar, som drabbats värst av asknedfallet. Nu regnar det i området och det borde binda askan, men vid kommande torrväder och blåst så rivs askdammet säkert upp igen.

Vi hoppas att utbrottet ska vara över för den här gången, men jag följer med så länge det finns något att rapportera. Nu övergår bevakningen mera till att mäta omfattningen av utbrottet och redogöra för konsekvenserna av det.

24.5.2011 - kl. 23:15:
Litet utbrott nu, men än problem med flygtrafik

Utbrottet är nu nere på en liten nivå, i samma storlek som utbrotten i Vatnajökull 1998 och 2004. I början på lördagen och söndagen var utbrottets kraft mångfalt större.
Den direkta askspridningen minskar och på kartan här under ses prognosen för de närmaste dagarna.
Men den indirekta askspridningen (äldre aska som blåser omkring i atmosfären) ställer än till med problem för flygtrafiken. Keflaviks och Reykjaviks flygplatser stängdes nu kl 23 i kväll och förblir stängda åtminstone till kl 08:00 i morgon bitti. Det betyder bl.a. att morgonflygen till Skandinavien försenas och därmed returflygen på eftermiddagen tillbaka till Island.

Vatnajokull 110524_askprognos

Den ljusgröna färgen är 25.5. kl 0:00, så kommer 25.5. kl 12, 26.5. kl 0:00, 26.5. kl 12:00, 27.5. kl 0:00 och sist 27.5. kl 12.
Källa: Veðurstofa Íslands (www.vedur.is)

24.5.2011 - kl. 17:00:
Utbrottet mattas av

Professor Magnús Tumi Guðmundsson sade i ett uttalande nu på eftermiddagen för riksradion RÚV, att kraften i utbrottet mattas av och att vulkanämnen nu sprids i kraterns närmaste omgivning. Den aska som nu ställer till problem är gammal aska som komit ur vulkanen de senaste dagarna. Han tror att sannolikheten för att utbrottet ändras i ett rent lavautbrott är liten, eftersom så stora mängder vatten och is finns omkring, som matar vatten in på den heta lavan

Viss avmattning i kraften i utbrottet - aska över Storbritannien och över Norden - Utbrottet på väg att upphöra?

Vetenskapsmännen säger sig kunna ske en viss avmattning i vulkanaktiviteten i utbrottet i Grímsvötn. Prof. Magnús Tumi Guðmundsson talar t.o.m. om att utbrottet håller på att slockna, och att vulkanämnen nu sprids bara närmast vid utbrottsplatsen. Askmolnet i övrigt som stör bygden är gammal aska som kommit upp tidigare.
Friska vindar har också blåst en del av askmolnet ut till havs söder om Vatnajökull.

Askan som sprids längre bort från Island har förts från landet med vindströmmar i de högre luftlagren. En gren av askan verkar fara ned mot Irland och Skottland, medan en annan gren far mot Nordnorge och därifrån mot Västnorge och vidare österut mot Sverige och Finland. Flygplatserna i Glasgow och Manchester har varit stängda viss tid. I morse stängdes också flygplatserna i Stavanger och på andra platser i Västnorge.

24.5.2011 - kl. 06:00:
Utbrottet fortsätter - vissa störningar i flygtrafiken

Utbrottet har fortsatt in på det fjärde dygnet i dag tisdag. Små ändringar i utbrottet under senaste natt. Flygtrafiken återupptogs på Keflaviks flygplats i går kväll, men flyg till London, Manchester och Glasgow från Island har inställts p.g.a. att de brittiska myndigheterna har avrått från flyg över Skottland.

Askmolnet når i söder till Irland och Skottland i dag och kan i öster komma in över Skandinavien och ända till Finland och påverka flygtrafiken senare i dag.

Lokalt här på Island är asknedfallet fortfarande allvarligt söder om vulkanen vid Kirkjubæjarklaustur, Vík och över Skeiðarásandur. Den finkorniga askan har också spritt sig över andra delar av landet, bl.a. i Reykjavik och Akureyri. Kraftiga nordanvindar i går på sydlandet ledde till att aska som redan fallit virvlade upp igen.

 23.5.2011 - kl. 22:00:
Vulkanplymen 5 - 7 km hög

Vulkanplymen från utbrottet i Vatnajökull är nu 5 - 7 km hög. I inledningsfasen av utbrottet nådde plymen ända upp till 20 km höjd. Utbrottet fortsätter med kraft och geologerna räknar med att utbrottet förändras från nuvarande explosionsutbrott till ett lavautbrott. Det kan hända inom några dagar och då upphör askproduktionen. Detta görs när vulkanmaterialet byggt upp kraterväggar som håller vatten och is från den glödheta lavan.

23.5.2011 - kl. 19:50:
Utbrott fortgår med kraft, men mindre än i början

Vulkanutbrottet i Vatnajökull pågår nu för tredje dagen. Kraften är fortfarande mycket. Geologerna säger att ca 2000 ton av vulkanämnen sprutar upp från vulkanen varje sekund.
Askmolnet ställer till stora problem i Kirkjubæjarklaustur och på sydöstlandet. Fårbönder har bekymmer med sina djur. Askmolnet sprider ut sig och beräknas nå Skotland och Irland i morgon. Flygtrafik på Svalbard har förbjudits. Det finns risk för att askan när västra Skandinavien i morgon.

23.5.2011 - kl. 17:45:
Keflavik öppnar kl 18 isl. tid. Flyg från Arlanda och Helsingfors till Keflavik har avgått. Flyg i natt till Arlanda från Keflavik

Flygplatsen i Keflavik öppnar kl 18 isl. tid. Flyg från Arlanda och Helsingfors-Vanda har redan avgått och är på väg till Keflavik. Beräknas landa 19:15 och 19:20 isl. tid.

I natt kl 02:10 planeras ett extra flyg till Arlanda med ankomst 07:10 (lokala tider).

23.5.2011 - kl. 15:10:
Keflavik öppnar kl 18 isl. tid

Allt tyder på att flygplatsen i Keflavik öppnar för flygtrafik kl 18 ikväll is. tid (20 i Sverige och 21 i Finland). Flygbolagen avser att skicka flygplanen i luften strax som det är öppet. De avser att sätta in extra flyg till några destinationer för att de passagerare som väntat ska få komma iväg eller hem.

23.5.2011 - kl. 13:40:
Än osäkert med flyg till och från Keflavik i dag.

Den senaste askprognosen från Storbritannien visar att det är det gränsfall huruvida det är tillåtet att flyga på Keflavik flygplats i dag. Det är därför osäkert för stunden om flygplatsen kan öppnas i dag. Mera nyheter om detta ca kl 14 lokal tid.

23.5.2011 - kl. 08:30:
Sannolikt öppnar flygplatserna i dag

Enligt de senaste uppgifterna från Isavia, den isländska luftfartsadministrationen, kan man öppna Keflavik flygplats på eftermiddagen eller i kväll. Stor sannolikhet är också att Akureyris flygplats kan öppnas i middagstid.

De senaste prognoserna för askspridningen visar att askan kommer att fara norrut i dag.

23.5.2011 - kl. 06:00:
Litet asknedfall i natt i Reykjavik - Utbrottet pågår - morgonflygen från Keflavik inställda, kanske möjligt att flyga på eftermiddagen.

Vulkanutbrottet i Vatnajökull vid Grímsvötn fortsätter. Vetenskapsmännen har haft svårigheter att bedöma utvecklingen av utbrottet p.g.a. omfattande asknedfall vid utrbottet, man ser helt enkelt inte själva utbrottet. Vissa tecken i går på eftermiddagen tydde på att kraften avtagit, vilket i och för sig är naturligt. Utvecklingen de närmaste dagarna har betydelse för hur utbrottet fortsätter.

Flygtrafiken på Keflaviks flygplats har varit inställd sedan söndag morgon. Nytt beslut tas vid 12 tiden i dag och då kan det hända att flygtrafiken återupttas. I alla fall är det inga avgångar till Europa nu på morgonen och därmed inga returflyg på eftermiddagen till Island. Det här gäller t.ex. flyg till och från Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.

Delar av de grönländska luftrummet stängdes i morse för flygtrafik. 

22.5.2011 - kl. 21:00:
Askan har nått Reykjavik

Vatnajokull 110522-2050peVid 20-tiden i kväll nåde askdiset in över Reykjavik. Det är minst ett haöv dygn tidigare än vad myndigheterna räknade med i dag på eftermiddagen. Det betyder att huvudstadsregionen kommer att bäddas in i ask-skyar i kväll och i natt och att ett tunt lager med den fina, grå-bruna askan kommer att ligga över alla bilar i morgon bitti när folk vaknar och far på jobb.


Bilden här till vänster tog jag i kväll vid 21-tiden och där ser man hur askdiset lägger sig över staden

 

 

 

22.5.2011 - kl. 17:00:
Utbrottet fortsätter - flygtrafiken inställd på måndagen. Askan närmar sig Reykjavik

Utbrottet fortsätter och askan sprider sig över större delar av Island. Utbrottet i Vatnajökull, som började i gr, lörd. 21 maj ca kl 19, fortsätter. Vissa tecken tyder på att den värsta intensiteten i början av utbrottet har avtagit, men utrbottet fortsätter att sprida aska högt upp i luften. All flygtrafik på Island har inställts i dag söndag och åtminstone i morgon förmiddag har alla avgångar från Keflavik annullerats. Det betyder också att returflygen från Europa på måndag eftermiddag inte flygs. Likaså flygen från Amerika i kväll har inställts.

Askan lägger sig nu över hela sydlandet och har också konstaterats på vissa delar av nordöstra Island. Fortfarande är luften tät av aska på sydlandet närmast Vatnajökull och t.ex. i Kirkjubæjarklaustur ligger ett några centimeter grått, finkornigt asklager. Folk uppmanas att hålla sig inomhus. Ringvägen från Kirkjubæjarklaustur och till Freysnes är fortfarande avstängd. Askan väntas komma till huvudstadsområdet i kväll eller i morgon bitti.

22.5.2011 - kl. 10:00:
Stordramatiskt utbrott. Både inrikes och utrikesflyg har annullerats i dag

Detta vulkanutbrott är mycket kraftigt och har redan nu på förmiddagen fått omfattande konsekvenser. Allt flyg, såväl inrikes som internationellt flyg till och från Island har stoppats p.g.a. askan som finns i luften och är farlig för jetmotorer. Några mindre flygplan har fått tillstånd att flyga och nu är vetenskapsmän och befolkningsskyddet i flygtur för att analysera utbrottet närmare. Klart är att utbrottet är i Grímsvötn och är mycket omfattande. Risk för störtflod bedöms inte föreligga f.n. men asknedfallet är omfattande på sydöstlandet. Landsvägen från Kirkjubæjarklaustur och öster till Freysnes har stängts av, dvs. söder och sydväst om Vatnajökull. Nya uppgifter kommer varje timme.

22.5.2011:
Vatnajokull 110522-bild0700Nu på morgontimmarna har nya rapporter inkommit om vulkanutbrottet i Vatnajökull som började i går vid 19-tiden lokal tid. Nyhetsmannen Omar Ragnarsson, som sett 23 vulkanutbrott, säger att detta är det kraftigaste han sett, kanske större än Heklas utbrott 1947. Askplymen stiger ända upp till 50 km höjd, långt över jetplanens flyghöjd.

Keflaviks flygplats kommer att stängas kl 08:30 isl. tid (10:30 i Sverige, 11:30 finsk tid).

Svarta aska lägger sig över Kirkjubæjarklaustur och söder om glaciären, men aska har fallit ända till Hvolsvellir på sydvästlandet och till Jökulsárlón och Höfn i öster.

 

 

 

Vatnajokull 110522-bild0755

 

 

21.5.2011:
Ganska kraftigt utbrott

Utbrottet förefaller vara i sydvästhörnet av Grímsvötn i Vatnajökull och är antagligen kraftigare än utbrottet 2004. Utbrottet kom mycket snabbt och de första tecknen kunde ses ca 1 tim innan utbrottet började rätt före kl 19 i kväll lokal tid.
Vulkanplymen verkar nå högre än tidigare utbrott och i samma kraft som Hekla utbrottet 1947.
Avsevärt asknedfall är i Kirkjubæjarklaustur och hela vägen söder om Vatnajökull och ända till Höfn öster om glaciären Vatnajökull. Askan förefaller dock vara med grövre korn än i utbrottet i Eyjafjallajökull 2010.

Mer i morgon förmiddag.

Vulkanutbrott har börjat i Vatnajökull

Här är en bild som togs i kväll i Kirkjubæjarklaustur. Man kan se visst asknedfall, men flygtrafiken på Keflavik löper normalt. Vulkanutbrott i Vatnajökull är annorlunda än i Eyjafjallajökull och borde inte störa flygtrafiken särskilt.
Aska från Vatnajökull har allmänt varit mera grovkornig och sprider sig inte så högt och därmed inte över vidsträckta områden. Askan faller snabbare till marken än vad som var fallet i fjol från Eyjafjallajökull.

Av säkerhetsskäl har man stängt ringvägen söder om Vatnajökull, över Skeiðarásandur, där som aska faller ned och sikten är minimal. Flygtrafik har förbjudits i 120 mils radie från vulkanutbrottet, men i övrigt störs inte internationell flygtrafik.

Vatnajokull 110521-bild2145 Denna bild tagen ca kl 20 den 21 maj.

Bilden här nedan tagen 21:30 lokal tid från vårt område Hörpulundur. Fjället till vänster i bilden är Hekla. Så ligger moln över Hekla och fjällen närmast, men ovanför ser man toppen av vulkanplymen från Vatnajökullsutbrottet i kväll. Bilden tagen 21:30 i kväll.

Vatnajokull 110521-bild2130

Vatnajokull 110521-bild2040Just före klockan 19 lokal tid började vulkanutbrottet i Vatnajökull. Till vänster är bild där som Hekla (som inte har utbrott nu) ses till vänster, men Vatnajökull ligger nästan rakt bakom Hekla och man kan se ångmolnet som stiger upp från Vatnajökull, trots att Vatnajökull är flere hundra kilometer längre österut. Vulkanplymen är troligen många kilometer upp i luften. Detta är min första bild.

Man räknar med att en vattenflod kan komma från utbrottet, men inte förrän efter 12 timmar i först hand.

 

 

 

 

 

 

21.5.2011 - 18:45:
Jordskalvsaktivitet vid Vatnajökull - kanske vulkanutbrott.

Nu under senare delen av eftermiddagen har en serie jordskalv förekommit i Vatnajökull, de största runt 3 på Richter-skalan. Det är för tidigt att säga om någon större aktivitet är på gång i detta område. Här är en karta från den isländska vädertjänsten. Här kommer mera uppgifter om något mer spännande sker. Vädertjänsten utesluter inte att vulkanutbrott är på gång.

Vatnajokull 110521

 

[Per] [Við erum - Vi är] [Prjónasíða] [Guide] [Om Island] [Hörpulundur] [Åland] [Eyjafjallajökull 2010] [Vatnajökull 2011] [Bilder, Vatna] [Katla] [Hekla] [Grönland] [ATS]

Ansvarig utgivare: Per Ekström
Skógarsel 15, 109 Reykjavík.   Sími/Tel: +354 - 588 4898. Gsm: +354 - 698 0822 (Per). per@per.is

Live webb-kameror på Island:
Telebolaget Míla har några webbkameror på kända platser på Island.

Islandsnytt
Läs nyhetsnotiser från Island

16-022en

Velkomin(n) á heimasíðu Kristbjargar og Pers.
Välkommen till Kristbjörgs och Pers hemsida
.
Kristbjörg er frv. grunnskólakennari, en líka handprjónakona.
Per er viðskiptafræðingur, en líka leiðsögumaður á Íslandi.
Við eigum heima í raðhúsi í Skógarseli 15 í Reykjavík.
Kristbjörg är f.d. grundskollärare, men också handarbetskvinna.
Per är ekonom, men också isländsk turistguide.
Vi bor vid Skógarsel 15 i Reykjavik.

Här kan Du finna allt möjligt. Nyheter från Island, Pers blogg, om yllehantverk och om Islands vulkaner och geologi, samt om guidetjänster på Island.Hör gärna av Dig om Du har kommentarer och synpunkter. Våra kontaktuppgifter är här i vänstra kanten.

free counters